ForTheDoers-blogi

Arvaamattomassa maailmassa Fortum on valmiina – ja nyt kerron miksi

Arto Räty  |  31 toukokuu 2021, 10:27

Olen saanut työskennellä yli viiden vuoden ajan innovatiivisessa, nopeasti kehittyvässä yhtiössä – joka on viimeisen vuoden ajan ollut Suomen suurin yhtiö. Tänä aikana Fortum on osoittanut kykynsä muuttua ja muokannut yrityskulttuuriaan vastaamaan tämän päivän tarpeisiin. Energia-alan liiketoimintaympäristö jatkaa muutostaan maailmanlaajuisesti, mutta uskon vakaasti, että Fortum-konserni ja sen osaavat ihmiset ovat valmiita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja voittamaan ne.

arto räty

Aloitin taipaleeni Fortumilla viisi vuotta sitten. Tuolloin yhtiö oli aivan toisenlainen kuin tämän päivän Fortum. Se oli hiljattain myynyt sähkönjakeluyhtiönsä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yli yhdeksällä miljardilla eurolla. Pankissa oli rahaa ja tulevaisuutta suunniteltiin, mutta yrityskulttuuri oli uudistuksen tarpeessa. Asiat alkoivat muuttua, kun Pekka Lundmark astui johtoon ja toi digiajattelua taloon. Fortumin johtamiskulttuuri muuttui erityisen vahvasti. Suomen pääkonttori muutti ja se remontoitiin alle vuodessa, ja pian sama tehtiin myös muiden maiden suurissa toimistoissamme.

Muutokseen valmistautumiseksi käynnistimme Fortum Way of Working- eli WoW-projektin, joka muutti kulttuuriamme perin pohjin. Aiemmin etäisestä johdosta tuli helpommin lähestyttävä, ja työskentelytapoja vietiin vähemmän hierarkkiseen suuntaan koko organisaatiossa. Seurauksena oli mukava, voimaannuttava ja vapautuneempi työympäristö, joka innosti luomaan uutta. Se myös siivitti meitä kohti strategista tavoitettamme laajentaa liiketoimintaportfoliotamme ja operatiivista joustavuuttamme sekä vauhdittaa energiamurrosta Euroopassa.

Hybridityöskentely edellyttää uutta lähestymistapaa

COVID-19 oli herätys koko maailmalle. Se haastoi jokaisen yrityksen arvioimaan ja muokkaamaan työskentelytapojaan. Fortum on ollut etulinjassa organisoimassa ja toteuttamassa konserninlaajuisia ohjaustoimia pandemian alkuvaiheista lähtien. Nyt kun tunnelin päässä alkaa näkyä valoa, olemme kääntäneet katseemme kohti hybridityöskentelyä. Workforce 2.0 -työryhmämme uskoo, että se tulee olemaan keskeinen osa tulevaisuuden työelämää.

Tämä tarkoittaa, että johtamiskulttuurin on jälleen muututtava. On aivan eri asia johtaa eri paikoissa, toisinaan verkossa ja toisinaan kasvotusten työskenteleviä ihmisiä kuin jatkuvasti toimistolla olevaa henkilöstöä. Henkilökohtaiset tavoitteet ja tuki, hyvinvoinnin huomioiminen ja itsensä johtaminen ovat kaikki ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä onnistuneessa hybridityöskentelyssä. Niin ovat myös jatkuva oppiminen sekä osaamisen laajentaminen ja täydentäminen. Maailma muuttuu ja me pystymme muuttumaan sen mukana, sitä en epäile lainkaan.

Vastuullisessa energiamurroksessa on katsottava kokonaiskuvaa

Teemme kovasti töitä päästöttömän maailman luomiseksi, ja me kaikki Fortumilla uskomme vahvasti vastuullisuuteen. Energia-alalla on kuitenkin monenlaisia toimijoita. Jotkut ovat päättäneet myydä ympäristön kannalta haasteellisia osia liiketoiminnastaan, ja toiset taas ovat hypänneet mukaan suoraan pelkkien uusiutuvien tuotantoon. Me olemme päättäneet panostaa hallittuun murrokseen, jossa huomioidaan yhtä lailla vastuullisuusnäkökohdat, huoltovarmuus kuin energian kohtuuhintaisuuskin.

Rakentamalla näille kolmelle tekijälle voimme viedä energiamurrosta voimakkaasti eteenpäin. Minulla on sotilastausta, ja kadettilupauksen perusajatukset soveltuvat mielestäni myös tähän: voittajia ovat loppujen lopuksi ne, jotka toteuttavat murrosta vastuullisesti ja huomioivat niin ihmisten ja luonnon tarpeet kuin myös valtiojohdon ja yhteiskunnan näkökulmat.

Energiamurroksessa on vielä paljon epävarmuustekijöitä. Hiilen osalta asia on jo käsitelty ja siitä luovutaan, siitä olemme kaikki samaa mieltä. Maakaasu on fossiilisena polttoaineena haaste, joka on vielä osittain ratkaisematta. Paras ratkaisuvaihtoehto tällä hetkellä on vety. Kaupalliseen kannattavuuteen liittyy vielä kysymyksiä, mutta uskon vahvasti, että yhteiskunta ratkaisee ne. Kymmenestä kahteenkymmeneen vuoden päästä vety on merkittävä tekijä, ja Fortum-konserni tulee asiantuntemuksensa ansiosta olemaan vahvassa asemassa sen hyödyntämisessä.

Motivoituneet ja osaavat ihmiset ovat Fortumin sydän

Kun siirryin Fortumille työskenneltyäni 40 vuotta sotilasalalla ja valtionhallinnossa, yllätyin työntekijöiden huikeasta työmoraalista. Meillä on valtavasti osaamista kautta koko konsernin. Talossa on vahva tahto mennä eteenpäin, ja luottamus henkilöstön ja ylimmän johdon välillä on vahva. Toimitusjohtaja Markus Rauramon fokusoitunut ja strateginen, mutta myös erittäin ihmisläheinen johtamistapa tukee vahvasti tätä kulttuuria.

Itse uskon tuoneeni yhtiöön ymmärrystä siitä, miten tärkeää on tilannetaju ja selkeä hallintotapa, joka antaa mandaatit ja koordinaatiopisteet, joiden puitteissa ihmisillä on vapaus työskennellä itsenäisesti. Olen rakentanut parhaani mukaan rennompaa työkulttuuria ja vahvempaa luottamusta. WoW-projektin ja Workforce 2.0 -hankkeen johtaminen on ollut palkitseva kokemus, ja se on osoittanut minulle, että kun yhteistä tahtoa löytyy, yllättävänkin nopea kulttuurinmuutos on mahdollista.

Näiden viiden vuoden aikana Fortumissa on käyty läpi valtava muutosprosessi. Tämä oli muutos, jota maailma edellytti meiltä, mutta olen aidosti ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaan. Kun nyt jään eläkkeelle Fortumista, luotan siihen että yhtiö jatkaa menestystään. Sen ohjenuorana on nykyaikainen, tilannetajuun perustuva johtaminen, työskentelytapana hybridimalli ja tavoitteena vastuullinen energiamurros. Jätän tämän kaiken kollegojeni osaaviin käsiin ja toivotan kaikille erinomaista kesää.

Arto Räty

Arto Räty

Fortumin yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja
Yhtiön johtoryhmän jäsen

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat