ForTheDoers-blogi

Puhtaampaa maailmaa tehdään myös perinteisten voimalaitosten sisällä

Arto Räty  |  12 lokakuu 2020, 14:15

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että ilmastotoimilla on kiire. Emme kuitenkaan saavuta ilmastotavoitteita vain savupiippuja räjäyttämällä ja uutta tuotantoa rakentamalla. Samaan aikaan on kehitettävä ja ”puhdistettava” jo olemassa olevaa energiantuotantoa. Kaikkia keinoja tarvitaan, jotta tavoitteisiin päästään toimitusvarmuutta vaarantamatta.

Suomenojan voimalaitos

Energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen määrätietoinen vähentäminen on ollut Fortumin kovinta osaamista jo vuosikymmenten ajan. Sähköntuotantomme historia perustuu puhtaaseen vesi- ja ydinvoimaan, ja myös lämmöntuotannon puhdistamisessa olemme saavuttaneet paljon – määrätietoisesti, askel askeleelta. Alla muutamia esimerkkejä.

Olemme vauhdittaneet kivihiilestä luopumista kaukolämmön tuotannossa. Ruotsissa osakkuusyhtiömme Stockholm Exergi luopui hiilestä Tukholman lämmityksessä keväällä, lämmityskauden lopuksi. Suomessa luovumme Espoon kaupungin kanssa hiilen käytöstä vuoden 2025 aikana, ja yhdessä aiomme myös siirtyä hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana.

Kehitämme yhdessä Espoon kaupungin ja muiden kumppaneiden kanssa älykkäitä ja joustavia ratkaisuja kivihiilen korvaamiseksi. Reilu viisi vuotta sitten hiilineutraalin kaukolämmön osuus oli yksi prosentti Espoon kaukolämmöstä. Nyt sen osuus on jo 40 prosenttia. Kaukolämmön osalta väylä puhtaampaan maailmaan vaatii vielä muun muassa hukkalämmön, uusiutuvan sähkön, geotermisen energian, bioenergian ja tekoälyn nykyistä parempaa hyödyntämistä.

Venäjällä olemme Uralin alueella ja Länsi-Siperiassa uudistaneet laitoksia ja rakentaneet uusia. Olemme siirtyneet hiilestä vähäpäästöisempään maakaasuun ja tehostaneet voimalaitoksien tuottavuutta. Näiden investointien kautta päästöt tuotettua energiayksikköä kohti ovat pienentyneet noin viidenneksellä.

Voimmekin ylpeinä todeta, että perinteisten voimalaitosten toiminnan tehostaminen ja päästöjen vähentäminen on vankkaa osaamistamme. Strategiamme mukaisesti myös optimoimme tuotantorakennettamme säännöllisesti, ja esimerkiksi Järvenpäässä ja Joensuussa myimme kaukolämpöliiketoimintamme uusille omistajille. Olemme tyytyväisiä, että hyvässä kunnossa olevat laitoksemme saivat omistajikseen paikalliset toimijat, joilla on kunnianhimoiset tavoitteet kehittää alueiden kaukolämpöliiketoimintaa.

Tarjoamme käyttö- ja kunnossapito-osaamistamme myös muille toimijoille maailmanlaajuisesti myymällä asiantuntijapalveluja, jotka parantavat perinteisten voima laitosten käytettävyyttä ja tehostavat niiden suorituskykyä.

Hallitusti lisää uusiutuvia energiajärjestelmään

Samalla kun pidämme kunnossa ja optimoimme olemassa olevaa energiantuotantoamme, investoimme jatkuvasti lisää hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon. Mittakaavaa kuvaa hyvin se, että käytimme vuonna 2019 sata miljoonaa euroa enemmän hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon kuin vuonna 2018, yhteensä yli 400 miljoonaa euroa. Satsasimme viime vuoden aikana uuteen tuulivoimatuotantoon Pohjoismaissa ja Venäjällä sekä vesivoimaloiden perusparannuksiin Suomessa ja Ruotsissa. Venäjällä meillä on paikallisen yhteistyökumppanimme Rusnanon kanssa yhteensä 430 MW aurinko- ja tuulivoimaa Venäjällä ja kehitteillä lähes 1 500 MW lisää. Suunnitelma on yksi kunnianhimoisimmista uusiutuvan energian hankkeista Venäjällä.

Yhdessä Uniperin kanssa olemme jo nykyisin Euroopan kolmanneksi suurin hiilidioksidipäästöttömän sähkön tuottaja ja uusiutuva energia on meille keskeistä myös jatkossa. Yhdessä meillä on lisäksi vakuuttava valikoima uusia keinoja, joilla voimme vauhdittaa edelleen siirtymistä hiilidioksidipäästöttömään energiantuotantoon. Osaamistamme ovat esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja varastointi sekä vetytalous, jotka ovat kehittyvistä ratkaisuista keskeisiä päästöjen vähentämisessä. Uniperin osalta tavoitteena on Euroopan tuotannon hiilineutraalius vuonna 2035. Näistä palikoista rakennamme uutta yhteistä strategiaamme.

Arto Räty

Arto Räty

Fortumin yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja
Yhtiön johtoryhmän jäsen

Contact by email

Tilaa ForTheDoers-uutiskirje

Tilaa nyt

Uusimmat blogikirjoitukset ja artikkelit sähköpostiisi

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat