ForTheDoers-blogi

Ilmastotavoitteet vaativat Pohjoismaita yhteiseen rintamaan

Lari Järvenpää  |  08 lokakuu 2020, 09:58

Pohjoismainen yhteistyö on avainasemassa, kun tavoittelemme mittavia päästövähennyksiä. Olemme Pohjoismaissa sitoutuneet erittäin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, jotka ovat reilusti EU:takin tiukemmat ja nopeammat. Onnistuminen on täysin mahdollista, mutta vaatii lukuisten esteiden raivaamista.

Tromssan kaupungin ilmakuva

Energiainfrastruktuuri ei ole vielä tavoitetasolla

Jotta hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja niistä lopulta irtautuminen olisi mahdollista, meillä on oltava riittävä ja toimiva energiainfrastruktuuri, joka pystyy kuljettamaan puhdasta energiaa sen alkulähteiltä alueille, joilla sille on kysyntää. Valitettavasti emme vielä ole tässä tilanteessa – ja jos energiainfrastruktuuria ei kehitetä vaadittujen päästövähennysten ehdoilla, emme yksinkertaisesti pysty saavuttamaan tavoitteitamme. Tämän vuoksi yhteispohjoismaisen energiajärjestelmän kehittäminen yhdessä, pohjana visio päästöttömästä tulevaisuudesta, on välttämätön onnistumisen edellytys.

Fortumin ja Copenhagen Economicsin (CE) raportissa tuodaan esiin sähköverkon parantamisen tarve. Raportissa todetaan, että kantaverkko- ja jakeluverkkoyhtiöiden (TSO:t ja DSO:t) sääntelyssä on syytä siirtyä strategisempaan, tulevaisuuteen suuntautuvaan lähestymistapaan, joka huomioi paremmin energiamarkkinoiden tarpeet ja kannustaa ottamaan käyttöön uusia teknologioita ja markkinamekanismeja, jotka vahvistavat kysynnän ja tarjonnan joustavuutta.

Puhtaan energian kysyntä on kovassa kasvussa

Raportissa todetaan myös, että tulevaisuudessa sähkö on huomattavasti suuremmassa roolissa loppukäyttäjien kokonaiskulutuksessa kuin tänä päivänä. Tämä on luonnollista, sillä puhdas sähkö on osittain jo tänään, ja energiaverotuksen painopistettä siirtämällä erityisesti tulevaisuudessa, kilpailukykyinen keino saavuttaa päästöttömyys monilla sektoreilla, kuten kevyessä liikenteessä ja osassa rakennusten lämmitystä.

Sähkön kokonaiskysyntä Pohjoismaissa voi tämän perusteella kasvaa tämän päivän 400 TWh:sta noin 290 TWh:lla. Tämä on erittäin huomattava lisäys erittäin lyhyessä ajassa, mikä luonnollisesti johtaa mittavaan investointivaatimukseen uuden, puhtaan sähköntuotannon osalta. Tämän vuoksi meidän on myös varmistettava, että jo tänään olemassa oleva puhtaan energian tuotanto toimii parhaalla mahdollisella tavalla: dekarbonisaatiota ei pidä riskeerata heikentämällä vesi- ja ydinvoiman kaupallista kannattavuutta, sillä ne tarjoavat puhtaan sähkön lisäksi myös arvokkaita ns. verkkopalveluja (ancillary services) sähköjärjestelmälle.

Tuoko vety pelastuksen?

Puhtaan sähköntuotannon lisääminen ei kuitenkaan ole sopiva ratkaisu jokaiselle toimialalle. Tietyt sektorit erityisesti teollisuudessa ja raskaassa liikenteessä vaativat mittavaa energian varastointia, korkeita lämpötiloja tai tiettyjä kemiallisia ominaisuuksia – eli käytännössä jotakin toista tapaa korvata fossiiliset polttoaineet. Vastaus näihin tarpeisiin voi hyvinkin löytyä vedystä – ja samalla ratkaistaisiin myös uusiutuvien energianlähteiden volatiliteettiongelma, sillä vetyä voidaan tuottaa, kun uusiutuvaa energiaa on tarjolla runsaasti, ja ottaa käyttöön, kun aurinko- tai tuulivoimaa ei ole saatavilla.

Pohjoismailla on runsaasti puhdasta tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa – eli kilpailukykyisiä resursseja, jotka voidaan valjastaa myös vedyn tuotantoon. Bloomberg on arvioinut, että pitkällä aikavälillä sähköön perustuvan vedyntuotannon kokonaiskustannus Pohjoismaissa voisi olla vain 0,73 USD/kg, mikä on alhaisin luku yhtiön globaaleissa arvioissa. Tämä tarkoittaa, että pohjoismainen puhdas vety voi olla ratkaisu pohjoismaisen dekarbonisaation lisäksi myös yhteiskunnan hyvinvoinnin luomiseksi uusien vientitulojen muodossa.

Näistä syistä me Fortumilla tuemme voimakkaasti pohjoismaisen vetystrategian luomista. Tähän tulisi ryhtyä välittömästi, sillä emme suinkaan ole ainoita maita, joita uuden vetytalouden mahdollisuudet houkuttelevat.

Seuraava askel

Olemme tunnistaneet kehityskohteita ja konkreettisia keinoja edistää Pohjoismaiden päästötöntä tulevaisuutta. Nyt on jo kiire alkaa toimia. Kehotamme Pohjoismaiden hallituksia yhdessä tunnistamaan puhtaan sähkön mahdollisuudet, kehittämään energiainfrastruktuuria ja tutkimaan vedyn mahdollisuuksia. Tehtävä ei ole helppo – mutta jos sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin, ja jos teemme valtioiden ja toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä, meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua.

Lari Järvenpää

Lari Järvenpää

Head of Market Intelligence
Trading and Asset Optimisation
lari [piste] jarvenpaa [ät] fortum [piste] com

Lisää aiheesta

Lue kirjoitus
Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat