ForTheDoers-blogi

Vastuullisuus punnitaan kokonaisuutena

Arto Räty  |  19 marraskuu 2020, 14:22

Yritysten vastuullisuus tai vastuuttomuus puhuttaa. Nyt keskustellaan paljon siitä, millainen rooli valtioilla ja yrityksillä pitäisi olla kestävän tulevaisuuden rakentajina. Oman kokemukseni mukaan arvot ohjaavat vahvasti myös yritysmaailmaa.

Arto Räty

Elämme antoisaa viestinnällistä ja keskustelevaa aikakautta, mutta sille ovat leimallisia myös nopeat johtopäätökset ja vauhdikkaat kärjistykset. Jokainen valtion, hallinnon sekä yrityksen isompi päätös on kuitenkin osa pidemmän aikavälin kehityskulkua, jonka ymmärtäminen edellyttäisi perehtymistä. Yleensä vasta aika näyttää monen päätöksen todellisen kantavuuden ja vaikutukset. On myös hyvä huomata, että näitä isoja päätöksiä ei useinkaan voi kertoa etukäteen. Esimerkiksi pörssiyhtiöiden on palveltava kaikkien omistajien etua ja tiedonsaantia tasapuolisesti – tämä on säädetty laissa.

Toimin pitkään julkisen sektorin tehtävissä, kunnes siirryin yritysmaailmaan ja Fortumiin reilut neljä vuotta sitten. On ollut avartavaa tarkastella vastuullisuuskysymyksiä sekä julkisen että yksityisen sektorin näkökulmasta. Äkkiseltään voisi ajatella, että valtio ja hallinto ovat lähtökohtaisesti aina arvopohjaisia toimijoita ja yrityksiä ajaa vain voiton tavoittelu. Todellisuus on paljon hienosyisempi. Olin yllättynyt aikanaan muun muassa siitä, kuinka vahvasti arvo-ohjautuvia yritykset ovat. Koska yritys tienaa olemassaolonsa oikeutuksen joka päivä, on sen tarkoituksen ja merkityksen oltava erityisen kirkkaasti mielessä.

Yritysvastuu huomioi talouden, ihmiset ja ympäristön kokonaisuutena

Mitä yrityksen vastuullisuus sitten käytännössä on? Nyt korostuu erityisesti työllistäminen, mikä on luonnollista tänä poikkeuksellisena aikana. Pandemian oloissa turvallisuus ja terveys ovat myös vahvasti esillä, ja yritykset ovat tehneet paljon työtä varmistaakseen turvalliset olot työpaikoilla.

Vastuullinen yritystoiminta on kuitenkin vielä paljon enemmän. Se on taloutta, ihmisiä ja ympäristöä kokonaisuutena huomioivaa toimintaa. Vastuullisuuteen kuuluu omistaja-arvon kasvattaminen ja taloudellisen hyvinvoinnin luominen yhteiskunnassa. Henkilöstöstä, asiakkaista ja arvoketjusta on huolehdittava, ja sidosryhmien kanssa on käytävä laajaa dialogia. Ympäristöasiat taas ovat niin meille kuin muidenkin alojen toimijoille aivan keskeisiä. Käynnissä on iso muutos, jossa kaikkien sektorien on hoidettava oma osuutensa päästövähennysten saavuttamiseksi.

Luottamus rakentuu yhteisistä keskusteluista ja teoista

Ei siis ihan pieni kokonaisuus tämä yritysvastuu, mutta mennään vielä syvemmälle. Ihmisyyteen ja yhteiskuntaan kuuluu perustavanlaatuisesti jatkuva pohdinta siitä, mikä on eettisesti oikein ja reilua. Jokaisella ihmisellä on henkilökohtainen näkemys niistä. Samalla yhteiskuntia ja organisaatioita pitävät koossa yhteisesti jaetut arvot ja käsitykset hyvästä. Niiden varaan myös luottamus rakentuu. Siksi keskustelu ja peilaaminen ovat niin tärkeitä.

Lienee niin, että asiat edistyvät parhaiten rakentavalta pohjalta. Se tarkoittaa yhteistä halua hahmottaa asiayhteys, isompi kuva ja pidemmän ajan kehityskulut. Se edellyttää kykyä kuunnella ja mahdollisuutta tulla kuulluksi. Se on vaativampaa kuin yksittäisten asioiden korostaminen ja nopeat tuomiot.

Yritysten vastuullisuudessa on nähdäkseni lopultakin kysymys kestävien liiketoimintamallien luomisesta ja niiden menestyksekkäästä toteuttamisesta. Siihen kuuluu vahvasti uusien ratkaisujen ja teknologioiden kehittäminen ja samalla kipeääkin luopumista. Fortumin johdon työskentelyssä tulevaisuuteen katsominen sekä ympäristöä, ihmisiä, hyvää hallintoa ja työturvallisuutta koskevat asiat ovat pysyvästi asialistan kärjessä. Sinne ne kuuluvat, sillä aina on varaa parantaa juoksua.

Arto Räty

Arto Räty

Fortumin yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja
Yhtiön johtoryhmän jäsen

Contact by email

Tilaa ForTheDoers-uutiskirje

Tilaa nyt

Uusimmat blogikirjoitukset ja artikkelit sähköpostiisi

Sustainability report

Vuosikatsaus 2021

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat