Taloudelliset tavoitteet

Fortumin taloudelliset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuuksista, uudesta kasvustrategiasta ja liiketoiminnasta.

Fortum taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka määriteltiin joulukuussa 2020. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde alle 2x (2021: 0,2x)
  • Uusien investointien vähimmäistuottovaatimus on pääomakustannusten painotettu keskiarvo (WACC) ja vähintään
    • +100 korkopistettä ’vihreissä’ investoinneissa
    • +200 korkopistettä muissa investoinneissa

Fortumin osinkopolitiikka on maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa (vuodelta 2021 1,14 euroa; vuodelta 2020 1,12 euroa). 

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla ”BBB investment grade” on meille edelleen keskeistä.

Lisäksi Fortum käyttää GRI Sustainability Reporting Standards -tunnuslukuja mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista.

Miten saavutamme tavoitteemme

Fortumilla on hyvät edellytykset hyödyntää energiamurroksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Jotta muutos kohti päästötöntä energiajärjestelmää onnistuu, on kestävän kehityksen mukainen toiminta, kohtuuhintaisen energian saatavuus ja toimitusvarmuus oltava tasapainossa. Tähän tarvitaan uusiutuvien energialähteiden lisäksi puhdasta kaasua sekä energian varastointi- ja joustoratkaisuja, jotka auttavat turvaamaan energian toimitusvarmuuden sekä vähentämään teollisuuden, liikenteen, lämmityksen ja jäähdytyksen hiilidioksidipäästöjä. Tulevaisuuden kasvumme perustuu hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon ja puhtaaseen kaasuun, vähennämme määrätietoisesti oman toimintamme päästöjä sekä autamme asiakkaitamme ja yhteiskuntaa vähentämään päästöjä.

Fortumin konsernistrategia edistää siirtymistä puhtaaseen energiaan ja samalla tuottaa hyvää tulosta. Pariisin sopimuksen mukaisesti, tavoitteenamme on hiilineutraaliuus kaikessa toiminnassamme vaativien välitavoitteiden kautta viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Fortumin rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde

Fortumin rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde graafina. Vuoden 2020 lopussa suhdet oli 2,9 ja vuoden 2021 lopussa 0,2. Tavoite on alle 2.

Osingon maksun kehitys

Pylväsdiagrammi, joka kuvaa Fortumin osinkohistorian 2012-2021. Osinko/osake vuodelta 2012 oli 1,00 euroa, vuodelta 2013 1,10 euroa, vuodelta 2014 1,30 euroa, vuosilta 2015-2019 1,10 euroa ja vuodelta 2020 1,12 euroa. Vuodelta 2021 osinko oli 1,14.