ForTheDoers-blogi

Säteilyturvallisuus näkyväksi osaksi työturvallisuuskulttuuria

Mika Pikkarainen  |  25 syyskuu 2020, 14:29

Säteilyturvallisuuden tulisi olla kaikilla säteilyä käyttävillä organisaatioilla syvällä työturvallisuuskulttuurissa – tähän pyrkii myös uusi säteilylaki. Mutta miten varmistamme, että lain vaatimat dokumentit eivät jää pöytälaatikkoon pölyttymään?

Työntekijöitä ydinvoimalaitoksella

Vuonna 2018 voimaan tulleen säteilylain uudistuksen myötä säteilyä käyttävien toimijoiden on käytettävä turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) tiettyihin tehtäviin. Alkuvuodesta säteilytoiminnan turvallisuusarvion laadinta sai viimeistään organisaatiot tarkastelemaan omaa toimintaansa läpikotaisin säteilyturvallisuusasiantuntijan kanssa. Turvallisuusarvio on kuitenkin vasta alkua. Me säteilyturvallisuusasiantuntijat toimimme säteilyä käyttävien organisaatioiden valmentajana ja kokonaisvaltaisena kumppanina myös jatkossa.

Kun turvallisuusasiat ovat kunnossa, säteilyä ei tarvitse pelätä

Säteilyä käyttävät monenlaiset toimijat muun muassa teollisuudessa, tutkimuslaitoksissa ja terveydenhuollossa. Yhteistä on, että säteilytoiminnassa on aina omat riskinsä. Säteilystä voi tulla helposti jopa eräänlainen ”mörkö”, josta työntekijät haluavat pysytellä kaukana. Valitettavasti turvallisuusasiat voivat tällöin jäädä myös liian pienen piirin tietoon.

Jotta voidaan varmistaa riittävä säteilyturvallisuustaso, tulisi aiheen olla osa organisaation työturvallisuuskulttuuria. Tämä vaatii, että mahdollisimman monella olisi tarvittavat tiedot ja taidot paitsi jokapäiväistää toimintaa, myös poikkeustilanteita varten. Jälkimmäisessä monilla toimijoilla on erityisesti parannettavaa, koska työntekijöiden koulutus painottuu usein säteilyn käyttöön normaalitilanteissa.

Säteilyturvallisuusasiantuntija organisaation valmentajana

Fortumin STA toimii ulkopuolisena asiantuntijana ja etsii yhdessä asiakkaan kanssa parhaat keinot riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi sekä ylläpitämiseksi. Yhteistyössä hyödynnetään tasapuolisesti kummankin osapuolen osaamista ja näkökulmia. Me tuomme pitkän linjan asiantuntemuksemme asiakkaan käyttöön, ja asiakkaalla on aina paras kokemus omien säteilylähteidensä käytöstä sekä niihin liittyvistä riskeistä.

Säteilyturvallisuusasiantuntija-ammattinimikkeen perustaminen vaikutti myös Säteilyturvakeskuksen (STUK) rooliin. Uudistuksen myötä STUKin toiminta säteily- ja ydinturvallisuutta valvovana viranomaisena korostuu ja jatkossa organisaatioiden ensisijaisena neuvonantajana toimii STA.

Missä säteilyturvallisuusasiantuntija on avuksi?

Yhteistyön laajuus riippuu paljon asiakkaan toiminnasta ja säteilyaltistuksen luokasta. Luokissa 1 ja 2 organisaatiolla on vaatimus toimia STA:n kanssa tiiviissä yhteistyössä kun taas luokassa 3 riittää, että STA on toiminnanharjoittajan käytettävissä.

Jotta varmistetaan paras mahdollinen lopputulos, STA kannattaa ottaa jo varhaisessa vaiheessa mukaan esimerkiksi alla mainituissa tilanteissa.

  1. Koulutus. Jokaisen säteilyn käyttöön osallistuvan henkilön on saatava säännöllistä täydennyskoulutusta. Toiminnanharjoittajan on myös nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), joka huolehtii, että säteilysuojelujärjestelyt toteutetaan ja määräyksiä noudatetaan. STV:lle annetaan koulutusta vielä muuta henkilöstöä useammin. Henkilöstön koulutus on tärkeää, jotta tehty pohjatyö näkyy osaamisena käytännön tilanteissa.
  1. Säteilylähteen hankinta tai käytöstä poisto. Uutta säteilylähdettä hankittaessa STA:n tulisi olla mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin voidaan kartoittaa hankinnan tarpeellisuutta ja etsiä sopiva ratkaisu yhdessä toimittajan kanssa. STA toimii tukena myös säteilylähteen käytöstä poiston yhteydessä.

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (VNA (1034/2018) §17 & §18) sisältää myös useita muita tilanteita, joissa STA:n on oltava mukana.

Miten säteilyturvallisuus huomioidaan sinun organisaatiossasi? Lue lisää STA-palvelusta.

Mika Pikkarainen, säteilyturvallisuusasiantuntija

Mika Pikkarainen

Säteilyturvallisuusasiantuntija
Puhelin: +358 40 537 0527
sta [ät] fortum [piste] com

Millaista säteilyturvallisuusasiantuntijan työ on?

Säteilyturvallisuusasiantuntijamme Mika Pikkarainen kertoo oman uratarinansa ja millaista hänen työnsä on.

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat