Velkarahoitus ja luottoluokitus

​Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista, ja konsernilla on säännöllisesti tarvetta hankkia rahoitusta. Fortumilla on hajautettu luottosalkku, joka koostuu pääasiassa pitkäaikaisesta euro- ja Ruotsin kruunumääräisestä rahoituksesta. Pitkäaikainen rahoitus koostuu pääasiallisesti joukkovelkakirjalainoista, joita on laskettu liikkeelle Fortumin EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note programme) puitteissa sekä erilaisista kahdenkeskisistä ja syndikoiduista rahoitusjärjestelyistä usean eri rahoituslaitoksen kanssa. Rahoitusta on pääasiassa nostettu emoyhtiötasolla ja jaettu erilaisten sisäisten rahoitusjärjestelyjen kautta.

Konsernin velkarakenne 31.3.2022

Diagrammi kuvaa konsernin velkarakenteen 31.3.2022: EUR joukkovelkakirjalainat 3572 miljoonaa euroa eli 26 %, SEK joukkovelkakirjalainat 97 miljoonaa euroa eli 1 %, lainat rahoituslaitoksilta 4197 miljoonaa euroa eli 30 %, muut pitkäaikaiset velat 1130 miljoonaa euroa eli 8 % ja lyhytaikaiset velat 4860 miljoonaa euroa eli 35 %. Velat yhteensä 13838 miljoonaa euroa.

Lainojen vuosittainen erääntyminen 31.3.2022

Diagrammi lainojen erääntymisestä (tilanne 31.3.2022) Vuonna 2022 6 324 milj. euroa; vuonna 2023 3 844 milj. euroa; vuonna 2024 867 milj. euroa; vuonna 2025 18 milj. euroa; vuonna 2026 757 milj. euroa; vuonna 2027 ja myöhemmin 2 028 milj. euroa. Yhteensä 13 838 milj. euroa.

*) Uniperin nostama 1 800 miljoonan euron valmiusluottolimiitin eräpäivä on 2025 ja se on esitetty tässä erääntymään vuonna 2025. Suunnitellun aikaisemman takaisinmaksun johdosta valmiusluottolimiitti on luokiteltu lyhytaikaiseksi lainaksi taseella.

 

Lainat yhteensä 13 838 miljoonaa euroa

  • EUR- lainojen keskikorko 0,7% (2021: 0,6%)
  • Fortum konsernin lainasalkun keskikorko 1,0% (2021: 1,3%), sisältäen rahoituskuluja suojaavat johdannaiset
  • RUB-määräisten suojausten sulkemisen johdosta Fortum konsernin lainasalkun kokonaiskeskikorko on laskenut

Likviditeettitilanne 31.3.2022

Lyhytaikainen rahoitus, milj. euroa    
Yritystodistusohjelmat Kokonaismäärä Nostettu määrä Käytettävissä  
Yritystodistusohjelma, 1 000 miljoonaa euroa 1 000 857 143  
Yritystodistusohjelma, 10 000 miljoonaa SEK 967 619 348  
Uniper yritystodistusohjelma, 1 800 miljoonaa euroa* 1 800 379 0  
Yhteensä 3 767 1 855 491  
         
Likvidit varat ja luottolimiitit    
Luottolimiitit Kokonaismäärä Nostettu määrä Käytettävissä Eräpäivä
Lyhytaikainen        
Luotolliset tilit, 100 miljoonaa euroa 100 0 100 Toistaiseksi voimassa
Luottolimiitti, 800 miljoonaa euroa 800 0 800 Joulukuu 2022**
Syndikoitu luottolimiitti,
3 000 miljoonaa euroa
3 000 0 3 000 Heinäkuu 2022
Pitkäaikainen        
Syndikoitu luottolimiitti, 1 750 miljoonaa euroa 1 750 1 750 0 Kesäkuu 2023
Uniper syndikoitu luottolimiitti, 1 800 miljoonaa euroa 1 800 1 800 0 Syyskuu 2025
Uniper luottolimiitti,
2 000 miljoonaa euroa
2 000 0 2 000 Huhtikuu 2023
Yhteensä 9 450 3 550 5 900  
         
Likvidit varat Kokonaismäärä      
Fortum 2 523      
Uniper-segmentti 3 897      
Yhteensä 6 419      
joista Venäjällä 242      
         
Likvidit varat ja luottolimiitit yhteensä 12 319      

* Liitetty Uniperin 1 800 miljoonan euron syndikoituun luottolimiittiin: käytettävissä ainoastaan syndikoidun luottolimiitin ollessa nostamaton. Koska Uniperin koko luottolimiitti oli käytössä, Uniper yritystodistusohjelman jäljellä oleva osuus ei ole käytettävissä 31.3.2022
** Sisältää option jatkaa sopimusta vuodella.

8 miljardin euron EMTN-ohjelma 31.3.2022

Joukkovelkakirja Määrä Tasearvo Korko Eräpäivä Rating/Listattu
Kiinteäkorkoinen milj.euroa milj. euroa      
XS0825855751 1 000 1 006 2,250 % 9/2022 Kyllä/Kyllä
XS1956028168 1 000 997 0,875 % 2/2023 Kyllä/Kyllä
XS1956037664 750 738 1,625 % 2/2026 Kyllä/Kyllä
XS1956027947 750 734 2,125 % 2/2029 Kyllä/Kyllä
XS0939100524 100 97 3,500 % 6/2043 Ei/Kyllä
           
Vaihtuvakorkoinen milj. SEK milj. euroa      
XS0945849577 1 000 97 Vaihtuva 6/2023 Ei/Ei
           
Yhteensä   3 669 milj. euroa      

EMTN ohjelman ehdot ovat saatavilla Luxembourg Stock Exchangen sivuilla.

Fortum Oyj:n joukkovelkakirjat tai luottolimiitit eivät sisällä rahoituskovenantteja kuten velan määrään, korkokatteeseen tai pääomarakenteeseen liittyviä rajoituksia.

Yllä listattuja joukkovelkakirjalainoja ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.

Avainlukuja 2016-2021

Milj. euroa tai kuten merkitty 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Sijoitettu pääoma 30 885 26 239 19 929 18 170 18 172 18 649
Korollinen nettovelka N/A N/A 5 260 5 509 988 -48
Liiketoiminnan rahavirta 4 970 2 555 1 575 804 993 621
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % N/A N/A 10,0 6,7 7,1 4,0
Korkokate -12,7 27,3 8,0 10,0 8,7 4,6
Korkokate sisältäen aktivoidut vieraan pääoman menot -9,4 18,6 7,5 9,2 7,8 4,1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta/korollinen nettovelka, % N/A N/A 32,2 26,8 83,9 -1503,4
Velkaantumisaste, % 6 45 40 46 7 0
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA) 0,2 2,9        

 

Fortumin tämän hetkinen luottoluokitus

Luottoluokittaja Luottoluokitus Luokitus voimassa alkaen Viimeisin raportti
S&P Global Rating BBB/näkymä negatiivinen 16.5.2022 Lataa (16.5.2022, engl.)
Fitch Ratings BBB/näkymä negatiivinen 23.6.2022 Lataa (23.6.2022, engl.)

 

Vanhemmat luottoluokittajien julkaisemat raportit Fortumista ovat nähtävissä Fortumin englanninkielisessä raporttiarkistossa, valitsemalla kategoria "credit rating report".

Fortumin luottoluokituksen kehitys

Viivadiagrammi, joka kuvaa Fortumin luottoluokituksen kehitystä. Vuosina 2009-2012 luokitus oli tasolla A, vuosina 2013-2014 tasolla A-, vuosina 2015-2017 tasolla BBB+. Vuodesta 2018 alkaen sekä S&P Global Ratings että Fitch luokittelevat Fortumin tasolle BBB.