ForTheDoers-blogi

Keskustellaan veroistakin faktojen pohjalta

Reijo Salo  |  22 toukokuu 2019

On hyvä, että veroista keskustellaan, kunhan keskustelu pohjautuu faktoihin. Pohjana voi käyttää esimerkiksi yritysten julkaisemia verojalanjälkiraportteja.

Business meeting

Julkinen keskustelu yritysverotuksesta on ollut tapetilla jo muutaman vuoden. Erityisen paljon on puhuttu amerikkalaisten monikansallisten yhtiöiden verosuunnittelusta, jossa yritykset pyrkivät joko lykkäämään veronmaksuaan USA:ssa siirtämällä tuloksen muualle, esimerkiksi Irlantiin, erilaisin keinotekoisin järjestelyin tai neuvottelevat eri maiden veroviranomaisten kanssa kahdenvälisiä, yksityisiä sopimuksia. Aika ajoin kotimaisessa keskustelussa oletetaan kansainvälisten suomalaisyritysten - kuten Fortumin - käyttäytyvän näiden amerikkalaisten yhtiöiden tapaan. Meillä lähtökohdat ja periaatteet ovat kuitenkin aivan erilaiset kuin USA:sta lähtöisin olevilla yhtiöillä.

Viimeisten 3-4 vuoden aikana useat maat ovat sitoutuneet epäreilun verokilpailun ja verokikkailun ehkäisemiseen varsin laajoin eri keinoin. Esimerkkejä näistä ovat läpinäkyvyyden lisääminen etenkin veroviranomaisten suuntaan, mutta myös julkisen läpinäkyvyyden lisääminen, korkojen vähennysrajoitukset, digitaalisten palveluiden verotus ja monia muita. Työtä ovat vieneet eteenpäin sekä OECD että EU. Tavoitteena ei ole ollut verokilpailun poistaminen vaan lähinnä reilun kilpailun edistäminen. On luonnollista, että valtiot kuten myös alueet valtioiden sisällä kilpailevat työtä ja kasvua tuottavista investoinneista. Verokilpailun, kuten muunkin kilpailun tulee kuitenkin noudattaa sovittuja sääntöjä.

Verotuksen ennakoitavuus on heikentynyt

Aggressiivisen verosuunnittelun ja epäreilun verokilpailun kitkemiseen tähtäävät toimet ovat johtaneet varsinaiseen sääntelytsunamiin, jossa tehdään jatkuvasti uusia sääntöjä, vaikka edellistenkään toimenpiteiden vaikutuksia ei vielä tunneta. Riski ylilyönneille on realisoitumassa, varsinkin kun sääntelyn fokus on ollut valtaosin verojen välttelyn estämisessä. Tuloksena verotuksen ennakoitavuus on heikentynyt. Verojen välttelyä on alettu nähdä joskus jopa normaalin liiketoiminnan kehityksessä, kuten esimerkiksi digitaalisuuden hyödyntämisessä tai investointien rahoituksessa.

Verotuksen ennakoitavuus on tärkeämpää kuin verokanta

Miten Fortum sitten toimii tällaisessa toimintaympäristössä? Me näemme, että verotus on seurausta liiketoiminnasta, eikä suinkaan niin, että liiketoiminta olisi verosuunnittelun seurausta tai väline. Verojen hallinta ja suunnittelu on perustunut liiketoiminnan tarpeiden tukemiseen ja ennakoitavuuden varmistamiseen jo paljon ennen OECD:n ja EU:n veroprojekteja. Esimerkiksi rahoitusyhtiöidemme kohdalla käytämme Euroopan Unionin sijoittautumisvapautta ensisijaisesti verotuksen ennakoitavuuden varmistamiseen; verokanta vaikuttaa sijoittautumiseen vasta toissijaisesti. Olemme myös raportoineet läpinäkyvästi veromme vuodesta 2012, siis jo paljon ennen kuin lainsäädäntö on sitä meiltä edellyttänyt. Olemme myös julkaisseet Fortumin hallituksen hyväksymät veroperiaatteet, jotka mielestäni läpäisevät tiukankin testin.

Fortumin veroperiaatteet määrittävät Corporate tax -toiminnon tehtävän ja vastuut konsernin ja liiketoiminnan tukena. Pyrkimyksenämme on huolehtia, että:

  • verotukseen liittyvät seikat on otettu huomioon ja kuvattu oikein päätöksiä tehtäessä, ja ratkaisut ovat mahdollisimman selkeitä ja ennakoitavia.
  • toimintamme on kilpailukykyistä ja sen tuottavuus on mahdollisimman hyvä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi verotukseen liittyvien ratkaisujen pitää olla tasapainossa muiden tekijöiden kanssa.
  • maksamme ne verot, jotka lainsäätäjä on meille kussakin toimintamaassamme asettanut; ei enempää eikä vähempää
  • varmistamme osingonmaksun omistajillemme kaikissa tilanteissa. Tähän tarvitsemme kannattavuuden lisäksi rahoitus- ja holdingyhtiöitä suojaamaan emoyhtiön tulosta. Käytännössä olemme onnistuneet tavoitteissamme, rahoitus- ja holding yhtiöiden tappiot eivät ole heikentäneet emoyhtiön tulosta. Toimintamme kasvaa ja luo uutta veropohjaa samalla kun olemme onnistuneet suojaamaan emoyhtiön realisoituneilta riskeiltä.

Suomenkin hallitusneuvotteluissa puhutaan taas veroista. Omasta mielestäni veropolitiikan tulisi olla tasapainoista niin, että se huomioi verottajan tarpeiden lisäksi myös veronmaksajien liiketoimintakokonaisuudesta lähtevät tarpeet. Suomen perustuslaki ja EU:n perusperiaatteet turvaavat toiminnanvapauden, vapaan liikkuvuuden, ennakoitavuuden ja syrjimättömyyden. Veropolitiikan pitäisi kunnioittaa näitä periaatteita. Uusien verolakien tai -linjausten vaikutukset pitäisi arvioida huolella etukäteen. Kansainväliseen liiketoimintaan liittyvä verotus on monimutkainen kokonaisuus ja monimutkaisiin asioihin harvoin löytyy yksinkertaisia ja nopeita ratkaisuja.

On hyvä, että veroista keskustellaan, kunhan keskustelu pohjautuu faktoihin. Pohjana voi käyttää esimerkiksi yritysten julkaisemia verojalanjälkiraportteja. Myös veropolitiikasta tulisi tällöin läpinäkyvämpää - läpinäkyvyyden kun pitäisi koskea myös veroviranomaisia ja päätöksentekijöitä.

Reijo Salo

Reijo Salo

Verojohtaja
Puhelin: +358 50 452 4443
reijo [piste] k [piste] salo [ät] fortum [piste] com

Materiaalia veroasioista

Fortum veronmaksajana

Lue lisää

Lisää kirjoittajalta

Mitä verojalanjälkemme kertoo?

Lue kirjoitus
Blog

ForTheDoers-blogi

Local projects

Bloggaajat