ForTheDoers-blogi

Monimuotoinen johtajuus antaa suunnan tulevaisuudelle

Arun Aggarwal  |  08 lokakuu 2019, 21:57

Syrjimättömyys ja sukupuolten tasa-arvo ovat ajankohtaisia aiheita myös energiateollisuudessa. Vahva panostus monimuotoisuuteen on johtanut erinomaisiin tuloksiin Fortumin uudessa Business Technology -yksikössä, jonka tehtävänä on edistää digitalisaatiota.

Fortumin työntekijöitä toimistosohvalla

Monimuotoisuus on avain menestykseen 

Tutkimukset ovat jo vuosikymmenien ajan osoittaneet, että monimuotoisuus parantaa tiimien suorituskykyä merkittävästi. Mitä monimuotoisuus tarkoittaa käytännössä? Fortumille se tarkoittaa, että edistämme tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia työntekijän etnisestä taustasta, sukupuolesta ja iästä sekä muista yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä riippumatta.  

Perinteisesti miesvaltaisina pidetyillä aloilla monimuotoisuus on tärkeää etenkin naisten osallistamisessa ja monenlaisen osaamisen hyödyntämisessä. Monimuotoisuus luo tilaa uusille ja erilaisille ideoille ja uudenlaiselle ajattelulle sekä auttaa rikkomaan yrityksen ja sen ihmisten kasvua mahdollisesti rajoittavat kaavat.

Muutos alkaa asenteista, ja entistä monimuotoisempi ja yleisesti houkuttelevampi työpaikka synnyttää uudenlaisia asenteita. Toimenpiteiden lisäksi tarvitaan kulttuurimuutosta se on monimutkaisin ja vaikeimmin toteutettava muutos.

Fortumin digitiimin johtajista 40 prosenttia on naisia

Perustaessamme Fortumin uutta Business Technology -yksikköä halusimme varmistaa, että sen johtoryhmä on mahdollisimman monimuotoinen. Digitalisaatio on nopeimmin kasvavia aloja, ja tarvitsemme monimuotoisen tiimin, jotta voimme menestyä ja houkutella parhaat osaajat tällä nopeasti kehittyvällä sektorilla.

Olen ylpeä siitä, että yksikkömme johtoryhmän jäsenistä 40 prosenttia on naisia. Se on melko paljon moniin muihin IT-alan organisaatioihin verrattuna. Lisäksi johtoryhmämme jäsenet edustavat eri kansallisuuksia, ja heillä on erilaiset taustat. Myös ikäjakauma on tasainen.

Aion jatkaa avointa vuoropuhelua tiimini kanssa myös tulevaisuudessa. Yhdessä voimme varmistaa, että monimuotoisuus pysyy keskeisenä periaatteenamme ja työskentelytapanamme. 

Osallistavaa kulttuuria esimerkin voimalla 

Kollegani Fortumilla ovat tehneet hienoa työtä rakentaessaan yhtiöstämme entistäkin monimuotoisempaa työpaikkaa. Koska vastuullisuus, luotettavuus ja syrjimättömyys ovat yrityskulttuurimme perusarvoja, työntekijämme kokevat olevansa mukana luomassa jotain itseään suurempaa.  Olen ylpeä saadessani olla osa yhtiötä, joka todella toimii arvojensa mukaisesti.

Energia-alalla työskentelevien naisten osuuden lisääminen ei ole vaikeaa: kampanjoihin (esim. ”Equal by 30” ja ”Työ ei syrji”) osallistuminen on helppo ja tehokas tapa olla mukana muutoksessa. Päätavoitteena on tasapaino, ja se voidaan saavuttaa muuttamalla tietoisesti alaamme koskevia ennakkokäsityksiä.

Yksi tuoreimpia esimerkkejä on Stora Enso, jossa uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Annica Bresky. Hän on ensimmäinen nainen suuren suomalaisen metsäteollisuusyhtiön toimitusjohtajana – ja samalla innostava ja erittäin konkreettinen esimerkki maailman muuttumisesta sekä uusien ja monimuotoisten kykyjen esilletulosta. 

Miten monimuotoisuutta edistetään yrityksissänne? Kertokaa kokemuksistanne, ja jatketaan keskustelua!

Faktoja:

  • Fortum edistää tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia työntekijän etnisestä taustasta, sukupuolesta ja iästä riippumatta. Fortum esimerkiksi pääsi vuonna 2019 Equileap Gender Equality TOP 100 -yritysten joukossa sijalle 50.
     
  • Viime vuonna Fortumin vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 42,9 vuotta. Työntekijöistämme oli naisia 32 %. Naisten osuus konserni- ja divisioonatason johdossa oli 30 %. Vuoden 2018 lopussa Fortumin hallituksen kahdeksasta jäsenestä kolme oli naisia.
     
  • Fortum on osallistunut tasa-arvokeskusteluun tukemalla tasa-arvoa työpaikoilla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Toukokuussa 2018 Fortum lähti mukaan ”Equal by 30” -kampanjaan Kööpenhaminassa pidetyssä puhtaan energian ministerikokouksessa. Lisäksi Fortum osallistui Elinkeinoelämän keskusliiton käynnistämään Työ ei syrji -kampanjaan.
Arun Aggarwal

Arun Aggarwal

Business Technology -toiminnoista vastaava johtaja,
Fortumin johtoryhmän jäsen
arun [piste] aggarwal [ät] fortum [piste] com

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat