ForTheDoers-blogi

Polleana päin puhdasta kiertotaloutta

Anssi Paalanen  |  20 tammikuu 2017

Uuden EU-asetuksen muutoksen myötä lannan polttaminen sallitaan jatkossa ilman erillistä jätteenpolttolupaa. Nyt, kun lanta luokitellaan biopolttoaineeksi, yhä useampi voimalaitos voi hyödyntää hevosenlantaa.

horsepower

Hevosenlanta on haaste erityisesti talleille, jotka sijaitsevat taajamissa keskellä asutusta. Talleilla ei välttämättä ole omaa peltoa, jonne lantaa voisi levittää. Uudenlaisia ratkaisuja hevosenlannan käsittelyyn siis tarvitaan. EU:n asetusmuutos parantaa huomattavasti lannan käyttömahdollisuuksia ja edistää kiertotalouden toteutumista yhteiskunnassamme. Hevosenlannan energiakäytöstä hyötyvät kaikki: lähiseudun asukkaat saavat puhtaasti tuotettua lähienergiaa, tallinomistajilla on yksi huoli vähemmän ja lisäksi paikallinen talous elävöityy.

Tallinomistajille tarjoamamme palvelu sisältää asiakkaan valitseman puupohjaisen kuivikkeen tallille toimitettuna sekä lantalan tyhjennyksen. Talleilta kerätty lanta toimitetaan tallilta voima- ja lämpölaitoksiin, jossa se hyödynnetään yhdessä muiden polttoaineiden kanssa sähköksi ja lämmöksi.

Palvelumme on ollut toiminnassa reilun vuoden ajan. Olemme saaneet positiivista palautetta ja hienoja kehitysehdotuksia sekä talleilta että voimalaitoksilta. Jo yli sata tallinomistajaa ovat olleet voineet jättää huolen kuivikkeista ja lannasta meille ja keskittyä olennaiseen: hevosiin. EU:n asetusmuutoksen myötä pystymme tarjoamaan palveluamme laajemmin Suomessa sekä Euroopassa.

Tallista töpseliin – puhtaasti

Hevosenlannan polttaminen ja sen ympäristöystävällisyys herättää paljon keskustelua. Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat selvittäneet hevosenlannan energiakäytön elinkaarisia ympäristövaikutuksia. Tutkimuksessa verrattiin puupohjaisen kuivikelannan polttamisen ympäristövaikutuksia lannan kompostoinnin vaikutuksiin.

Tulosten mukaan tarjoamamme HorsePower-palvelu on ilmastovaikutuksiltaan kompostointia merkittävästi parempi vaihtoehto kaikissa tarkastelluissa vaikutusluokissa. Kun lanta hyödynnetään suuren kokoluokan voima- tai lämpölaitoksessa, ei lanta ehdi maatua eikä lannasta siten vapaudu merkittäviä määriä metaania. Metaanin ilmastovaikutus on moninkertainen hiilidioksidiin nähden. Myös pienhiukkasvaikutus osoittautui ratkaisussamme selvästi pienemmäksi kuin kompostoinnissa.

Voimmekin HorsePower-tiimissämme polleina todeta, että palvelumme on aidosti ympäristöystävällinen ratkaisu tallin kuivike- ja lantahuoltoon. Lisäksi hevosen kuivikelannalla tuotettu sähkö ja lämpö on todellista lähienergiaa.

Anssi Paalanen
VP Horsepower, Fortum

Lue lisää ympäristövaikutuksista LuKen selvityksestä