ForTheDoers-blogi

Yhtiökokouksen järjestäminen mahdollistaa osingonmaksun ja auttaa pitämään talouden pyörät pyörimässä

Sirpa-Helena Sormunen  |  30 maaliskuu 2020, 13:46

Yhtiökokouksilla on tärkeä rooli, sillä vain yhtiökokous voi päättää osingonmaksusta. Fortumin maksamista osingoista hyötyvät mm. Suomen valtio, suomalaiset eläkeyhtiöt sekä yli 100 000 piensijoittajaa. Fortumin suurimmilla osakkeenomistajilla on ratkaisevan tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä, joita rahoitetaan osin osinkotuotoilla. Osingot ovat tärkeitä myös Fortumia omistaville yksityishenkilöille.

Sirpa-Helena Sormunen

Vain yhtiökokous voi päättää osinkojen jaosta – näin määrää osakeyhtiölaki. Osakkeenomistajille ja suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeän osingonmaksun varmistamiseksi Fortum on päättänyt järjestää yhtiökokouksen torstaina 23.4.2020, poikkeusolojen aikana ja poikkeusjärjestelyin.

Fortumin suurimpana omistajana valtio hyötyy merkittävästi siitä, että yhtiökokous pidetään ja osingonjaosta päätetään. Fortumin hallitus on päättänyt pitää osinkoehdotuksen ennallaan ja ehdottaa, että Fortum maksaa osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä noin 977 miljoonaa euroa tilikaudelta 2019. Noin puolet osingoista – siis lähes puoli miljardia euroa – maksettaisiin valtiolle aikana, jona valtiontalous on ennennäkemättömän haasteen edessä.

Merkittävä osa Fortumin osingoista maksetaan eläkeyhtiöille ja yli 130 000 muulle sijoittajalle. Taloudellisen toimeliaisuuden nyt nopeasti heikentyessä kannamme vakaana osingonmaksajana vastuumme myös suomalaisia eläkeyhtiöitä ja piensijoittajia kohtaan. Eläkeyhtiöt ovat avainasemassa eläkejärjestelmän toimivuuden turvaajina. Yli 100 000 piensijoittajalle maksettavat osingot taas mahdollistavat tänäkin keväänä kulutus- ja investointipäätösten tekemisen.

Ennakkoäänestäminen ja saapumatta jättäminen mahdollistavat yhtiökokouksen

Fortum suhtautuu koronaepidemiaan ja sen rajoittamiseksi asetettuihin toimenpiteisiin vakavasti ja pyrkii kaikin keinoin tekemään oman osuutensa koronaviruksen aiheuttamien haittojen lievittämiseksi.

Yhtiökokouksen järjestäminen poikkeusoloissa edellyttää yhtiöiltä erityisiä varotoimia. Normaalioloissa kuulostaisi todella erikoiselta kutsua yhtiökokous koolle niin, että samalla kehotetaan
osallistujia jäämään siitä pois. Nyt näin on toimittava, jotta yhtiökokous voidaan järjestää.
Osakkeenomistajien ja henkilöstön turvallisuus sekä kaikkien viranomaisohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Olemme kehottaneet osakkeenomistajia äänestämään ennakkoon tai valtuuttamaan yhtiön edustajan edustamaan itseään. Yhtiökokousta voi seurata videoyhteydellä.

Kokous pyritään pitämään virusepidemiaan liittyvistä turvallisuussyistä lyhyenä. Tämän takaamiseksi Fortum on saanut enemmistön muodostavilta suurimmilta osakkeenomistajiltaan, mukaan lukien Suomen valtiolta, etukäteen ilmoituksen, että nämä kannattavat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Haluamme Fortumilla jatkaa poikkeusolojenkin keskellä vastuullista työtämme energiantuotannon uudistamisen parissa ja tuottaa osakkeenomistajillemme merkittävää lisäarvoa. Osingonjako on yksi keinoistamme osallistua yhteiskuntamme toimivuuden turvaamiseen.

Sirpa-Helena Sormunen

Sirpa-Helena Sormunen

Lakiasiainjohtaja

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat