ForTheDoers-kirjoittajat

Blogiin kirjoittavat asiantuntijamme eri puolilta yhtiötä sekä johtomme edustajat.

Suurinta osaa kirjoittajistamme voit seurata myös Twitterissä.

Vesa Ahoniemi

Vesa Ahoniemi

Strategy Manager, Strategy, People and Performance.

Aikaisemmin Vesa on työskennellyt CEO Advisorina sekä raaka-aineanalyytikkona Fortumin Trading and Asset Optimisation -yksikössä.

Twitter: @VAhoniemi

Heli Antila

Heli Antila

Vice President, Biobased Solutions.

Fortumin biopohjaisista ratkaisuista vastaava johtaja. Hän työskentelee biotalouden, Bio2X:n ja resurssitehokkuuden parissa. Aiemmin Heli on toiminut Fortumin teknologiajohtajana.

Twitter: @AntilaHeli

Alessandro Ferraris

Alessandro Ferraris

Business Developer, Hydro.

Alessandro Ferraris on työskennellyt Fortumilla vuodesta 2017, ja hänellä on kokemusta innovatiivisesta ja kestävästä energiatekniikasta. Alessandro toimii projektipäällikkönä ja oli keskeisessä roolissa käynnistämässä työtä, joka tähtää vesivoimaturbiinien modernisointiin ja niiden käyttöiän pidentämiseen yhdistämällä turbiinit innovatiiviseen akkuratkaisuun.

Anne Malorie Geron

Anne Malorie Géron

Vice President EU Affairs, Corporate Finance.

Anne Malorie työskentelee EU-asioista vastaavana johtajana Fortumin Brysselin toimistossa.

Susanna Hyrkäs

Susanna Hyrkäs

Environmental Manager Finland, Hydro.

Susanna vastaa Fortumin vesivoiman ympäristöasioista Suomessa.

Esa Hyvärinen

Esa Hyvärinen

Head of CEO Office.

Aiemmin Esa on toiminut Fortumin edunvalvonnasta vastaavana johtajana.

Twitter: @EsaHyvarinen

Viki Kaasinen

Viki Kaasinen

Senior Manager, Digital Transformation, City Solutions Heat Finland.

Viki johtaa älykkään energiajärjestelmän kehitystä Fortumin Heating & Cooling -liiketoiminnassa.

Antti Kaikkonen

Antti Kaikkonen

Head of Strategy Deployment, Generation.

Strategiajohtaja Fortumin Generation-divisioonassa, Fortumin datakeskushankekehitykseen keskittyvän projektin vetäjä.

Kari Kankaanpää

Kari Kankaanpää

Head of Public Affairs Finland.

Kari vastaa Fortumin Suomen edunvalvonnasta. Hänen asiantuntemusaluettaan ovat  erityisesti ilmasto- ja päästömarkkinakysymykset.

Twitter: @KankaKari

Heikki Keskiväli

Heikki Keskiväli

Manager, Strategy and Development, City Solutions Heat Finland.

Työskentelen Espoon kaukolämpöverkon 2030-päästöttömyystavoitteen parissa hankkiutumalla eroon kivihiilestä Suomessa. Tällä hetkellä strategiajohtaja Suomen kaukolämpö- ja jäähdytysliiketoiminnassa, aiemmat roolit aurinkovoiman kehitysyksikössä, Hafslundin integraatiotiimissä sekä toimitusjohtajan avustajana. Liityin Fortumiin vuonna 2012.

Twitter: @hkeskiva

Tatu Kulla

Tatu Kulla

Head of Plugsurfing.

Tatu vetää Fortumin kaukolämpö- ja jäähdytysratkaisujen System Optimisation and Fuel Management -yksikköä.  Aiemmin hän on vastannut muun muassa kysyntäjousto- ja akkuliiketoiminnan kehittämisestä sekä Fortumin Suomen ja Ruotsin vesivoimaa ohjaavan vesivoimavalvomon toiminnasta.

Monika Kuusela

Monika Kuusela

Monika toimi Fortumin yhteiskuntasuhteiden päällikkönä 08/2021 saakka.

Twitter: @MonikaKuusela

Laura Joki

Laura Kämpe

Product Manager, City Solutions Heat Finland.

Tuotepäällikkö Fortumin Suomen kaukolämpöliiketoiminnassa.

Mikael Lemström

Mikael Lemström

Head of Co-owned NPPs, Generation Co-owned Assets and Nuclear Services.

Fortumin kaukolämpöliiketoiminnasta vastaava johtaja.

Marjut Lovio

Marjut Lovio

Sustainability Manager, Social and Economic responsibility.

Marjut työskentelee kestävän kehityksen yksikössämme.

Pekka Lundmark

Pekka Lundmark

Fortumin toimitusjohtaja 09/2015–06/2020.

Twitter: @PekkaLundmark

Juha Luomala

Juha Luomala

Head of Communications, External Dialogue.

Juha työskentelee Fortumin konserniviestinnässä. Aiemmin hän on vastannut Fortumin Suomen kaukolämpöliiketoiminnan viestinnästä. 

Twitter: @luomalanjuha 

Catarina Nauclér

Catarina Nauclér

Manager, Innovation projects.

Catarina vastaa tutkimuksesta ja kehityksestä Ruotsissa.

Twitter: @CatarinaNaucler

Riku Merikoski

Riku Merikoski

Lead Analyst, Generation Trading and Asset Optimisation.

Riku toimii pitkän aikavälin markkina-analyytikkona tehden markkinamallinnusta sekä tutkimusta päätöksenteon tueksi.

Simen-Erik Ollus

Simon-Erik Ollus

Executive Vice President, Generation.

Merja Paavola

Merja Paavola

Vice President Corporate Public Affairs.

Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja. Merjan päävastuualueita ovat sähkömarkkinoihin, ilmastopolitiikkaan sekä EU:hun liittyvät kysymykset.

Twitter: @MerjaPaavola

Anssi Paalanen

Anssi Paalanen

Anssi on aiemmin johtanut Fortumin Horse Power -liiketoimintaa.

Twitter: @AnssiPaalanen

Risto Penttinen

Risto Penttinen

General Counsel and Executive Vice President Strategy of Uniper.

Timo Piispa

Timo Piispa

Vice President, Heating and Cooling Finland.

Timo johtaa Fortumin Suomen lämmitys- ja jäähdytysliiketoimintaa.

Antti Rantakaulio

Antti Rantakaulio

Manager, SMR Business Development.

Antti vetää Fortumin pienten modulaaristen reaktoreiden (SMR) tutkimus- ja kehitysprojektia.

Joonas Rauramo

Joonas Rauramo

Joonas oli Fortumin tuulivoimayksikön johtaja.

Hän työskenteli Fortumilla 14 vuotta. Hänellä on monipuolinen kokemus työskentelystä strategiatiimimme sekä aurinko- ja tuulivoimaratkaisujen kanssa. Vapaa-ajallaan Joonas on lahjakas koripalloilija.

Markus Rauramo

Markus Rauramo

President and CEO.

Fortumin toimitusjohtaja heinäkuusta 2020 alkaen. Aiemmin Markus on toiminut Fortumin talousjohtajana sekä City Solutions -divisioonan johtajana.

Twitter: @MarkusRauramo23

Ulla Rehell

Ulla Rehell

Vice President, Sustainability.

Fortumin kestävästä kehityksestä vastaava johtaja.

Twitter: @UllaRehell

 

Arto Räty

Arto Räty

Arto oli Fortumin yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen.

Twitter: @ArtoRaty

Kalle Saarimaa

Kalle Saarimaa

Vice President, Recycling & Waste Solutions.

Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja.

Twitter: @KalleSaarimaa

Reijo Salo

Reijo Salo

Vice President, Tax.

Fortumin verojohtaja.

Marja Savolainen

Marja Savolainen

Project Development Manager, Generation Wind Power.

Marja työskentelee Generation-divisioonan vastuullisuusasioiden parissa. Aikaisemmin hän on toiminut vesivoiman tuotannon ympäristöpäällikkönä. 

Twitter: @Marja_Sav

Sirpa-Helena Sormunen

Sirpa-Helena Sormunen

General Counsel and Executive Vice President Strategy of Uniper.

Kati Suurmunne

Kati Suurmunne

Vice President Corporate Communications.

Fortumin viestintäjohtaja.

Twitter: @KatiSuurmunne

Paula Varhe

Paula Varhe

Manager, Corporate Social R.

Paula työskentelee kestävän kehityksen yksikössämme yhteiskuntavastuuohjelman vetäjänä. Sitä ennen hän työskenteli hankintaosastolla epäsuorien hankintojen kategoriapäällikkönä ja toimittajiemme vastuullisuusauditoijana.

Eero Vartiainen

Eero Vartiainen

Solar Technology Senior Manager, City Solutions Solar.

Fortumin aurinkoteknologiapäällikkö, joka edustaa Fortumia ja Suomea Euroopan aurinkosähköteknologiakomiteassa. Eero on ETIP PV:n johtoryhmän jäsen sekä sen PV LCOE and Competitiveness -työryhmän puheenjohtaja.

Twitter: @EAVgooner

Konsta Värri

Konsta Värri

Project Engineer, Generation Co-owned Assets and Nuclear Services.

Konsta tekee töitä edistääkseen hiilineutraaliutta pienreaktorien avulla.

Katso Konstan esittelyvideo

Twitter: @KonstaVarri

Mika Ylinen

Mika Ylinen

Design Lead, Innovation & Start-up.

Mika on käyttöliittymäsuunnittelun, käyttäjäkokemuksen ja visuaalisen muotoilun edelläkävijä Fortumilla. Design Lead -roolissa Mikan tavoitteena on erityisesti käyttäjäkokemuksen (UX) ja modernien design-järjestelmien (Design system) kehittäminen.

Mika LinkedInissä

 

Kalle Kuokka

Head of Hedging and B2B, Generation Trading and Asset Optimisation.