TAITO

F20
TAITO

Tarkkaile, ilmoita, toimi

TAITO: Tarkkaile - Ilmoita - Toimi

TAITO-teeman tavoite on laitoksen tilan, siisteyden ja järjestyksen parantaminen. Kaikkia kannustetaan tekemään havaintoja sekä puuttumaan poikkeamiin paikan päällä.

Aluevastuujako

 • Nimetään vastuulliset henkilöt erikseen määriteltyihin laitoksen tiloihin. Heidän tehtävänään on varmistaa tilojen siisteys ja järjestys.
 • Havainnointi ja epäkohtiin puuttuminen on jokaisen laitoksella työskentelevän henkilön velvollisuus.
 • Aluevastuujako aloitetaan pilotoimalla toimintaa muutamissa laitoksen tiloissa, jonka jälkeen menettelyä laajennetaan kokemusten perusteella.

Havainnointi ja raportointi

 • Havainnointia tehdään määriteltyä tavoitetasoa vasten.
 • Poikkeamista raportoidaan laitoksen menettelyjen mukaisesti: Havaintoraportti (HARA), Havaintoilmoitus ja Palvelupyyntö.
 • Poikkeamiin puuttuminen paikan päällä (esimerkiksi öljyläikkien pyyhkiminen sekä ylimääräisen tavaran ja roskien vieminen niille kuuluviin paikkoihin).
 • Vika havaittu –laput paikoilleen ja vanhojen lappujen poistaminen.

Siisteyden ja järjestyksen tavoitetaso

 • Tavoitetason määrittely aloitetaan pilottina suppealle alueelle eri tyyppisiin laitostiloihin (prosessitilat, sähkötilat, automaatiotilat, korjaamotilat, varastointitilat, taukotilat, sosiaalitilat, valvomotilat, ulkoalueet sekä toimisto- ja neuvottelutilat).
 • Kokemusten perusteella menettelyjä laajennetaan.

5T-malli Loviisassa

 • Tavoitetason määritys
 • Turhan materiaalin poistaminen
 • - Poista kaikki turhat työkalut, tarvikkeet ja materiaalit tilasta. Vain tarpeellinen jätetään.
 • Tarpeellisen materiaalin oikeaoppinen varastointi
 • - Kaikki huonetilassa varastoitavat tarvikkeet ja materiaalit tulee säilyttää niille varatuissa paikoissa organisoidusti.
 • Tilojen siistiminen vastaamaan tavoitetasoa
 • - Tila, työkohde ja sen sisältämät kiinteät ja muut tilaan kuuluvat laitteet puhdistetaan säännöllisesti.
 • Tavoitetason ylläpitäminen vuoden ympäri
 • - Tilan kuntoa tarkkaillaan säännöllisesti sekä ylläpidetään siisteyttä ja järjestystä.

5T-mallin tavoitteena on parantaa Loviisan voimalaitoksen siisteys- ja järjestystasoa sekä lisätä toiminnan tehokkuutta.

 

Lue lisää Loviisan pääteemoista