ForTheDoers-blogi

Yhteiskunnallista työtä pandemian oloissa

Paula Varhe  |  22 joulukuu 2020, 09:00

Fortumilla on pitkät perinteet paikallisyhteisöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Kulunut vuosi on ollut sekä uusi vaihe yhteiskunnallisessa työssämme että poikkeuksellista pandemia-aikaa.

Leikkiä lumessa

Fortum on tehnyt pitkään yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa. Ydinliiketoimintaamme ovat puhdas energia ja kestävät ratkaisut. Kun toimintamme on kannattavaa ja vakaata, meillä on mahdollisuus osallistua myös yleishyödylliseen yhteiskunnalliseen työhön ja tukea esimerkiksi järjestöjä työssään.

Tukemisella ja liiketoiminnalla vahva yhteys

Olemme kuluneena vuonna uudistaneet tukemisen periaatteemme. Niiden mukaisesti tuemme sellaisia aihepiirejä, jotka tunnemme parhaiten ja joilla on selkeä yhteys liiketoimintatavoitteisiimme. Tehtävämme on edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa, ja haluamme tukea kumppaneitamme heidän työssään tämän tavoitteen eteen. Kaikki työ pohjautuu arvoihimme, jotka ovat uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja kunnioitus. Järjestöyhteistyössä uteliaisuus tarkoittaa esimerkiksi ratkaisujen luomista yhdessä. Vastuullisuus merkitsee vastuunkantoa ja työtä yhteiskunnan hyväksi. Rehellisyys on läpinäkyvyyttä ja kunnioitus esimerkiksi monimuotoisuuden arvostamista.

Tukeminen toteutuu käytännössä yhteiskuntavastuuohjelmamme kautta. Ohjelma kattaa yhteistyöaloitteet ja -hankkeet kaikissa toimintamaissamme. Ohjelman painopistealueita ovat ilmasto (ympäristö ja vesi), kiertotalous (jätteiden kierrätys ja uusiokäyttö) ja ihmisten hyvinvointiin (nuoret, lapset ja koulutus) liittyvät asiat. Painopistealueet linkittyvät vahvasti myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tuemme Suomessa esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliittoa, Mielenterveyden keskusliittoa, Vanhustyön keskusliittoa ja John Nurmisen Säätiötä. Norjassa teemme yhteistyötä mm. Regnskogfondet ja Sykehusklovnene -järjestöjen kanssa ja Ruotsissa Maskrosbarn ja Städa Sverige -organisaatioiden parissa. Taloudellisen tuen ja yhdessä tekemisen ohella koemme tärkeäksi lisätä järjestöjen näkyvyyttä eri kanavissa ja edistää niiden omia pyrkimyksiä. Mahdollisimman monen tulisi saada tietoa järjestöjen tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista.

Pandemia haastoi näkökulmaa

Yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa, ja meidän on sekä voitava tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä että reagoitava tarvittaessa nopeastikin ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Olimme keväällä juuri uudistaneet ohjelmamme, kun COVID-19 -pandemia iski. Sen aikana tukemme on keskittynyt erityisesti ihmisiin, sillä pandemia on lisännyt avun ja tukipalveluiden tarvetta. Mietimme pandemian alkaessa, ketkä olisivat haavoittuvimmassa asemassa lasten ja nuorten ohella, ja totesimme myös vanhustyön tukemisen olevan nykyoloissa meille tärkeää. Tänä vuonna myös jouluraha, jolla Fortum on perinteisesti tukenut järjestöjä, on suunnattu yhteistyökumppaneidemme toiminnan tukemiseen vastuullisuusohjelmamme kautta.

Työ jatkuu, vaikuttavuus kasvaa

Vuosi 2020 on ollut sekä uusi vaihe yhteiskunnallisessa työssämme että poikkeuksellista pandemia-aikaa. Työmme jatkuu sekä Suomessa että muissa toimintamaissamme. Olemme päivittäneet tukemisen ohjeistustamme, jotta hakijat tietävät painotuksemme. Työtä johdetaan ja koordinoidaan järjestelmällisesti. Seuraamme yhdessä järjestöjen kanssa työn edistymistä ja vaikuttavuutta.

Tukeminen on sekä pitkäjänteistä työtä että alati uusien tukikeinojen ja apukanavien luotaamista. Tutkimme esimerkiksi tapoja, joilla Fortumin henkilöstö voisi halutessaan osallistua vapaaehtoistyöpanoksella yhteistyöorganisaatioidemme toimintaan. Haluamme toteuttaa työtä kansainvälisesti niin, että hyväksi havaitut konseptit voidaan monistaa useampaan maahan. Näin vaikuttavuus kertautuu ja kasvaa.

Lue lisää yhteiskuntavastuuohjelmastamme.

Paula Varhe

Paula Varhe

Vastuullisuuspäällikkö
paula [piste] varhe [ät] fortum [piste] com

Tutustu järjestöjen työhön ja palveluihin

Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveyden keskusliitto kouluttaa työntekijöitä nuorten kanssa työskentelyyn, tarjoaa puhelin- ja chat-keskusteluja ja toteuttaa harrastetyöpajoja. Niissä nuoria innostetaan harrastamaan omaehtoisesti sekä annetaan avaimia mielen purkamiseen esimerkiksi piirtämisen, rapin ja stand upin keinoin.
Vanhustyön keskusliitto logo
Vanhustyön keskusliiton Vahvikelinja ylläpitää ikääntyneiden vireyttä ja voimavaroja. Puheluissa ratkotaan yhdessä aivopähkinöitä, visaillaan tai muistellaan mukavia ja jutustellaan. Myös puhelinjumppaa voi tehdä istuen tai seisten.
Mannerheimin lastensuojeluliitto logo
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) tarjoaa ilmaisia Lasten ja nuorten puhelin- ja nettipalveluita. MLL:n Lasten ja nuorten puhelimelle on kova tarve, sillä soittoja ja chat-yhteydenottoja tulee valtava määrä vuosittain.
John Nurmisen säätiö logo
John Nurmisen Säätiön missio on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö toteuttaa tuloksellisia ja konkreettisia Itämeren suojelutoimia sekä varmistaa, että meren tarinat välittyvät eteenpäin jälkipolville.
Contact by email

Tilaa ForTheDoers-uutiskirje

Tilaa nyt

Uusimmat blogikirjoitukset ja artikkelit sähköpostiisi

Arto Räty
Lue kirjoitus
Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat