ForTheDoers-blogi

Reilut vai kestävät verot?

Reijo Salo  |  20 kesäkuu 2019

Hallitusohjelmassa verojen välttely ja aggressiivinen verosuunnittelu ovat saaneet paljon tilaa siitä huolimatta, että niihin liittyen on jo tehty tai on vireillä laajoja toimia sekä kansainvälisesti että kansallisesti.

Läppäri

Suomi sai parisen viikkoa sitten uuden hallituksen. Hallitusohjelmassa verojen välttely ja aggressiivinen verosuunnittelu ovat saaneet paljon tilaa siitä huolimatta, että niihin liittyen on jo tehty tai on vireillä laajoja toimia sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Hallitusohjelmassa esitetty toimenpidelista kansainvälisen veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun vastaisiksi toimiksi sisältää melkoisen määrän uusia, entisten kanssa päällekkäisiä toimintatapoja, jotka toteutuessaan lisäävät kansainvälisiä oikeusprosesseja. Voidaan perustellusti arvioida, että jo aiemmin toteutetut toimet ovat heikentäneet verotuksen ennakoitavuutta. Ehdotettujen uusien toimien toteutus merkitsisi edelleen huomattavaa  ennakoitavuuden heikentymistä kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Se on myrkkyä liiketoiminnalle.

Kuinka määritellä reilu vero?

Hallitusohjelma on innoittanut jo joitakuita vaatimaan tiukempia toimia hallitukselta kaikkien, mutta etenkin valtio-omisteisten yhtiöiden kohdalla. Vaatimusta perustellaan veron maksun reiluudella. Millaista sitten lienee reilu vero? Mietitäänpä hetki.

Yleensä reilusta verosta puhutaan silloin, kun edellytetään jonkun muun kuin puhujan itsensä maksavan enemmän veroja. Yhteiskunnan jäsenyyteen liittyy velvollisuus osallistua yhteiskunnan kulujen kattamiseen maksamalla veroja. Se on reilua. Mutta yhtälailla reilua on se, että ihmiset ja yritykset voivat elää ja harjoittaa liiketoimintaa ilman, että verot haittaavat sitä liikaa korkeiden verojen, moninkertaisten veroilmoitusten tai oikeusvaltion periaatteiden heikentämisen kautta. Reilulla verolla on siis myös yläraja ja reilu verotusmenettely kunnioittaa perusoikeuksia.

Usein, kun esitetään vaatimuksia reilummasta verotuksesta, tutkitaan verokertymiä ja liiketoimintoja vain ja ainoastaan verokertymien ja verotuksen näkökulmasta. Usein jopa vielä kapeakatseisesti vain pääkonttorimaan tai vaihtoehtoisesti jonkin toiminnallisen kehitysmaan näkökulmasta. Reiluutta ei kuitenkaan saavuteta yhteen yksityiskohtaan keskittymällä - pitää katsoa kokonaisuutta ja ymmärtää liiketoiminnan taustalla vaikuttavat tekijät. Jonkun vuoden alhaisesta veronmaksusta vedetään helposti johtopäätös epäeettisestä toiminnasta pureutumatta syihin ja seurauksiin. Yksinkertaistetut "totuudet" ovat nekään harvoin reiluja.

Vastuullinen veroasioiden hoito on reilua toimintaa

Menestyksekkäässä liiketoiminnassa on otettava useita tekijöitä huomioon. Verotus on yksi tärkeä tekijä mutta ei suinkaan ainoa. 

Liiketoimintaa suunniteltaessa on arvioitava kaikkia tekijöitä tasapainoisesti ja pyrittävä sovittamaan yhteen joskus myös vastakkaisia tekijöitä. Liiketoiminnan on noudatettava niin liiketoimintaan kuin verotukseen liittyviä – ja yhä monimutkaisemmaksi käyviä – säädöksiä ottaen samalla huomioon yhtiön liiketoiminnan tulevaan kehittämiseen liittyvät tarpeet. Yritykset ovat vastuussa omistajilleen siitä, että ne harjoittavat vastuullista liiketoimintaa. Osa vastuullisuudesta kytkeytyy siihen, että verotukseen liittyvät tekijät on asetettu yrityksen taloudellisiin realiteetteihin ja strategiaan siten, että varmistetaan sekä toiminnan kannattavuus että veron maksu sääntöjen mukaan. Olisi reilumpaa puhua vastuullisesta veroasioiden hoidosta eikä niinkään suhteellisesta reiluudesta.

Toimiiko Fortum sitten vastuullisesti? Kyllä toimii, sillä periaatteisiimme kuuluu nimenomaisesti veroasioiden hoito osana liiketoimintaa. Kaikilla yhtiöillämme on liiketoimintaan liittyvä tarkoitus, sijoittautumisvapautta käytämme harkiten, emmekä hyväksy keinotekoisia rakenteita tai ratkaisuja. Raportoimme veromme laajasti jopa kansainvälisessä mittakaavassa, jotta verojalanjälkemme olisi ymmärrettävä.

Verotuksen ennakoitavuus ja johdonmukaisuus kannustaa investointeihin ja kasvuun

Vastuullisen verotuksen perusedellytys on verotuksen ennakoitavuus ja johdonmukaisuus. Johdonmukainen ja ennakoitava yritysverotus on ehdottomasti myös kilpailukykytekijä kasvua tuovien investointien ja uuden liiketoiminnan kannustamiseksi. Veroseuraamuksen kuten muidenkin vaikutusten ymmärtäminen on liiketoiminnalle tärkeää. Verolainsäädännön muutosten täytyy pohjata huolellisiin ja yritysten liiketoimintatarpeet tunnistaviin vaikutusarviointeihin. Kansallisen, esimerkiksi parlamentaarisen, ryhmän asettamisella seuraamaan kansainvälisen verotuksen kehittymistä ja sen vaikutuksia Suomelle on positiivinen vaikutus. Saman ryhmän vastuulla soisi olevan huolehtiminen siitä, että arvioissa otetaan huomioon myös muutosten ja hallitusohjelman veronkierron toimenpideohjelman vaikutukset yritysten kilpailukykyyn.  Laajapohjainen valmistelu takaa parhaiten ehdotusten hyväksyttävyyden ja jatkuvuuden toimeenpanossa.  

Vastuullisuuden parantamiseksi toivommekin hallitukselta merkittävää panostusta ennakoitavuuteen etenkin kansainvälisessä toiminnassa. Hallituksenkin olisi hyvä nähdä verotus liiketoiminnan seurauksena eikä sen syynä. Se edesauttaa varmuudella myös veronkierron vastaisissa toimissa.

Reijo Salo

Reijo Salo

Verojohtaja
Puhelin: +358 50 452 4443
reijo [piste] k [piste] salo [ät] fortum [piste] com

Materiaalia veroasioista

Fortum veronmaksajana

Lue lisää
Local projects

Bloggaajat

Blog

ForTheDoers-blogi