ForTheDoers-blogi

Onnistunut muovinkierrätys vaatii yhteistyötä ja läpinäkyvyyttä

Mikko Koivuniemi  |  16 heinäkuu 2020, 13:25

Jotta pakkausmuovi saadaan kierrätettyä uusiomuovikäyttöön mahdollisimman tehokkaasti, muovi pitää pystyä kierrättämään paikallisesti Suomessa. Kierrätys toteutuu kuitenkin vasta silloin, kun uusiomuovituote on valmistettu ja se päätyy ostettavaksi kauppojen hyllyille. Kierrätystavoitteisiin päästään varmistamalla, että muovin kierrätyksen kaikki vaiheet toteutetaan ympäristö huomioiden, yhteistyössä ja läpinäkyvästi.

ratkaisut teollisuudelle kuva

Kaikesta maailmassa tuotetusta muovista noin 40 prosenttia käytetään pakkauksien valmistamiseen, ja muovi onkin monessa tilanteessa paras tai jopa ainoa mahdollinen pakkausmateriaali. Muovi on hyvä pakkausmateriaali silloin, kun sitä käytetään ja kierrätetään vastuullisesti.

Pelkkä muovin kerääminen ei ole kierrätystä

Käytetyn pakkausmuovin kerääminen on kuitenkin vasta kierrätyksen ensimmäinen askel. Keräämisen jälkeen muovista valmistetaan uusioraaka-ainetta, jota hyödynnetään uusiomuovituotteiden valmistuksessa. Kierrätyksen ajatus toteutuu, kun jokainen kierrätysketjun osa hiotaan kuntoon ympäristön ja tehokkuuden näkökulmista. Pelkkä muovin kerääminen ei ole kierrätystä.

Jokaisen maan tulisi voida hoitaa muovin kierrätys omilla resursseillaan paikallisesti, jolloin ylimääräisiä luonnonvaroja käyttävät ja päästöjä aiheuttavat jätteenkuljetukset maasta toiseen vältetään. Lisäksi, jos muovijäte käsitellään paikallisesti, kotimainen teollisuus saa tarvitsemaansa muoviraaka-ainetta käyttöönsä. Kierrätyksen järjestäminen paikallisesti on varmasti pitkällä aikavälillä myös kustannustehokkain ratkaisu. Meillä kaikilla on vastuu siitä, että kierrätys hoidetaan järkevästi ja kokonaisuutta ajatellen.

Entä miten tähän päästään? Suomalainen kierrätysmuovimarkkina kaipaa investointeja toimiakseen, ja kotimaiseen kierrätykseen tulee kannustaa. Sillä on suuri merkitys, mitä kierrätykseen laitetulle muoville tapahtuu – ja missä. Investointiympäristö on kuitenkin suunnitellun jätelakiuudistuksen myötä tällä hetkellä erittäin haasteellinen. Toteutuessaan uusi laki ohjaisi pakkausjätteiden tuottajavastuun yhdelle toimijalle, jolloin uudelleenjärjestäytyminen veisi huomattavan pitkän ajan. Lisäksi uudet kierrätystavoitteet ja laskentatapa, keräysvastuiden muutokset sekä maailman markkinatilanne aiheuttavat huomattavaa epävarmuutta. Siksi tuottajavastuuyhtiöiden järjestelyt ovat ajoitukseltaan epäedullinen ehdotus ja tarpeeton muutos, varsinkin kun samoja toimintoja voidaan saavuttaa kehittämällä esimerkiksi Rinki Oy:n toimintaa.  

Pakkaukset tulisi suunnitella jo lähtökohtaisesti kierrätettäviksi

Kierrätetyt muovipakkaukset voivat saada uuden elämän monenlaisina kierrätysmuovituotteina. Kierrätettävyyden kannalta keskeistä on, että pakkaukset suunnitellaan jo lähtökohtaisesti kierrätettäviksi. Muovin kierrätyksen ketjua tulisikin pohtia laajasti ja ulottaa suunnittelu aina pakkausten suunnittelusta mahdollisiin lopputuotteisiin, kierrätysmuovista valmistettuihin hyödykkeisiin saakka. Läpinäkyvä ketju, jota kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kesken takaa sen, että kierrätys toimii alusta loppuun saakka.

Brändinomistajilla ja kaupan alalla onkin tehtävä kehittää sellaisia muovipakkaustuotteita, jotka sopivat kierrätettäviksi, sekä toisaalta pohtia, millaisia kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita kuluttajien käyttöön voisi tarjota. Tämä toimii myös motivointitekijänä kuluttajien suuntaan: kun kuluttajat näkevät konkreettisesti, että kierrätysmuovista tuotetaan hyödyllisiä uusia tuotteita, halu kierrättämiseen kasvaa. Tällä hetkellä poliittinen keskustelu pyörii muovin keräämisen ympärillä ja uusiomuovin markkinoiden kehittäminen on jäänyt varjoon. Kuitenkin muovinkierrätystä pitää kehittää kokonaisuutena, jotta ala kehittyy terveesti ja todellinen, aito kierrätys saadaan toteutumaan.

Kiertotaloudessa omien valintojen ja toiminnan pohtiminen on avainasemassa, ja kuluttajilla on suuri rooli kokonaisuudessa. Kaikilla tulee olla mahdollisuus kierrättää ja saada tietää, mitä raaka-aineille tapahtuu sen jälkeen, kun ne on viety kierrätysastiaan. Kierrättäessä ja jätteitä lajitellessa tulee myös mietittyä omia ostotottumuksia ja kuluttamista. EU:n jäsenmailleen laatimat kierrätystavoitteet ovat kovat, mutta niiden pitääkin olla. Pääsemme tavoitteisiin kaikkien osapuolten vahvalla osallistumisella.

 

Lue lisää aiheesta: Pakkausten kierrätys jäämässä vähälle huomiolle jätelain uudis­tuk­sessa

Mikko Koivuniemi

Mikko Koivuniemi

Product Line Manager, Plastic Recycling
Puhelin: +358405525363
mikko [piste] koivuniemi [ät] fortum [piste] com

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat