ForTheDoers-blogi

Avoimella johtajuudella nopeampaa reagointikykyä

Heidi Backman-Husenius  |  13 heinäkuu 2020, 14:29

Kannustava, luottamukseen perustuva ja työhyvinvointia korostava avoimen johtajuuden malli auttoi Fortumia sopeutumaan hyvin koronakriisin aiheuttamiin muutoksiin.

oslo-campus

Fortumilla käynnistettiin pari vuotta sitten koko yhtiön kattava kulttuurinmuutos, jonka perustana on avoimuus ja luottamus johdon ja henkilöstön välillä. Kulttuurimme taustalla on modernin aivotutkimuksen ajatus siitä, että jos ihmisellä on tunne, että häneen uskotaan ja luotetaan, hän myös uskoo itseensä ja suoriutuu tehtävistään paremmin. Meillä johtaminen perustuukin avoimen johtajuuden (Open Leadership) malliin, jonka mukaisesti olemme määritelleet kolme periaatetta: Uskomme toisiimme, Haluamme toisillemme parasta ja Odotamme toisiltamme parasta.

Koronakriisin iskiessä avoin johtajuus joutui testiin. Kuten kaikissa poikkeustilanteissa, esimiesten ja johtamisen rooli oli tässäkin tilanteessa erityisen tärkeä. Avoimen johtajuuden periaatteemme mahdollistivat kuluneen kevään aikana sopeutumisemme nopeisiin muutoksiin ja ”uuteen normaaliin”.

Olemme panostaneet merkittävästi siihen, että työympäristö ja yrityskulttuuri auttaisivat työntekijöitä menestymään. Poikkeusoloissa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota aktiiviseen sisäiseen viestintään, etätyökalujen käyttöön ja henkilöstön hyvinvoinnin monipuoliseen tukemiseen.

Tukea työhyvinvointiin

Etätöihin siirtyminen koronakriisin alkaessa sujui erittäin hyvin, koska taustalla oli paitsi luottamuksen kulttuuri, myös tuoreeltaan esimiesten ja työntekijöiden välillä käydyt keskustelut etätyön käytännöistä. Olimme jo aiemmin siirtyneet aidosti paperittomaksi toimistoksi, ja sähköiset työkalut kuten Microsoft Teams ovat olleet meillä jo pitkään laajasti käytössä ja tulleet tutuiksi.

Myös monet työhyvinvointia tukevat keinot saatiin yllättävänkin helposti sovitettua virtuaalimaailmaan. Kevään aikana tarjosimme henkilöstöllemme muun muassa etävalmennusta, yhteisiä taukoja ja ohjeita ergonomiseen työskentelyyn kotioloissa.

Henkilöstömme käytössä olevista käytännön työkaluista esimerkiksi taukojen tarpeellisuudesta muistuttava ja erilaisia harjoituksia tarjoava Break Pro -sovellus osoittautui keväällä suosituksi. Räätälöimme myös HeiaHeia-palveluun erilaisia koronatilanteeseen sopivia haasteita tukemaan yhteydenpitoa ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi käytössämme olevat Hintsa Performancen hyvinvointivalmennukset muutettiin virtuaalisiksi.

Avointa keskustelua ja palautetta

Saavutimme kevään aikana useita onnistumisia sisäisessä viestinnässä: esimerkiksi sisäisiin, Teamsin välityksellä järjestettyihin Town hall -keskustelutilaisuuksiin osallistui parhaimmillaan samanaikaisesti pitkälti yli 2 000 henkeä, ja mahdollisuus esittää kysymyksiä anonyymissa palautekanavassa tuotti ennätysmäärän kysymyksiä. Henkilöstökyselyn perusteella työntekijämme olivat erityisen tyytyväisiä poikkeustilan aikaiseen sisäiseen viestintään.

Seuraamme säännöllisesti avoimen johtajuuden toteutumista esimerkiksi pulssikyselyillä, mikä mahdollistaa nopean ja joustavan tavan edistää vuoropuhelua ja kerätä palautetta. Etätöihin siirtymisen jälkeen monissa tiimeissä esimiehet alkoivat säännöllisesti kysyä alaisiltaan esimerkiksi jaksamisesta ja tiedonkulun riittävyydestä.

Toisaalta koronakriisi toi myös esiin, että avoin etäjohtaminen vaatii esimiehiltä poikkeuksellisen paljon, eikä se välttämättä sovi kaikille. Haasteita tuli vastaan esimerkiksi tilanteissa, joissa pyrimme etsimään keinoja tuen tarjoamiseksi erilaisissa elämänvaiheissa oleville henkilöille.

Kaikkiaan uskon, että yksi pandemian seurauksista on ainakin se, että etätöiden tekeminen lisääntyy meillä entisestään. Moni etätöihin aiemmin epäluuloisestikin suhtautunut on tässä tilanteessa huomannut, että etätyöskentely on onnistunut odotettuakin paremmin. Itse olen tästä erityisen iloinen, koska etätyö vaikuttaa työhyvinvointiin helpottamalla työn ja muun elämän tasapainottamista.

Enter 2020 - Takaisin toimistolle
heidi-backman-husenius

Heidi Backman-Husenius

Vice President, People and Well-being
Puhelin: +358 50 452 8340
heidi [piste] backman [ät] fortum [piste] com

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat