ForTheDoers-blogi

Merkityksellinen kesätyö kasvattaa tulevaisuuden osaajia

Anna Ahokas  ·  09 kesäkuu 2021

Kesätyö Fortumilla on enemmän kuin vain muutaman kuukauden kestävä harjoittelujakso. Haluamme työnantajana ohjata nuoria aitojen työmahdollisuuksien pariin. Avoimen johtajuuden periaatteidemme mukaisesti uskomme kannustavaan ja luottavaiseen ilmapiiriin myös kesätyöntekijöiden suhteen. Nuoret ovat muutoksentekijöitä, joilla on vahva halu tehdä työtä puhtaamman maailman eteen.

Merkityksellinen kesätyö kasvattaa tulevaisuuden osaajia

Vastuullisuus on nuorille tärkeä arvo, joka korostuu nuorten valitessa urapolkujaan ja työnantajiaan. Myös työnantajan vakaus on opiskelijoille arvostettu kriteeri työnantajaa valittaessa* – nuoret arvostavat sitä, että yrityksillä on mahdollisuus tarjota esimerkiksi harjoittelupaikkoja.

Emme ole mitään ilman tulevaisuuden osaajiamme, jotka ovat kasvaneet maailmassa, jossa ilmastonmuutokseen liittyvät asiat ovat jatkuvasti läsnä. Nuorille on tärkeä tarjota sellaisia työmahdollisuuksia, jotka ovat lähellä heidän ajatusmaailmaansa. Meidän tehtävämme on tarjota heille aitoja työkokemuksia, joissa nuoret pääsevät vaikuttamaan merkityksellisiin asioihin.

Summer Energy hakee vuosittain nuoria osaajia Forumille

Kesätyöprojektimme Summer Energy pyörähtää käyntiin joka syksy. Teemme tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden parissa ja tapaamme heitä muun muassa erilaisissa tapahtumissa. Kerromme Fortumista ja meillä työskentelystä sekä kuuntelemme mielellämme nuorten omia urahaaveita. Nuoria kiinnostavat erityisesti omien asiantuntijoidemme kokemukset ja päivittäiseen työhön liittyvät asiat sekä tietysti konkreettiset mahdollisuudet aloittaa työt Fortumilla opiskeluaikana tai valmistumisen hetkellä.

Olemme saaneet paljon hyviä hakemuksia, haastatelleet erittäin osaavia nuoria ja pystyneet palkkaamaan kesätyöntekijöitä myös näin pandemian aikana. Meille työllistyy vuosittain 150–180 opiskelijaa ammattioppilaitoksista sekä korkeakouluista.

Järjestämme vuosittain palautekyselyn kesäharjoittelijoille, ja palautteen perusteella olemme saaneet iloksemme huomata, että Fortumia suositellaan työnantajana. Eniten myönteistä palautetta olemme saaneet osaavista kollegoista ja vuorovaikutuksesta heidän kanssaan, auttamisen ilmapiiristä sekä jatkomahdollisuuksista Fortum-uralla.

Kesätyöntekijä on muutakin kuin tuuraaja

Fortumilla johtamista ohjaavat avoimen johtajuuden mukaiset periaatteet. Ne asettavat raamit sille, mitä fortumlaisilta odotetaan ja mitä he voivat puolestaan odottaa Fortumilta työnantajana. Keskeistä periaatteissa on kannustava ja jokaisen omiin vahvuuksiin perustuva lähestymistapa. Kun luotamme ihmisiin ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan, voimme myös odottaa heiltä entistäkin parempia tuloksia.

Fortumilla on erilaisissa tehtävissä paljon sellaisia työntekijöitä, joiden urapolku on alkanut kesätyöntekijöinä. Tämä kuvastaa hyvin sitä, mitä kesäharjoittelijoilta toivommekin: jatkuvuutta ja sitoutumista puolin toisin. Monet kesäharjoittelijoistamme jatkavat työtään osa-aikaisina opintojen jatkuttua syksyllä. Monet Fortumilla kesätyössä olleet myös tekevät lopputyönsä joko Fortumin ehdottamasta tai itse löytämästään yhtiöön liittyvästä aiheesta.

Esihenkilöllä ja muilla tiimin jäsenillä on valtavan tärkeä rooli työtehtäviin ja työyhteisöön perehdyttämisessä. Sen lisäksi olemme halunneet tarjota kesätyöntekijöille mahdollisuuksia myös muunlaiseen vuorovaikutukseen ja verkostoitumiseen. Järjestämme vuosittain – virtuaalisesti tai lähitapahtumana – kesätyöntekijöiden yhteisen tilaisuuden, jossa kerromme Fortumin toiminnasta ja siitä, mitä asioita meillä pidetään tärkeinä. Nämä tilaisuudet ovat meille hyvä mahdollisuus kertoa tärkeistä asioista, mutta ne ovat myös merkityksellisiä kesätyöntekijöidemme verkostoitumisessa. Kannustamme verkostoitumiseen kesän aikana myös erilaisten aktiviteettien kautta.

Kaikki irti kesätyökokemuksesta

Tavoitteemme on, että kesätyöntekijät saavat mahdollisimman paljon oppia ja kokemuksia Fortumilla. Siinä toimimme yksilöllisesti työntekijän omien tarpeiden ja mahdollisuuksien rajoissa. Kesän aikana opitut asiat eivät toivottavasti kenelläkään jää vain kesään, vaan pyrimme siihen, että uusista taidoista voi jokainen ammentaa uudenlaisia näkökulmia ja ideoita opintoihinsa.

Sama toimii myös toisinpäin: toivomme, että opinnoissa omaksuttua tietoa voi hyödyntää mahdollisimman laajasti kesäharjoittelussa. Kesätyöntekijöillämme on huikea mahdollisuus olla uteliaita ideanikkareita, ja siihen meillä kannustetaan – olemaan rohkea ja myös kyseenalaistamaan olemassa olevia tapojamme työskennellä. Myös me fortumlaiset voimme oppia nuorilta: He kokevat työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden eri tavalla kuin vanhemmat sukupolvet, joten nuoret auttavat rakentamaan yhä parempaa työpaikkaa.

 

*Universum. The Most Attractive Employers for 2020 -tutkimus.

Anna Ahokas

Anna Ahokas

Senior Manager, Employer Branding

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat