ForTheDoers-blogi

Fortumin kassa töihin: kannattavilla sijoituksilla puhtaampaan tulevaisuuteen

Markus Rauramo 06 marraskuu 2017, 11:02

Uniper-omistus ja muut tekemämme yrityskaupat mahdollistavat paitsi vahvan osingonmaksukyvyn myös jatkuvat investoinnit uusien puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Vai sittenkin uusiutuvaa_YritysTarkka

Sähköverkkoliiketoiminnan myynnin jälkeen strategiamme on tähdännyt kasvuun. Olemme kuluneiden viiden vuoden aikana investoineet uusiutuvaan energiaan, kiertotalouteen ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin lähes neljä miljardia euroa. Olemme hakeneet kasvua sekä orgaanisilla investoinneilla että yritysjärjestelyillä, joista esimerkkinä mainittakoon kiertotalouteen panostavan Ekokemin hankinta. Olemme myös kertoneet, että haluamme osallistua Euroopan sähköntuotannon konsolidointiin ainakin yhdellä merkittävällä yritysostolla.

Tältä pohjalta aikeemme ryhtyä merkittäväksi omistajaksi saksalaisessa energiayhtiö Uniperissa on looginen jatko strategiamme toteuttamiselle. Investointi on myös tärkeä askel kohti visiomme mukaista puhtaampaa tulevaisuutta. Uniper on menestyvä ja hyvin johdettu yhtiö. Vaikka julkisuudessa puhutaan usein Uniperin fossiilisia polttoaineita käyttävästä tuotannosta, yhtiöllä on paljon osaamista myös vähäpäästöisestä energiantuotannosta. Uniperin vesivoimakapasiteetti, 3,6 GW, on enemmän kuin koko Suomen nykyinen noin 3,1 GW:n vesivoimakapasiteetti. Valtaosa yhtiön tuotannosta perustuu kaasuun, jota tarvitaan toimintavarmuuden säilyttämiseksi Euroopan energiakäänteessä.

Osakekauppa täyttää hyvin myös strategiassamme asettamamme investointikriteerit: Uniper toimii Fortumin ydinosaamisalueella sähköntuotannossa, on maantieteellisesti lähellä kotimarkkinaamme ja tuottaa vahvaa kassavirtaa, mikä mahdollistaa tulevat sijoitukset puhtaaseen energiaan ja samalla turvaa osingonmaksukykymme. Samalla markkina-alueemme laajenee Pohjoismaista ja Venäjältä Keski-Eurooppaan.

Uniper-omistus on myös kannattava sijoitus, kuten nämä taloudelliset tunnusluvut* kertovat:

  • Yritysarvo/käyttökate (EV/EBITDA) investoinnille on 6,2. Tämä tarkoittaa, että Uniper tuottaa reilussa kuudessa vuodessa velattoman kauppahinnan verran käyttökatetta. Sijoitus maksaa siis itsensä varsin nopeasti takaisin.
  • Sijoitetun pääoman tuottoaste (RONA) on noin seitsemän prosenttia, eli suunnilleen saman verran kuin Generation-segmenttimme pääoman tuotto vuonna 2016.
  • Kaupan vaikutus osakekohtaiseen tulokseen (EPS) on noin 30 senttiä/osake. Vuonna 2016 Fortumin EPS oli 56 senttiä/osake.
  • Uniperin osakkeen tuotto on tällä hetkellä noin kolme prosenttia, mutta sen ennustetaan nousevan kuuteen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Fortum rahoittaa Uniper-kaupan olemassa olevilla käteisvaroillaan sekä pankkien täysimääräisesti myöntämillä rahoitusjärjestelyillä. Vaikka kauppa hetkellisesti nostaa nettovelan ja käyttökatteemme suhdetta, odotamme vahvan kassavirran ja Uniperin osinkotuoton palauttavan luvun asettamallemme 2,5:n tavoitetasolle.

Meistä sijoitus Uniperin kaltaiseen menestyvään yritykseen on taloudellisesti vastuullista toimintaa. Uniper-omistus ja muut tekemämme yrityskaupat mahdollistavat paitsi vahvan osingonmaksukyvyn myös jatkuvat investoinnit uusien puhtaiden ja älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Samalla olemme osaltamme rakentamassa tulevaisuuden puhtaampaa energiajärjestelmää.

Markus Rauramo
Chief Financial Officer, Fortum

* Tunnusluvut on laskettu olettaen 47 prosentin osakkeiden omistus ja tämän hetkiset ennusteet.