ForTheDoers-blogi

Biodiversiteettikriisi haastaa toimiin tässä ja nyt

Ulla Rehell  |  04 helmikuu 2021

Jokainen ihminen, yhteiskunta ja talous on riippuvainen luonnosta. Biodiversiteettikriisi on akuutti haaste, mutta suuntaa on mahdollista muuttaa. Se vaatii toimia kaikilta. Ilmastonmuutoksen torjuminen on tehokkaimpia keinoja pysäyttää myös luonnon köyhtyminen.

Luonnon monimuotoisuus biodiversiteetti

Luonto on tärkeintä pääomaamme, ilman luontoa ei ole elämää. Näin luonnon merkitystä ihmisille ja taloudelle kuvasi helmikuun alussa 2021 julkaistu laaja raportti The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. Raportti käsittelee uraauurtavasti luonnon taloushyötyjä ja luontokadon aiheuttamia taloushaittoja. Raportin mukaan luontopääoma on viime vuosikymmeninä vähentynyt globaalisti noin 40 prosenttia. Tuotetun taloudellisen pääoman määrä on samaan aikaan kasvanut voimakkaasti. Yhtälö on kestämätön.

Luonnon monimuotoisuus kattaa kaiken elollisen, mukaan lukien me ihmiset. Luonnon antimia kutsutaan ekosysteemipalveluiksi. Köyhtyvä luonto tarkoittaa köyhtymistä ihmisille. Luontokato merkitsee katoa ihmisille. Monelle tuttuja ovat esimerkiksi pölyttäjäkadosta kiirivät uutiset. Ilman pölyttäjiä sadot romahtavat.

Ilmastonmuutos ja luonnon köyhtyminen ovat kytköksissä

YK:n globaali tavoite oli pysäyttää luonnon köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Siihen ei päästy, ei lähimainkaan. YK:n biodiversiteettisopimuksen (Convention on Biological Diversity) julkaisema Global Biodiversity Outlook 5 -raportti on karua luettavaa. Yhtäkään kahdestakymmenestä alatavoitteesta ei saavutettu kokonaan. Edistystä on toki tapahtunut, mutta ei riittävästi.

Mitä väliä asialla sitten on modernille ihmiselle, jonka kokemus luonnosta saattaa olla etäinen? Väliä on yksinkertaisesti siksi, että luonto todella pitää meidät elossa. Lähtien hapesta, jota hengitämme, aina raaka-aineisiin ja geneettiseen moninaisuuteen.

Kansainvälinen IPBES-paneeli listaa luonnon kantokykyä heikentäviksi erityisesti muutokset maa- ja merialueiden käytössä, luonnonvarojen ylihyödyntämisen, ilmastonmuutoksen, saastumisen sekä haitalliset vieraslajit. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota kaupungistumisen, väestönkasvun ja yhteiskunnan arvo- ja talouskysymysten vaikutuksiin. Ilmastonmuutos on yksi suurimmista luonnon monimuotoisuuden heikentymisen syistä ja niiden välillä on tiivis yhteys.

Toimia tässä ja nyt

Eliölajien ja ekosysteemien paikallisen ja globaalin vaihtelun köyhtyminen – biodiversiteettikriisi – haastaa akuutisti toimintaan. Suuntaa on mahdollista muuttaa ja vaurioituneita ekosysteemejä parantaa. Kukaan ei sen sijaan voi palauttaa kokonaan kadonneita lajeja.

Olemme Fortumissa tehneet pitkään työtä luonnon monimuotoisuuden parissa ja tiedostamme vaikutuksemme monimuotoisuuteen. Välttämättömänkin infrastruktuurin rakentaminen vaikuttaa luontoon ja sitä kautta ihmisiin, joten aihepiiri on meitä ja sidosryhmiämme lähellä. Biodiversiteettikriisi vaatii parempaa yhteistyötä ja vapaaehtoisia toimia kaikilta. Niinpä asetimme uusien ilmastotavoitteiden yhteydessä myös erityisen biodiversiteettitavoitteen. Se kattaa koko konsernin, mukaan lukien Uniperin.

Tavoitteen mukaisesti toteutamme vähintään kaksitoista luonnon monimuotoisuutta edistävää merkittävää vapaaehtoista toimenpidettä vuonna 2021. Paikallinen yhteistyö on avain ihmisten, luonnon ja energiatulevaisuuden kannalta kestävälle kehitykselle. Näkymä on tällä hetkellä vuosikohtainen siksi, että haluamme kehittää tavoitettamme tulevaisuudessa. Teemme työtä sen eteen, että luonnon monimuotoisuus huomioidaan koko nykyisessä toiminnassamme, uusissa hankkeissa ja toimitusketjussa.

Vuonna 2020 jatkoimme esimerkiksi virtavesikalojen elinympäristökunnostuksia Vuoksella yhteistyössä Imatran kaupungin ja Kaakkois- ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten kanssa. Oulujoella siirsimme lohen ja taimenen kutupareja kunnostettuun sivujokeen. Näiden ylisiirtojen avulla haluamme vahvistaa Oulujokeen leimautunutta lohikalakantaa.

Tavoitteena tasapaino

Kansainvälisen yhteisön katse on vuodessa 2050. YK:n tavoitteena on saavuttaa siihen mennessä kestävä tasapaino, jossa luonnon monimuotoisuutta arvostetaan, suojellaan, ennallistetaan ja käytetään viisaasti. Yhteiskuntien ja talouden toiminnan mahdollistavien ekosysteemipalveluiden kantokyky on kestävällä pohjalla.

Euroopan komissio käsittelee samaa aihepiiriä vuoteen 2030 ulottuvassa EU:n biodiversiteettistrategiassa. Luonnon monimuotoisuus liittyy vahvasti sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan.

Me Fortumissa jatkamme yhdessä sidosryhmien kanssa käytännön työtä luonnon monimuotoisuuden eteen. Seuraamme samalla tarkoin globaalia kehitystä sekä kiritämme toimiamme ja tavoitteitamme etupainotteisesti. Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi tehokkaimpia keinoja pysäyttää myös luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Fortumin tehtävä on edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa varmistamalla nopea ja luotettava siirtymä hiilineutraaliin talouteen.

Lisää tietoa luonnon monimuotoisuudesta

Ulla Rehell

Ulla Rehell

Vice President, Sustainability
Puhelin: 050 383 9426
ulla [piste] rehell [ät] fortum [piste] com

Contact by email

Tilaa ForTheDoers-uutiskirje

Tilaa nyt

Uusimmat blogikirjoitukset ja artikkelit sähköpostiisi

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat