ForTheDoers-blogi

Avoimella johtajuudella kohti puhtaampaa tulevaisuutta

Risto Penttinen  |  28 toukokuu 2020, 14:57

Tavoitteenamme on edistää yhdessä asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa ja energiantuotantoa. Jotta voimme saavuttaa päämäärämme, myös yrityskulttuurimme täytyy kehittyä. Siksi olemme määrittäneet johtamismallillemme periaatteet, jotka asettavat raamit sille, mitä odotamme kaikilta fortumlaisilta – ja mitä he voivat odottaa Fortumilta työnantajanaan.

Risto Penttinen

Energiasektori käy parhaillaan läpi valtavaa muutosta kohti puhtaampaa energiaa, toimitusvarmuudesta tinkimättä. Pyrimme kaikin keinoin vähentämään päästöjä niin, että Pariisin ilmastosopimuksen mukainen tavoite ilmaston lämpenemisen rajaamisesta 1,5 asteeseen voi toteutua. Päämäärä on selkeä, mutta matka siihen vaatii paitsi aikaa, myös asiantuntemusta ja uusia innovaatioita. Siksi tahdomme Fortumiin alan parhaat ja motivoituneimmat tekijät – ja pyrimme johtamisperiaatteillamme siihen, että heillä on mahdollisuus onnistua työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

Työssämme Fortumilla pääsemme vaikuttamaan ihmiskunnan kannalta aivan keskeiseen haasteeseen: ilmastonmuutoksen hidastamiseen. Haaste on valtava, ja onnistuminen tässä tehtävässä asettaa vaatimuksia myös johtamiselle. Fortumilla johtamista ohjaavat ns. open leadershipin eli avoimen johtajuuden mukaiset periaatteet, jotka asettavat raamit sille, mitä fortumlaisilta odotetaan ja mitä he voivat odottaa Fortumilta. Open leadership on positiiviseen psykologiaan perustuva johtamismalli, jonka tavoitteena on tarjota henkilöstöllemme työkalut ja itseluottamus, jota vaaditaan energia-alan tulevaisuuden aktiivisessa seuraamisessa ja rakentamisessa.

Keskeistä open leadership -periaatteissa on kannustava, henkilökohtaisiin vahvuuksiin perustuva lähestymistapa. Ajattelemme, että kun uskomme ja luotamme ihmisiin ja huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan, voimme myös odottaa heiltä entistäkin parempia tuloksia.

Believe the best: uskomme toisiimme

Uskomme ihmisiimme, mikä rohkaisee heitä uskomaan itseensä, kasvamaan ja ylittämään odotuksia. Annamme toisillemme vastuuta, osallistamme toisiamme ja annamme tunnustusta myös organisaatiorajojen yli. Kannustamme työntekijöitämme yhteistyöhön ja keskustelemaan avoimesti.

Koska avoimuus ja haasteiden tarjoaminen on keskeinen osa johtamismalliamme, olemme viime vuosina osallistaneet myös strategiaprosessiimme enemmän fortumlaisia kuin aikaisemmin. Meille on tärkeää viestiä strategiastamme entistäkin aktiivisemmin ja avoimemmin, jotta henkilöstömme ymmärtää liiketoimintaamme ja siihen vaikuttavia tekijöitä mahdollisimman syvällisesti.

Want the best: haluamme toisillemme parasta

Tahdomme luoda työympäristön ja yrityskulttuurin, jotka auttavat fortumlaisia menestymään. Tätä varten olemme tehneet merkittäviä panostuksia. Kannustamme työntekijöitämme kaikenkattavaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä avoimeen keskusteluun ja palautteenantoon. Haluamme henkilöstömme kuuntelevan muiden ajatuksia sekä haastavan ja tukevan toisiaan.

Kannustamme työntekijöitämme ylläpitämään myös fyysistä terveyttään esimerkiksi liikuntaohjelmien ja -suoritusten muodossa. Palkitsemme vuosittain henkilöstöämme parhaista hyvinvointiteoista, ja yksi esimerkki panostuksestamme on hiljattain lanseeraamamme yhteistyö yksilöllisessä hyvinvointivalmennuksessa Hintsa Performancen kanssa. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana olemme jatkaneet työtämme henkilöstön hyvinvoinnin eteen tarjoamalla mm. etävalmennusta, yhteisiä taukoja ja ohjeita ergonomiseen työskentelyyn kotioloissa.

Expect the best: odotamme toisiltamme parasta

Kaikki tekemisemme tähtää tietenkin siihen, että voimme yrityksenä saavuttaa parempia tuloksia. Mitä paremmin ymmärrämme asiakastarpeita ja kehitämme innovatiivisia ratkaisuja – ja mitä joustavammin pystymme mukautumaan alallamme tapahtuviin muutoksiin – sitä menestyksekkäämpiä olemme työssämme puhtaamman energiajärjestelmän rakentamiseksi.

Johtamismallimme pyrkii edistämään henkilöstön sitoutumista Fortumin visioon ja strategiaan. Kun venymme yhdessä parempiin tuloksiin, haluamme jakaa tätä onnistumista myös henkilöstömme kanssa. Esimerkkinä mainittakoon forShares-osakesäästöohjelma, joka lanseerattiin syksyllä 2019. Vuosittain alkavien säästökausien aikana henkilöstöllä on mahdollisuus säästää palkastaan kuukausittain valitsemansa summa, jolla ostetaan Fortumin osakkeita. Kannustimena Fortum tarjoaa yhden lisäosakkeen kahta säästöillä hankittua osaketta kohden kolmen vuoden kuluttua säästökauden alkamisesta. On hienoa, että 40 prosenttia kaikista ohjelman kohderyhmään kuuluvista ja jopa yli 50 % Suomen henkilöstöstä on käyttänyt hyväkseen mahdollisuuden sijoittaa ensimmäiseen, 1.1.2020 alkaneeseen säästökauteen.

Seuraamme open leadership -periaatteiden edistymistä säännöllisesti ja henkilöstömme on arvioinut johtamismallissa tapahtuneen selvää kehitystä. Marraskuussa 2019 yhteensä 78 % henkilöstökyselyyn vastanneista fortumlaisista oli sitä mieltä, että olemme edistyneet avoimessa johtajuudessa. Uusimme kyselyn nyt toukokuussa, ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten viime viikot vaikuttavat tuloksiin, kun valtaosa henkilöstöstämme on työskennellyt kotoa käsin. Poikkeusoloissa olemme panostaneet erityisesti aktiiviseen ja monipuoliseen sisäiseen viestintään, verkkokoulutuksiin sekä henkilöstömme hyvinvoinnin tukemiseen. Työmme henkilöstömme osaamisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä johtamismallimme kehittämiseksi siis jatkuu – vaikka vielä toistaiseksi fyysisesti erillään toisistamme.

Avoin johtajuus Fortumissa
Avoimen johtajuuden periaatteet Fortumissa

Risto Penttinen

Risto Penttinen

Johtaja, Strategy, People and Performance

Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat