Fortum Tuuli, prisutveckling

Prisutveckling för Tuuli, c/kWh, moms 24 %

7-9/2017 10-12/2017 1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 10-12/2018 1-3/2019 4-6/2019 7-9/2019 10-12/2019 1-3/2020 Prognos
4,93 5,37 5,87 5,02 5,89 7,50 7,81 7,16 6,80 6,66 7,16 6,11

Bilden visar de verkliga priserna för Fortum Tuuli vindel. Anskaffningsperioden pågår ännu och den slutliga prisen bekräftas en månad innan perioden byts. Priserna innehåller 1,1 c/kWh premie, moms 24% och visas c/kWh.

Bilden uppdaterad 31.12.2019