ForTheDoers-blogi

Oulujoen suuret kalasaaliit ovat suunnitelmallisen työn tulosta

Susanna Hyrkäs  |  03 marraskuu 2020

Kalanpoikasia

Oulujoella nautittiin erityisen hyvästä lohikesästä. Se sai kalastuksen harrastajat liikkeelle jopa niin, että heinäkuussa 2020 Kaleva kertoi rantojen kuhisevan kalastajista. Oulujokeen nousevat lohet ovat istutuskaloja, ja merkit joen lohikannan vahvistumisesta ovat vuosien työn tulosta istutusten tuloksellisuuden kehittämisestä. Kalaisa kesä on toki myös suotuisien luonnonolojen ansiota.

Merikosken kalatiestä Oulujoen suulla nousi ennätysmäärä kaloja, yli 4000 kpl, tänä kesänä. Lohikalojen nousuhalukkuutta Oulujokeen on parantanut erityisesti se, että mereen istuttamisen sijaan Fortumin istutusvelvoitteiden kalanpoikaset on jo useamman vuoden ajan vapautettu Montan Lohi Oy:n toimesta Montan kalanviljelylaitokselta suoraan jokeen. Näin kalojen vapauttamisen ajankohta on pystytty valitsemaan kaloille ihanteellisemmin ja nyt veden lämpötila vastaa paremmin luonnonpoikasten vaelluslämpötilaa. Parhaat lohen istutustulokset saavutetaan kokemusten mukaan silloin, kun jokiveden lämpötila on +8 astetta, mutta ei ylitä +12 astetta. Jokeen vapauttamisella halutaan myös varmistaa poikasten parempi leimautuminen Oulujokeen, jolloin niiden odotetaan merivaelluksen jälkeen palaavan takaisin kotijokeensa.

Kalanistutukset perustuvat Fortumin Oulujoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin. Istutamme vuosittain Oulujokeen ja Oulun edustan merialueelle yhteensä 249 200 kaksivuotiasta merilohen poikasta, 50 000 kaksivuotiasta meritaimenen poikasta ja 1 190 000 vaellussiian poikasta. Vaellussiian vuosittaisia istutusmääriä olemme Oulujoella nostaneet velvoitteen mukaisesta 20 000 kesänvanhasta siiasta noin 1 190 000 siikaan merialueen kalastusoikeuden haltijoiden toiveiden mukaisesti. Tällä velvoitetta suuremmalla istutusmäärällä jatkamme jatkossakin, vaikka hakemuksemme vapaaehtoisesta istutusvelvoitteen kasvattamisesta ei saanut lupamääräyksenä vahvistusta kesällä 2020. Merialueen poikasistutusten lisäksi Fortum istuttaa vuosittain toiminta-alueelleen niin pienpoikas- kuin pyyntikokoista kalaa lajeina järvitaimenta, kuhaa, harjusta, siikaa ja kirjolohta. Pyyntikokoisen kalan istuttaminen mahdollistaa monin paikoin vapaa-ajan kalastusta sekä esimerkiksi Oulujärvellä kuhanistutusten myötä myös elinkeinokalastusta.

Kehitystyötä ja tutkimusta kalakantojen kehittämisen hyväksi

Vahvistamme lisäksi Oulujoen poikastuotantoalueille leimautuvien vaelluskalojen kantoja pienpoikasistutuksilla. Oulujoen moninaiskäyttöohjelman (OUMO) puitteissa on tavoitteena istuttaa vuosittain yhteensä 50 000 merilohen ja meritaimenen yksivuotiasta poikasta kunnostetuille alueille Oulujoen sivujokiin, Utosjokeen, Kutujokeen ja Muhosjokeen. Montan kalojen kiinniottolaitteen avulla olemme tänä vuonna päässeet siirtämään useita lohen ja taimenen kutupareja kunnostetuille lisääntymisalueille Utosjokeen, ja näin selvitämme lisää Oulujoen potentiaalia luontaisen vaelluskalakannan kehittymisessä. Montan kiinniottolaitteen kehitys on lupaavaa, ja uskomme, että tulevien muutostöiden avulla laitteen tuloksellisuutta voidaan parantaa edelleen.

Oulujoella on viime vuosien aikana testattu ja kehitetty uutta mikrosirutekniikkaan perustuvaa kalojen seurantajärjestelmää osana laajaa Luonnonvarakeskuksen vetämää Sateenvarjo III -hankekokonaisuutta. Kehitystyön tavoitteena on nykyaikaistaa ja automatisoida Oulujoen mittavien istutusten tuloksellisuuden seurantaa. Kevätkesällä 2020 Montasta Oulujokeen istutettavista lohen vaelluspoikasista reilut 15 000 kpl kantoi sisällään pientä yksilöllistä mikrosirua. Merkittyjä lohia seurataan Oulujokeen asennettujen automaattisten mikrosirujen lukuasemien avulla. Luonnonvarakeskus selvittää myöskin lohikalojen uintipolkuja voimalaitosten alakanavissa Oulujoella Merikoskella ja Montassa lohen nousun tehostamiseksi. Lohen nousukäyttäytymistä ja lohien uintipolkuja eri virtaamilla kartoitetaan esimerkiksi kalojen uintisyvyys- ja sijaintitietojen perustella.

Meet Us: Susanna Hyrkäs - Vesivoiman ympäristöpäällikkö, Fortum Suomi

Kalakantojen vahvistaminen, kalastus ja vesivoimantuotanto mahtuvat samaan jokeen

Oulujoella Fortumin tavoitteena on vaelluskalojen osittaisen luonnonlisääntymisen lisäksi kalastuksen mahdollistaminen eri puolilla vesistöä. Näiden tavoitteiden eteen olemme tehneet pitkään yhteistyötä viranomaisten, kuntien ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Tuemme joen virkistyskalastuskäyttöä esimerkiksi rakentamalla veneluiskia ja esteettömiä kalastuspaikkoja Oulujoen moninaiskäyttö -yhteistyön puitteissa, aina vesistöalueen kuntien toivomuksia kuunnellen. Istutusten tuloksellisuuden kehittyminen tukee hyvin myös vapaa-ajan kalastuksen mahdollisuuksia.

Parhaat ratkaisut syntyvät yhdessä. Oulujoen vesistöalueella on lähtenyt liikkeelle Arvovesi-hanke, jossa luodaan yhteinen vesistövisio, jonka tavoitteena on sovittaa yhteen vesistöalueen intressejä. Uskonkin, että luontaisten kalakantojen vahvistaminen, kalastus sekä kotimaisen päästöttömän sähkön tuotanto vesivoimalla mahtuvat hyvin kaikki samaan jokeen. Yhteistyö on näissä asioissa välttämätön hyvä, ja yhteistyöllä meillä onkin hyvät mahdollisuudet kehittää Oulujoen kalanhoitoa yhdessä sovittuun suuntaan.

Susanna Hyrkäs

Susanna Hyrkäs

Vesivoiman ympäristöpäällikkö
susanna [piste] hyrkas [ät] fortum [piste] com

Contact by email

Tilaa ForTheDoers-uutiskirje

Tilaa nyt

Uusimmat blogikirjoitukset ja artikkelit sähköpostiisi

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat