ForTheDoers-blogi

Paikallisyhteistyö on tärkeä osa vastuullista liiketoimintaa

Ulla Rehell 03 huhtikuu 2018, 10:40

Toimivalla yhteistyöllä ja monipuolisilla hankkeilla voidaan saavuttaa tuloksia, joiden vaikutukset hyödyttävät yhteisöä pitkän aikaa projektien päättymisen jälkeenkin.

Kansalaisjärjestöyhteistyötä Intiassa

Paikallisyhteistyö ja vuoropuhelu sidosryhmien kanssa kuuluvat keskeisesti hyvänä yrityskansalaisena toimimiseen. Siitä lähtien, kun aloitimme toimintamme Intiassa vuonna 2012, olemme tukeneet paikallisyhteisöjä useilla aurinkovoimalaitostemme lähialueilla toteutettavilla hankkeilla. Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on ollut tärkeässä roolissa jo rakennusvaiheen aikana.

Hyvä esimerkki tällaisen paikallisen toiminnan monipuolisuudesta ja merkityksestä on intialaisen kansalaisjärjestön kanssa tekemämme yhteistyö, joka kesti koko Pavagadan  aurinkovoimalaitoksen rakennusprojektin ajan.

Pavagadan hanke oli jo neljäs Fortumin aurinkovoimalaitos Intiassa ja samalla suurin: tuotantokapasiteetiltaan yhteensä 100 megawattia. Rakennusvaiheen aikana Pavagadan aurinkovoimalaitoksella työskenteli tuhansia siirtotyöntekijöitä, jotka tulivat erilaisista kulttuuritaustoista. He edustivat eri uskontokuntia ja etnisiä ryhmiä ja puhuivat eri kieliä. Myös ruokailutottumukset ja toimintatavat sosiaalisissa tilanteissa erosivat toisistaan merkittävästi.

Työntekijöiden kyky toimia yhdessä on keskeisessä asemassa minkä tahansa rakennusprojektin turvallisessa toteuttamisessa. Yhtä lailla hyvinvoivaa työyhteisöä ei synny ilman hyvää yhteistyötä ja yhtenäisiä toimintatapoja. Siksi kutsuimme Parivartan-kansalaisjärjestön auttamaan meitä yhteisen toimintakulttuurin luomisessa Pavagadan rakennusprojektissa.

Parivartanin jäsenet asuivat koko rakennusajan työntekijöille rakennetussa parakkikylässä osana yhteisöä. Näin he tiesivät jatkuvasti työyhteisön tilanteen ja pystyivät vaikuttamaan yhteisön toimintaan. Ensimmäinen askel hyvinvoinnin takaamiseksi oli kannustaa työntekijöitä omaksumaan hyvät hygieniakäytännöt. Seuraavaksi Parivartanin jäsenet ryhtyivät jakamaan tietoa työntekijöiden oikeuksista ja turvallisuudesta.

Parivartan tekee tiivisti työtä naisten parissa uskoen, että kestävä kehitys vaatii naisten vahvaa osallistumista. Niinpä kansalaisjärjestö jakoi työntekijöille tietoa naisten kunnioittavasta kohtelusta työyhteisössä. Naisille järjestettiin lisäksi omia tilaisuuksia, joissa he pystyivät puhumaan juuri heille tärkeistä asioista.

Kaiken perustana on turvallisuudesta huolehtiminen

Liiketoimintamme perustana on turvallisuusasioiden erinomainen hoitaminen. Meidän vastuullamme on taata, että työntekijämme pääsevät työpäivän päätyttyä terveinä kotiin. Uskomme, että kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun me kaikki otamme vastuun turvallisuudesta.

Pavagadassa tekemämme työn tulokset olivat konkreettisesti nähtävissä. Kansalaisjärjestöyhteistyön alettua poissaolot vähenivät ja työyhteisössä vallitsi hyvä turvallisuuskulttuuri. Saavutimme toimillamme hyviä tuloksia alueelle tyypillisten tautien estämisessä. Tämän lisäksi myös hyvin ylläpidetty työntekijöiden parakkikylämme sai positiivista palautetta terveysviranomaisilta.

Paikallisyhteistyö jatkuu voimalaitosten valmistuttua

Jatkoimme viime vuonna paikallisyhteisöjen tukemista myös Kapelin ja Amritin aurinkovoimalaitosten läheisyydessä. Olemme parantaneet muun muassa vesihuoltoa ja sähkönjakelua sekä tukeneet paikallisia kouluja rakentamalla uuden luokkahuoneen ja varustamalla keittiön lounasjakelua varten. Bhadlan aurinkovoimalaitoksen läheisyydessä puolestaan aloitettiin kolmessa kylässä yhteisöjen kehityshanke.

Paikallisyhteistyö jatkuu Pavagadankin aurinkovoimalaitoksen lähialueilla nyt, kun voimalaitos on toiminnassa. Lisäksi otamme Pavagadan rakennusprojektista mukaamme parhaat opit, joita voimme varmasti hyödyntää myös muussa toiminnassamme.

Ulla Rehell

Kirjoittaja on Fortumin kestävästä kehityksestä vastaava johtaja