ForTheDoers-blogi

Valvomme toimitusketjua samalla kun luovumme hiilen käytöstä kokonaan

Marjut Lovio  ·  02 maaliskuu 2020

Muutos hiilettömään energiantuotantoon tapahtuu asteittain, sillä energian toimitusvarmuudesta ei voida sähköistyneessä nyky-yhteiskunnassamme tinkiä. Niin kauan kuin käytämme hiiltä, olemme myös sitoutuneet valvomaan ja edistämään hiilen hankintaketjun vastuullisuutta.

Power plant in Poland

Haemme Fortumilla jatkuvasti  ratkaisuja, joiden avulla siirrymme kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Hiilen osuus Fortumin energiantuotannossa on jo nyt hyvin pieni – sähköntuotannosta vain kolme ja lämmöntuotannosta 18 prosenttia – mutta tavoitteemme on korvata tämäkin tuotanto muilla energiamuodoilla. Esimerkiksi Espoossa luovumme kivihiilen käytöstä kaukolämmössä vuoden 2025 aikana. Inkoossa Pohjoismaiden suurimman hiilivoimalaitoksen purku-urakka on jo lähes valmis.

Muutos on siis alkanut, mutta määränpäähän on vielä matkaa. Siellä missä hiiltä vielä toistaiseksi tarvitsemme, teemme hankintamme mahdollisimman vastuullisesti ja tehokkaasti.

Ostamme käyttämämme hiilen suoraan tuottajilta

Meille on tärkeää tuntea käyttämämme kivihiilen alkuperä, ja siksi ostamme hiilen suoraan kaivosyhtiöiltä välikäsien sijaan. Meidän on helppoa olla toimitusketjustamme avoimia: tieto merkittävistä hiilentoimittajistamme löytyy verkkosivuiltamme. Käyttämämme kivihiili tulee pääosin omista toimintamaistamme. Vuonna 2019 käytimme Suomessa Venäjältä tulevaa hiiltä ja Puolassa puolalaista hiiltä. Venäjän voimalaitokset käyttivät Kazakstanista ja Venäjältä peräisin olevaa hiiltä.

Hiilikaivosten vaikutus paikalliseen ympäristöön ja yhteiskuntaan on merkittävä, joten meille on tärkeää, että toimittajamme ovat sitoutuneet vastuullisuuden edistämiseen toiminnassaan. Käytämme hiilen hankintaketjun vastuullisuuden arvioinnissa Bettercoal-aloitteen toimintaohjetta ja työkaluja. Tavoitteemme on, että vuoden 2020 loppuun mennessä teemme 70 prosenttia kaikista hiiliostoistamme toimittajilta, joiden kaivoksille on tehty Bettercoal-arviointi. Tämän tavoitteen olemme jo lähes saavuttaneet: 66 prosenttia ostoistamme tehtiin vuonna 2019 toimittajilta, joiden toiminta on arvioitu Bettercoalin kriteereiden mukaisesti.  

Bettercoal sitouttaa kaivosyhtiöt jatkuvaan kehittämiseen

Fortum pyrkii vaikuttamaan hiilentoimittajien vastuullisuuteen ensisijaisesti yhdessä muiden energiayhtiöiden kanssa. Yksittäisen ostajan vaikutusmahdollisuudet ovat vaatimattomat, mutta yhteistyössä meillä on hyvät edellytykset saada aikaan parannuksia toimittajiemme toiminnassa. Siksi liityimme Bettercoal-aloitteeseen heti sen perustamisvuonna vuonna 2012.

Bettercoal-arvioinnit ovat meille tärkein tapa saada tietoa hiilentoimittajiemme toiminnan tasosta ja kehityksestä, sillä arviointiohjelma edellyttää kaivosyhtiöiltä sitoutumista toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Bettercoalin hyväksymän ulkopuolisen arvioinnin perusteella tehdään jatkuvan parantamisen suunnitelma, jonka toteuttamista seurataan neljännesvuosittain.

Valtaosa hiilentoimittajistamme on arvioitu Bettercoalin toimintaohjeen vaatimuksia vasten. Lisäksi osallistumme Bettercoalin vuonna 2018 perustamaan Venäjä-työryhmään, jonka tarkoituksena on tukea ohjelmaan osallistuvia venäläisiä toimittajia toiminnan jatkuvassa parantamisessa ja kasvattaa ohjelmaan osallistuvien toimittajien määrää, tunnistaa maariskejä ja löytää keinoja niihin puuttumiseen sekä kehittää vuoropuhelua eri sidosryhmien välillä. Kehitystyössä tärkeitä painopisteitä ovat esimerkiksi ympäristövaikutukset, biodiversiteetti, työterveys ja -turvallisuus sekä paikallisyhteisön huomioiminen.

Valvomme toimitusketjua samalla kun siirrymme kohti hiilineutraalisuutta

Tuemme voimakkaasti EU:n ilmastotavoitetta, jonka mukaan EU:n tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Lukuisien muiden toimien ohella tavoitteen saavuttaminen edellyttää hiilen käytön korvaamista muilla, vähäpäästöisemmillä energiamuodoilla.

Vielä toistaiseksi vakaa ja kohtuuhintainen energiantuotanto edellyttää myös hiilivoimaa, minkä vuoksi meidän on valvottava toimitusketjuamme. Seuraamme hiilentoimittajiemme toiminnan kehittymistä ja kannustamme yhtiöitä tarvittaessa  parannustoimiin – samalla kun edistämme hallittua siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.   

Marjut Lovio

Marjut Lovio

Sustainability Manager
Social and Economic responsibility
marjut [piste] lovio [ät] fortum [piste] com

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat