ForTheDoers-blogi

Teemme koko ajan työtä hiilestä luopumiseksi

Kati Suurmunne  |  25 helmikuu 2020, 15:33

Fortum ja Uniper

Fortumin Uniper-investointi ja siihen liittyvät ilmastokysymykset nostavat tunteita sosiaalisessa mediassa. Syytteitä sataa viherpesusta, piittaamattomuudesta ja maailman tuhoamisesta. ”Ettehän te tee mitään!”, väitetään.

Ylpeydellä voin sanoa, että teemme Fortumissa paljon ja jatkuvasti puhtaamman maailman puolesta. Vuosina 2014 – 2018 investointimme uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin olivat miljardiluokkaa. Pelkästään vuonna 2019 investoimme hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon 401 miljoonaa euroa. Investointimme CO2-vapaaseen tuotantoon itse asiassa nousivat yli 100 miljoonalla eurolla edellisvuodesta.

Mihin olemme investoineet? Rakennamme mm. tuulivoimaa Pohjoismaissa ja Venäjällä ja olemme edelläkävijä muovin ja akkujen kierrätyksessä Suomessa. Olemme mukana myös useissa materiaalitehokkuutta parantavissa hankkeissa, jossa esimerkiksi oljista saatavaa kuitua käytetään tekstiilien raaka-aineena.

Lisäksi olemme tehneet merkittäviä päätöksiä hiilestä luopumiseksi. Vuonna 2016 päätimme purkaa pohjoismaiden suurimman, 40 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen Inkoossa, ja nyt purku-urakka lähenee loppuaan. Inkoon hiilivoimalaitoksen purkumateriaalista on pystytty kierrättämään lähes 92 %.

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana, ja ilmoitimme tammikuussa, että aikaistamme kivihiilen käytöstä luopumista vuodesta 2029 vuoteen 2025.

Olemme selvittämässä, voidaanko Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen tuottamaa hukkalämpöä hyödyntää pääkaupunkiseudun kaukolämmityksessä. Noin neljäsosa koko pääkaupunkiseudun kaukolämmön tarpeesta voitaisiin tuottaa Kilpilahden öljynjalostuksen ja muovituotteiden valmistuksessa syntyvällä hukkalämmöllä.

Lisäksi osakkuusyhtiömme Stockholm Exergi ilmoitti joulukuussa luopuvansa hiilestä Tukholman lämmityksessä tämän lämmityskauden jälkeen ja niin ikään osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto on ilmoittanut, että he pysäyttävät lopullisesti Naantalin kivihiilikäyttöisen yksikön 1.7.2020. Olemme myös mukana maailmanlaajuisesti merkittävissä hiilen talteenotto ja varastointi -piloteissa (CCS) Tukholmassa ja Oslossa. Tukholmassa polttoaine on 100 % ja Oslossa 50 % biomassaa eli toteutuessaan CCS itse asiassa poistaa hiilidioksidia ilmasta ja luo hiilinielun.

Fortumissa olemme täysin samaa mieltä, että hiilestä on luovuttava ja päästöjä vähennettävä mahdollisimman nopeasti. Siirtyminen vähähiiliseen tulevaisuuteen vie kuitenkin valitettavasti aikaa, sillä se on tehtävä niin, että voimme turvata energian toimitusvarmuuden kaikissa olosuhteissa ja pitää kustannukset kaikille kohtuullisina. Muutos on kuitenkin hyvässä vauhdissa: hiilen käyttö koko Euroopan sähköntuotannossa väheni peräti 20 % vuodesta 2018 vuoteen 2019.

Fortumin oma tuotanto Euroopassa on jo käytännössä päästötöntä ydin- ja vesivoimaa, ja tuemme ehdottomasti tavoitetta hiilineutraalista Euroopasta vuoteen 2050 mennessä. Tämän eteen teemme töitä joka päivä. Uniperiakaan emme ostaneet sen hiilivoiman takia vaan siitä huolimatta. Uniperin osuus Saksan hiilikapasiteetista on alle 9 %, ja tästä yhtiö on ilmoittanut sulkevansa viiden vuoden sisällä valtaosan. Yhteensä Uniperin hiilikapasiteetista Euroopassa poistuu yli 70 % vuoteen 2025 mennessä. Uniperin vesi- ja ydinvoimalla sekä kaasulla sen sijaan on iso merkitys, kun Euroopassa siirrytään pois hiilestä ja kohti hiiletöntä energiantuotantoa. Uniper kasvattaa Fortumin vesivoimakapasiteettia peräti 80 %:lla. Uniper ja Fortum ovat yhdessä yksi Euroopan suurimmista CO2-vapaan sähkön tuottajista.

Fortumissa rakennamme puhtaampaa maailmaa. Pala kerrallaan. Määrätietoisesti.

Kati Suurmunne

Kati Suurmunne

Viestintäjohtaja
Puhelin: 040 588 9112
kati [piste] suurmunne [ät] fortum [piste] com

Local projects

Bloggaajat

Blog

ForTheDoers-blogi