ForTheDoers-blogi

Miksi Fortumin tuuli- ja aurinkoenergia sopii yhteen Uniperin kanssa?

Kari Kautinen  |  02 marraskuu 2017

Ymmärrys siitä, miten eri tuotantomuodot toimivat yhdessä energiajärjestelmässä ja miten tuotanto muuttuu energiakäänteen edessä, on tärkeä. Uniperin tuotantorakenne ja maantieteellinen peitto täydentävät Fortumin omaa toimintaa.

Veden äärellä

Ilmoitimme syyskuussa sopimuksestamme E.ONin kanssa, jonka mukaisesti E.ONilla on oikeus myydä noin 47 prosentin omistusosuutensa Uniperissa Fortumille. Saksan lain mukaisesti teemme myös ostotarjouksen kaikille Uniperin osakkeenomistajille. Uutisoinnin jälkeen osan katse kiinnittyi siihen, että Uniperin tuotannosta 80 prosenttia perustuu fossiilisiin polttoaineisiin – suurimmaksi osaksi kaasuun. Sen jälkeen ryöpsähtivät kysymykset: Kuinka investointi edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa? Miten Uniper istuu Fortumin tavoitteeseen johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää?

Kerron mielelläni, miten. Olen nimittäin yksi Uniper-järjestelyn arkkitehdeistä Fortumissa, sillä vastaan yhtiön yritysjärjestelyistä. Niiden rinnalla vastaan yhtiön tuuli- ja aurinkoenergiasta.

Vakaa taloudellinen tuotto takaa investoinnit uusiutuvaan energiaan

Olemme Fortumissa kehittäneet viime vuodet määrätietoisesti tuuli- ja aurinkoenergian liiketoimintaamme, missä haluamme kasvaa merkittäväksi toimijaksi. Esimerkiksi tuulivoimaa pidämme yhtenä kaikkein kilpailukykyisimmistä tuotantomuodoista tulevaisuudessa täällä Pohjolassa. Tuuli- ja aurinkoenergian investointikohteet valitsemme huolella. Tavoitteena on investoida sinne, missä olosuhteet ovat parhaat juuri kyseiselle tuotantomuodolle.

Parhaillaan meillä on rakenteilla tai suunnitteilla tuulivoimaa Ruotsiin, Norjaan ja Venäjälle. Aurinkoenergiaa olemme rakentaneet Intiaan parin vuoden sisällä yli 170 MW ja haemme edelleen kasvua. Tavoitteenamme on investoida Intian aurinkoenergiahankkeisiin noin 200-400 miljoonaa euroa. Odotamme Uniper-sijoituksemme tarjoavan Fortumille hyvää tuottoa, joka osaltaan mahdollistaa kestävien energiaratkaisujen kehittämisen ja toteuttamisen myös jatkossa.

Energiajärjestelmän muutos vaatii aikaa

Mitä pidempään olemme toimineet tuuli- ja aurinkovoiman parissa, sitä enemmän ymmärryksemme on kasvanut koko energiajärjestelmästä. Näemme Fortumissa kirkkaasti, että tulevaisuuden energiajärjestelmän on oltava varma, ketterä ja puhdas. Samalla sen on kyettävä turvaamaan kohtuuhintaisen energian saatavuus eurooppalaisille kuluttajille ja teollisuudelle Vaikka jokainen meistä kuinka toivoisi, ei uusiutuva energia yksin ole ratkaisu globaalisti kasvavaan energiantarpeeseen nykytilanteessa.

Energiajärjestelmän muutos vähäpäästöiseksi ja uusiutuvaksi ei tapahdu sormia napsauttamalla yhdessä yössä. Miksi? Muun muassa siksi, että ihmiskunta ei ole ratkaissut energian varastointia suuressa mittakaavassa kannattavasti. Siksi tarvitsemme ainakin seuraavina vuosikymmeninä vaihtelevasti tuottavien uusiutuvien rinnalle vakaata tuotantoa, joka varmistaa yhteiskunnan toimivuuden kaikkina aikoina.

Lisäksi tarvitsemme ketterästi säätyvää tuotantoa varmistamaan energiansaanti silloin, kun ei tuule eikä aurinko paista. Meillä Pohjoismaissa nopeana säätövoimana toimii vesivoima. Samaa vaihtoehtoa yhtä isosti ei monilla mailla – kuten esimerkiksi Saksalla – ole. Silloin on turvauduttava kaasuun. Silloin on turvauduttava muuhun säätövoimaan. Uniperin kaasuvoimalaitokset, ja toki myös vesivarastoihin perustuva pumppuvoima, ovat tehokkaita keinoja kääntämään sähköntuotantoa vähäpäästöisempään suuntaan Euroopan päästötavoitteiden mukaisesti.

Ymmärrys siitä, miten eri tuotantomuodot toimivat yhdessä energiajärjestelmässä ja miten tuotanto muuttuu energiakäänteen edessä, on erittäin tärkeä. Uniperin monipuolinen tuotantorakenne (vesi- ydin- ja lauhdevoimaa) ja laaja maantieteellinen peitto (Saksa, Venäjä, Ruotsi, Alankomaat, Iso-Britannia ja muut markkinat) täydentävät hyvin Fortumin omaa toimintaa.

Olemme Fortumissa sijoittamassa samanaikaisesti sekä puhtaaseen uusiutuvaan energiaan että Uniperin myötä lisää vakaaseen ja säädettävään tuotantoon. Minulle tämä yhdistelmä merkitsee energia-alan toimijan yhteiskuntavastuuta: edistämme vauhdilla muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää samalla, kun huolehdimme, että valoa ja lämpöä riittää silloinkin kun pilvi peittää auringon ja tuuli tyyntyy. Uskon, että Fortum vastuullisena puhtaan energian edelläkävijänä tulee olemaan paras mahdollinen kumppani Uniperille.

Kari Kautinen
M&A and Solar & Wind Development -yksikön johtaja, Fortum