ForTheDoers-blogi

Kestävän kehityksen raportti avaa näkymän yhtiön toimintaan

Ulla Rehell  |  22 huhtikuu 2021

Vuosittain julkaistava kestävän kehityksen raportti tarjoaa kattavan näkymän yrityksen toimintaan ja toiminnan vaikutuksiin. Vuonna 2020 olimme Fortumin kestävän kehityksen tiimissä uuden haasteen edessä, tehtävänämme yhdistää tuoreen tytäryhtiömme Uniperin toiminta mukaan vuoden 2020 raporttiin.

Kestävän kehityksen raportti Fortum

Fortumilla on pitkät perinteet tunnuslukuihin perustuvasta vastuullisuusraportoinnista, jonka perusteet luotiin jo Fortumin edeltäjien Imatran Voiman ja Nesteen aikana. Tiedonkeruun, laskennan sekä raportoinnin mallimme ovat hioutuneet vuosikymmenten aikana globaalien raportointistandardien, sidosryhmiltä saadun palautteen sekä käytännön kokemuksen myötä.

Yritysvastuuraportointimme periaatteita ovat aina olleet tinkimättömyys, perusteellisuus ja läpinäkyvyys.

Samat periaatteet ohjasivat työtämme myös vuonna 2020, jolloin raportoitavan toiminnan laajuus nousi Uniperin mukaan tulon myötä uudelle tasolle. Uniper on muun muassa liikevaihtonsa ja tuotantorakenteensa puolesta Fortumia huomattavasti suurempi yritys. Uniperin myötä henkilöstömäärämme yli kaksinkertaistui lähes 20 000 henkilöön, ja sähköntuotantokapasiteettimme yli kolminkertaistui vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2020 Fortum-konserni, johon Uniper nyt kuuluu, oli kolmanneksi suurin hiilidioksidivapaan sähkön tuottaja Euroopassa.

Kestävän kehityksen raportin koostaminen on valtaosin käytännönläheistä työtä: mitä tietoja raportoimme? Mikä on olennaista? Mistä saamme tiedot? Miten tietojen oikeellisuus varmistetaan? Kun kahden yhtiön raportointi yhdistetään, ovat myös haasteet hyvin käytännönläheisiä – erilaisten tietojärjestelmien yhteensovittamista, laskentatapojen yhdenmukaistamista ja monenlaisten tietojen jäljittamistä. Vuoden 2020 aikana yhtenäistimme esimerkiksi työturvallisuuden tunnuslukujen raportoinnin ja vuoden 2021 alussa sovimme yhteisestä tavasta raportoida energiantuotannon toimitusvarmuudesta, eli siitä, kuinka hyvin pystymme toimittamaan sähköä ja lämpöä yhteiskunnan tarpeisiin.

Uniper on erillinen pörssiyhtiö, joka edelleen noudattaa omia vastuullisuusraportoinnin prosessejaan. Poikkeuksellisen vuoden aikana panostimme paljon yhteishengen synnyttämiseen Fortumin ja Uniperin raportointitiimien välille. Pandemiasta johtuen jouduimme hakemaan yhteisen suunnan, sävelen ja toimintamallit tilanteessa, jossa emme voi fyysisesti tavata uusia kollegoitamme tai vierailla tuotantolaitoksilla.

Yhteiset tavoitteet perustuvat yhdistettyyn tietoon

Fortumin ja Uniperin uusi yhteinen strategia, päivitetyt tavoitteet sekä polku hiilestä luopumiseksi kuuluivat vuoden 2020 raportoinnin olennaisimpiin asioihin.

Fortum noudattaa vastuullisuusraportoinnissa Global Reporting Initiative (GRI) -järjestön ohjeistusta ja raportoimme kannaltamme olennaiset tunnusluvut, joista ilmastopäästöt kuuluvat keskeisimpiin energiatoimialalla. Raportoimme ilmastopäästöt koskien koko arvoketjuamme. Kun yhdistimme vuonna 2020 Uniperin toiminnan raportointimme piiriin, kasvoivat myös raportoimamme päästöt.

Joulukuussa 2020 julkistimme koko Fortum-konsernin toimintaa koskevat hiilineutraaliustavoitteet. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali Euroopan tuotannossa jo vuonna 2035 ja koko tuotannossamme viimeistään vuonna 2050 EU:n ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

Yhteisistä päästötavoitteista sopiminen edellytti syvällistä yhteistyötä ja päästöjen kehittymisen analysointia syksyn 2020 aikana. Työ auttoi meitä ymmärtämään paremmin yhteistä tuotantoportfoliotamme ja loi perustaa tulevalle raportoinnille.

Olemme myös laatineet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi selkeän suunnitelman, jonka mukaisesti aiomme muun muassa sulkea noin 8 gigawatin verran hiilivoimatuotantoa vuoteen 2030 mennessä sekä samalla vahvistaa ja kasvattaa hiilidioksidivapaan sähkön tuotantoa merkittävästi.

Samalla kun etenemme kohti hiilineutraaliutta, meidän on pystyttävä jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme kohtuuhintaista energiaa luotettavasti. Vuosien ja vuosikymmenten aikana kerätty täsmällinen data esimerkiksi energiantuotantolaitoksistamme auttaa tekemään päätöksiä tietoon perustuen. Tällä tiellä jatkamme Uniperin kanssa yhdessä.

Fortumin kestävän kehityksen raporttiin voi tutustua 26.4. alkaen verkkosivuillamme.

Ulla Rehell

Ulla Rehell

Vice President, Sustainability
Puhelin: 050 383 9426
ulla [piste] rehell [ät] fortum [piste] com

Local projects

Bloggaajat

Blog

ForTheDoers-blogi