Meri-Porin lauhdevoimalaitos

Meri-Porin hiilivoimalaitos sijaitsee Tahkoluodossa, Porissa. Voimalaitos on otettu käyttöön vuonna 1994.

Meri-Porin lauhdevoimalaitos

Meri-Porin voimalaitos on otettu käyttöön vuonna 1994, ja se on tällä hetkellä Suomen ainoa kivihiililauhdelaitos. Vuosina 2017-2022 laitos oli osana Suomen tehoreserviä. Tällä hetkellä laitos toimii kaupallisilla sähkömarkkinoilla, jolloin varsinaisen sähköntuotannon käynnistäminen laitoksessa riippuu sähkömarkkinoiden kulloisestakin tilanteesta.

Hiilivoimasta luopuminen Fortumin strateginen tavoite

Kivihiilen käyttöä on jo vuosia pyritty vähentämään ja sen käyttö Suomessa loppuu 2029. Nopeutettu hiilivoimasta luopuminen on myös Fortumin strateginen tavoite. Meri-Porin laitokselle ei ole tästä syystä sekä tehoreserviin kuulumisen takia tehty viime vuosina kaupallisen käytön edellyttämiä modernisointeja. Jotta voimalaitos voi vastata mahdolliseen korkeaan sähkönkysyntään lähiaikoina, tehdään sille vuosihuollon aikana lokakuussa 2022 kuitenkin huoltotoimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan sen toiminta tarvittaessa täydellä 560 MW teholla. Laitokselle on myös rekrytoitu lisähenkilökuntaa sekä hankittu tarvittavaa kivihiiltä ja kemikaaleja.

 

Yhteystiedot

Fortum Power and Heat Oy, Meri-Porin voimalaitos (Tahkoluoto)

Thermal-tuotannon johtaja: Vesa Maso
PL 90
28901 Pori