Naturgas

Naturgas är en bekymmersfri och driftsäker uppvärmningsform. Gasum importerar naturgas till Finland och Fortum erbjuder gasen till sina kunder lokalt i Esbo, Kyrkslätt, Tusby och Träskända. Naturgas är det naturliga valet för uppvärmning då din fastighet ligger nära naturgasnätet.

Hymyilevä nainen

Överlåt naturgasavtalet till en ny ägare

Anslutnings- och leveransavtalet av naturgas överlåts inte automatiskt då ägaren i fastigheten byts. Om man har nämnt överlåtelsen i ett separat överlåtelsebrev eller i ett köpebrev kan man överlåta naturgasavtalet lätt med blanketten.  

Överlåt naturgasavtalet

Naturgaspriser

Naturgaspriser
Försäljning av naturgas

Du betalar en årlig effektavgift för den gaseffekt du har beställt och en energiavgift för den gasmängd du har använt. 

Effektavgift för försäljning

Den indexjusterade effektavgiften för försäljning är 17,21 €/kW, år (12,18 €/kW, år, moms 0 %)

Energiavgift 

Den indexjusterade energiavgiften för försäljning är 36,23 €/MWh (26,40 €/MWh, moms 0 %)

Justering av försäljningspriser

För företagskunder justeras försäljningspriserna varje månad och för privatkunder två gånger om året 1 januari och 1 juli utifrån indexen under faktureringsmånaden.

Effekt- och energiavgifterna för försäljning av naturgas är bundna till basvärdena för följande index: 

  • 6 månaders medelvärde för API20, prisfaktorn för kol, API20 = 73,92 USD/ton
  • 6 månaders medelvärde för Brent, prisfaktorn för tung eldningsolja, Brent0 = 89,08 USD/bbl
  • 6 månaders medelvärde för basprisindexet för hemmamarknadsvaror, D350 = 101,4

Försäljningspriserna justeras per faktureringsmånad viktade värden för indexen:

  • API2   30 %
  • Brent  40 %
  • D35    30 %

Basvärdet för effektavgiften är 9,05 €/kW, år, moms 0 % och basvärdet för energiavgiften är 31,00 €/MWh, moms 0 %.
Basvärdena följer Gasums priser.

Överföring av naturgas

Du betalar en årlig effektavgift för överföring av den gaseffekt du har beställt, en överföringsavgift för den gasmängd du har använt samt gällande energiskatter.

Effektavgift för överföring

Effektavgiften för överföring är 11,83 €/kW, år (9,54 €/kW, år, moms 0 %)

Överföringsavgift

Överföringsavgiften fastställs enligt följande:

  • vintersäsong 1.1–31.3 och 1.10–31.12 5,52 €/MWh (4,45 €/MWh moms 0 %)
  • sommarsäsong 1.4–30.9  2,89 €/MWh (2,33 €/MWh moms 0 %)

Överföringspriserna för naturgas kan justeras enligt bestämmelserna i de allmänna avtalsvillkoren.

Energiskatter på naturgas

De gällande energiskatterna på naturgas, försörjningsberedskapsavgiften samt de övriga lagstadgade skatterna och avgifterna av skattenatur faktureras i samband med överföringsavgifterna. Naturgas omfattas av följande skatter:

  • energiinnehålls- och koldioxidskatt 21,50 €/MWh (17,34 €/MWh, moms 0 %)
  • försörjningsberedskapsavgift 0,104 €/MWh (0,084 €/MWh, moms 0 %)
Mervärdesskatt, skatter och andra offentliga avgifter

Priserna och avgifterna har fastställts exklusive mervärdesskatt. Vid ändringar i skatterna och de offentliga avgifterna kan priserna justeras i enlighet med den inverkan ändringarna har.

Serviceprislista

 

Tjänster och andra avgifter

Pris moms 24 %

Jourbesök utanför arbetstid ​

 100,00€​

Betalningsanmodan per post

 ​​ 5,00 €

Avbrytandet av värmeleveransen

 100,00€

Inledande av värmeleveransen på nytt under arbetstid  ​

 100,00€

Inledande av värmeleveransen på nytt utanför arbetstid

300,00€

Utredning av avtalseffekt på basen av bruksuppgifterna (småhus)

150,00€

​Dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
Förflyttning av naturgasnät på kundens begäran och andra arbeten eller tjänster som inte ingår i prislistan faktureras enligt separat avtalad prissättning.

Se information om naturgasavbrott här

Jag berättar gärna mer om naturgas!

Sami Kallio
Försäljningschef
PB 100, 00048 FORTUM
Tel: 040 182 7500
[email protected]

Maakaasun liittymisehdot (105.16 KB)
Download
Maakaasun toimitusehdot (101.18 KB)
Download