ForTheDoers-kirjoittajat

Blogiin kirjoittavat asiantuntijamme eri puolilta yhtiötä sekä johtomme edustajat.

Suurinta osaa kirjoittajistamme voit seurata myös Twitterissä.

Vesa Ahoniemi

Vesa Ahoniemi

CEO Advisor. Aikaisemmin Vesa on työskennellyt raaka-aineanalyytikkona Fortumin Trading and Asset Optimisation -yksikössä.

Twitter: @VAhoniemi

Heli Antila

Heli Antila

Fortumin biopohjaisista ratkaisuista vastaava johtaja. Hän työskentelee biotalouden, Bio2X:n ja resurssitehokkuuden parissa. Aiemmin Heli on toiminut Fortumin teknologiajohtajana.

Twitter: @AntilaHeli

Esa Hyvärinen

Esa Hyvärinen

Head of CEO Office. Aiemmin Esa on toiminut Fortumin edunvalvonnasta vastaavana johtajana.

Twitter: @EsaHyvarinen

Antti Kaikkonen

Antti Kaikkonen

Strategiajohtaja Fortumin Generation-divisioonassa, Fortumin datakeskushankekehitykseen keskittyvän projektin vetäjä.

Laura Joki

Laura Joki

Tuotepäällikkö Fortumin Suomen kaukolämpöliiketoiminnassa.

Viki Kaasinen

Viki Kaasinen

Viki johtaa älykkään energiajärjestelmän kehitystä Fortumin Heating & Cooling -liiketoiminnassa.

Kari Kankaanpää

Kari Kankaanpää

Fortumin ilmastoasioiden päällikkö. Hänen vastuualueitaan ovat ilmastonmuutos- ja päästömarkkinakysymykset.

Twitter: @KankaKari

Tatu Kulla

Tatu Kulla

Tatu vetää Fortumin kaukolämpö- ja jäähdytysratkaisujen System Optimisation and Fuel Management -yksikköä.  Aiemmin hän on vastannut muun muassa kysyntäjousto- ja akkuliiketoiminnan kehittämisestä sekä Fortumin Suomen ja Ruotsin vesivoimaa ohjaavan vesivoimavalvomon toiminnasta.

Monika Kuusela

Monika Kuusela

Fortumin yhteiskuntasuhteiden päällikkö. Monikan erityisalaa ovat kaukolämpöön ja -kylmään, biotalouteen sekä sähköiseen liikenteeseen liittyvät kysymykset.

Twitter: @MonikaKuusela

Mikael Lemström

Mikael Lemström

Fortumin kaukolämpöliiketoiminnasta vastaava johtaja.

Pekka Lundmark

Pekka Lundmark

Fortumin toimitusjohtaja.

Twitter: @PekkaLundmark

Juha Luomala

Juha Luomala

Juha vastaa Fortumin
Suomen kaukolämpöliiketoiminnan viestinnästä. 
Twitter: @luomalanjuha 

Catarina Nauclér

Catarina Nauclér

Catarina vastaa tutkimuksesta ja kehityksestä Ruotsissa.
Twitter: @CatarinaNaucler

Riku Merikoski

Riku Merikoski

Riku toimii pitkän aikavälin markkina-analyytikkona tehden markkinamallinnusta sekä tutkimusta päätöksenteon tueksi.

Simen-Erik Ollus

Simon-Erik Ollus

Fortumin sähkökaupasta ja tuotannonohjauksesta vastaava johtaja.

Merja Paavola

Merja Paavola

Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja. Merjan päävastuualueita ovat sähkömarkkinoihin, ilmastopolitiikkaan sekä EU:hun liittyvät kysymykset.

Twitter: @MerjaPaavola

Anssi Paalanen

Anssi Paalanen

Anssi johtaa Fortumin Horse Power -liiketoimintaa.

Twitter: @AnssiPaalanen

Markus Rauramo

Markus Rauramo

Fortumin talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Toiminut aiemmin Fortumilla mm. City Solutions -divisioonan johtajana.

Twitter: @MarkusRauramo23

Ulla Rehell

Ulla Rehell

Fortumin kestävästä kehityksestä vastaava johtaja.

Twitter: @UllaRehell

 

Arto Räty

Arto Räty

Fortumin yhteiskuntasuhteista ja viestinnästä vastaava johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen.

Twitter: @ArtoRaty

Kalle Saarimaa

Kalle Saarimaa

Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja.

Twitter: @KalleSaarimaa

Reijo Salo

Reijo Salo

Fortumin verojohtaja.

Marja Savolainen

Marja Savolainen

Marja toimii Fortumissa vesivoiman tuotannon ympäristöpäällikkönä. Hän vastaa vesivoiman ympäristöasioista ja niiden kehittämisestä sekä mm. ympäristövelvoitteiden hoidosta.

Twitter: @Marja_Sav

Eero Vartiainen

Eero Vartiainen

Fortumin aurinkoteknologiapäällikkö, joka edustaa Fortumia ja Suomea Euroopan aurinkosähköteknologiakomiteassa. Eero on ETIP PV:n johtoryhmän jäsen sekä sen PV LCOE and Competitiveness -työryhmän puheenjohtaja.
Twitter: @EAVgooner