ForTheDoers-blogi

Strategiamme tavoite on muutos kohti puhtaampaa maailmaa

Markus Rauramo 03 joulukuu 2020, 10:22

Vuosi 2020 on ollut suurten muutosten aikaa. Koronapandemia on muuttanut perustavanlaatuisesti jokapäiväistä elämäämme; sitä miten teemme töitä ja pidämme yhteyttä ystäviimme ja läheisiimme. Ihmisten tietoisuus siitä, että maailma tarvitsee nopean energiamurroksen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei kuitenkaan ole muuttunut.

Pakkasaamu

Uskon, että pandemia on pikemminkin tuonut meidät lähemmäksi toisiamme ja vahvistanut halua elää kestävämmin. Kansalliset hallitukset ja EU tiukentavat päästövähennystavoitteitaan, elvytys suunnataan puhtaan kasvun tukemiseen ja teknologiat kehittyvät nopeasti – nämä kaikki antavat minulle syytä optimismiin.

Kun mietin mitä kaikkea olemme Fortumissa saavuttaneet tänä poikkeuksellisena vuonna, olen ylpeä tiimistämme. Keväällä toivotimme Uniperin tervetulleeksi Fortum-konserniin. Uniper on meille strateginen tytäryhtiö ja viides liiketoimintasegmenttimme. Yhdessä olemme Euroopan kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja ja kaasuyhtiö, jolla on merkittävä rooli energiamurroksen mahdollistajana. Tänään olemme julkaisseet uuden strategiamme, joka kattaa koko konsernin ja viitoittaa tiemme tulevaisuuteen.

Hyvistä asemista muutosmatkalle

Olen innoissani päästessäni viimein esittelemään päivitetyn strategiamme. Olemme tehneet tiiviisti töitä Uniperin kanssa strategioittemme yhteensovittamiseksi koko syksyn. Olemme myös käyneet yksityiskohtaisesti läpi yhteistyömahdollisuuksia liiketoimintamme eri osa-alueilla ja uskon, että olemme nyt hyvissä asemissa edistämään energiamurrosta yhdessä. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että sitoudumme nyt virallisesti Pariisin sopimuksen tavoitteisiin asettamalla omat, vaativat ilmastotavoitteet, jotka tähtäävät hiilineutraaliuteen viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Osana strategiapäivitystämme olemme terävöittäneet toimintamme tarkoitusta ja kiteyttäneet sen näin: Tehtävämme on edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Tarjoamme asiakkaillemme ja yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Näin varmistamme nopean ja luotettavan siirtymän hiilineutraaliin talouteen.

Näen, että Fortumilla on kriittinen rooli ja iso vastuu energiamurroksen mahdollistajana. Tehtävämme on osaltamme varmistaa, että siirtymä vähäpäästöiseen energiaan on kestävä, luotettava ja taloudellinen. Samaan aikaan meille on erittäin tärkeää olla jatkossakin hyvä työnantaja ja kannattava sijoitus osakkeenomistajillemme.

Perustamme kasvumme puhtaaseen sähköön ja kaasuun

Liiketoimintamme keskiössä on jatkossakin hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto vesi-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoimalla sekä kaasu, josta teemme vähitellen puhdasta. Aiomme vahvistaa päästötöntä sähköntuotantoamme ja kasvaa etenkin tuuli- ja aurinkovoimassa. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteemme on rakentaa jopa 2 gigawattia uutta maatuuli- ja aurinkovoimaa lähinnä Euroopassa. Tämä on meille erittäin tärkeä ja innostava askel uusiutuvan energian saralla.

Kun hiilen käyttö Euroopassa vähenee, kaasuvoimalamme huolehtivat sähkön toimitusvarmuudesta ja sähköjärjestelmän joustavuudesta, mikä puolestaan mahdollistaa aurinko- ja tuulivoiman nopean kasvun. Toimitamme maakaasua myös lämmityksen ja teollisuuden tarpeisiin, jotta kodeissa olisi lämmintä vettä ja tehtaiden prosessit pyörisivät luotettavasti vuoden jokaisena päivänä.

Olemme hyvin tietoisia siitä, että ajan myötä myös maakaasusta on tehtävä merkittävästi puhtaampaa tai täysin päästötöntä. Siksi vetytaloudella on niin iso rooli strategiassamme. Tällä hetkellä Euroopassa käytetään maakaasua noin 70 % enemmän kuin sähköä. Jotta yhteiskunta voisi olla hiilineutraali, tämä kaasu on valtaosin korvattava vedyllä tai muulla puhtaalla kaasulla. Tehtävä ei ole Euroopalle helppo, mutta se luo meille hienon mahdollisuuden tarjota puhtaita ratkaisuja hyödyntäen Uniperin kaasuosaamista ja edelläkävijyyttä vedyssä.

Minulla oli hiljattain mahdollisuus tehdä virtuaalivierailu Uniperin Falkenhagenin vetylaitokselle Saksassa. Oli todella innostavaa keskustella vetytiimimme kanssa ja miettiä yhdessä, miltä tulevaisuutemme vetytaloudessa voisi näyttää. Meillä on tällä hetkellä yhteensä yli 500 megawatin verran projektiaihioita ympäri Eurooppaa ja haluamme tulevaisuudessa olla yksi johtavista toimijoista puhtaan kaasun ratkaisuissa. Aiomme keskittyä etenkin teollisuus- ja infra-asiakkaisiin, joiden kanssa meillä on jo pitkäaikaisia suhteita. Meillä on vedyn lisäksi paljon muutakin tarjottavaa heille. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa löydämme ratkaisut, joiden avulla he voivat pienentää hiili- ja ympäristöjalanjälkeään monin tavoin.

Hiilineutraali Fortum vuonna 2050

Olemme sitoutuneet Pariisin sopimuksen tavoitteisiin, ja muokkaamme niiden mukaisesti toiminnastamme hiilineutraalia viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tämä ei ole helppo tehtävä, vaan tulee vaatimaan meiltä paljon työtä. Virstanpylväiksi olemme asettaneet vuoden 2030, johon mennessä puolitamme tuotantomme hiilidioksidipäästöt Euroopassa ja vuoden 2035, jolloin tuotantomme Euroopassa on määrä olla hiilineutraalia. Olen itse täysin sitoutunut näihin tavoitteisiin.

Ja kuten olemme jo vuosia sanoneet, hiilivoimalla ei ole pitkällä aikavälillä sijaa Fortumissa. Aiommekin vähentää hiilivoimakapasiteettiamme alle puoleen seuraavan viiden vuoden aikana. Venäjällä siirrymme asteittain uusiutuvaan energiaan ja vähennämme ajan myötä fossiilisen energian osuutta.

Päättäväisin askelin eteenpäin

Nyt kun strategiamme on julkaistu, on aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin. Strategian toteutuksen alkuvaiheessa etusijalla on konsernin vahvan taloudellisen aseman varmistaminen. Vähitellen lisäämme investointeja ennen muuta uusiutuvaan sähköntuotantoon ja puhtaaseen kaasuun. Hyödynnämme sekä Fortumin että Uniperin osaamista ja aiomme muodostaa yhteiset tiimit, jotka vastaavat vesivoiman ja fyysisen sähkökaupan optimoinnista Pohjoismaissa, aurinko- ja tuulivoiman kehittämisestä Euroopassa sekä vetyliiketoiminnasta.

Investointien ohella tulemme luopumaan joistain nykyisistä toiminnoistamme. Portfolion jatkuva arviointi ja valintojen tekeminen on ollut olennainen osa liiketoiminnan kehittämistä niin Fortumissa kuin Uniperissakin. Näiden valintojen avulla voimme rahoittaa strategiamme mukaisia kasvuinvestointeja, tehdä toiminnastamme fokusoituneempaa ja tulla näin entistä vahvemmaksi.

Meillä Fortumissa ja Uniperissa on paljon laaja-alaista osaamista ja henkilöstöämme yhdistää kova tahto saavuttaa erinomaisia tuloksia. Tämä tarjoaa hyvän lähtökohdan strategian toteuttamiselle. Kukaan meistä ei kuitenkaan kuvittele, että energiamurroksen edistäminen yhä epävarmemmaksi käyvässä toimintaympäristössä olisi helposti tehty. Edessämme on epäilemättä lukuisia vaikeita valintoja ja kovaa kilpailua. Meidän kaikkien on tehtävä kovasti töitä tavoitteittemme saavuttamiseksi ja meidän on sitouduttava tähän muutosmatkaan sumuisesta näkyvyydestä huolimatta.

Olen kuitenkin luottavainen tulevaisuutemme suhteen. Fortum on hyvissä asemissa kohtaamaan energiamurroksen mukanaan tuomat muutokset ja hyödyntämään sen avaamia mahdollisuuksia. Seuraavat viidestä kymmeneen vuotta ovat ratkaisevia – energiamurrokselle, puhtaammalle maailmalle ja Fortumille. Pidän itseäni onnekkaana, että saan työskennellä näiden päämäärien eteen yhdessä asiakkaittemme, kumppaneittemme ja ympäröivien yhteiskuntien kanssa. Mutta ennen kaikkea olen innoissani siitä, että saan yhdessä työntekijöittemme kanssa tehdä muutosmatkastamme menestystarinan.

ceo markus  rauramo

Markus Rauramo

Toimitusjohtaja, Fortum

Lisää aiheesta

steaming water
Lue pörssitiedote päivitetystä strategiastamme
Contact by email

Tilaa ForTheDoers-uutiskirje

Tilaa nyt

Uusimmat blogikirjoitukset ja artikkelit sähköpostiisi

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat