ForTheDoers-blogi

Olemme samaa mieltä – hiilestä on päästävä eroon

Arto Räty  ·  24 huhtikuu 2020

Saamme palautetta, joka muistuttaa vastuustamme suurena eurooppalaisena energiayhtiönä. Meitä saa arvostella ja kuuntelemme tarkoin erilaisia näkemyksiä. Kriittinen keskustelu pitää meidät valppaina ja kannustaa hakemaan yhä uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Arto Räty

Olemme mukana edistämässä muutosta kohti hiilineutraalia Eurooppaa. Sähköntuotantomme Euroopassa on ollut jo useamman vuoden yli 95 % hiilidioksidivapaata ja olemme investoineet yli kolme miljardia euroa viimeisen viiden vuoden aikana päästöttömään energiaan, kiertotalouteen ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin. 
 
Uskomme hiilettömään tulevaisuuteen. Samalla meillä on suuri vastuu arjen toimivuudesta. Kun joistakin nykyisistä energianlähteistä luovutaan, meidän on varmistettava, että korvaavat ratkaisut toimivat kaikissa tilanteissa. Jokapäiväinen elämämme – terveyspalvelut, ruokahuolto, vesi- ja jätehuolto sekä tietoliikenne – on täysin riippuvaista sähköstä. 
 
Fortumin suunta on selvä: puhtaampi tulevaisuus. Myös tytäryhtiömme Uniper on vastikään julkistanut tavoitteen Euroopan sähköntuotantonsa hiilineutraaliudesta. Fortum ja Uniper ovat yhdessä Euroopan kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja ja merkittävä tekijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Uniperin kanssa meillä on entistä enemmän osaamista ja voimavaroja toteuttaa muutos. Teemme tämän eteen pitkäjänteisesti työtä. 

Arto Räty

Arto Räty

Fortumin yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja
Yhtiön johtoryhmän jäsen

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat