Fjärrvärmeprodukter och tjänster för egnahemshus

Den 1 april 2023 ger vi våra kunder ett tydligare produkturval och förnyar prissättningen så att den bättre motsvarar vår förändrade kostnadsstruktur till följd av den koldioxidneutrala och decentraliserade värmeproduktionen. I synnerhet privatkunder och husbolag har nytta av förnyelsen. Energiavgiften sjunker med cirka 12 % för privatkunder.
Fortum Mainio är en ny ekologisk fjärr­vär­me­produkt för egnahemshus. Ta del av tjänsterna, de flesta av våra tjänster är kostnadsfria!

Värmeprodukten förnyas, läs mer om den nya Fortum Mainio!
Heat Online
Heat Online

Nytt! Nyttig information om värmeförbrukning

Power outage
Fortum Lämpövahti-tjänsten

Sms-tjänsten meddelar avgiftsfritt om värmeavbrott

District heating
Handledning av anläggningar

För nya kunder 0200 19009 mån-fre 8-17

Kasvin verso

Konsu­ment­kun­dernas fjärr­värme är 100 % förnybar

Vi erbjuder förnybar fjärrvärme till alla våra konsumentkunder. Fjärrvärme som används i egnahemshus ​​produceras med förnybara eller jämförbara energikällor, såsom spillvärme. Vi verifierar årligen mängden och ursprunget för den ekologiska fjärrvärme som säljs och produceras med hjälp av värmeursprungsgarantier.

Naiset Tapiolassa

Fortum Mainio, 100 % förnybar

  • Den nya produkten Fortum Mainio kommer att ersätta din tidigare värmeprodukt den 1 april 2023. Din värme kommer även fortsättningsvis att vara ekologisk värme producerad med förnybara energikällor.
  • Priserna är jämna och förut­sägbara för hela året
  • Energibesparing och minskning av förbrukningstoppar syns på fakturan

Läs mer

Cost efficient

Färrvärmepriser för egnahemshus

Heat Online

Följ med din förbrukning i den nya tjänsten Heat Online

Bl.a. förbrukning, förbrukningseffekt och den avtalad effekt

Services for customers

Behöver du mer information om produktförnyelsen?

Vi hjälper dig gärna!

Tyttö ja nainen

Ta i bruk avgiftsfria tjänster

  • I den nya Heat Online-tjänsten hittar du förbrukningsdata, rapporter och fakturor
  • Fortum e-rapport och förbrukningsrapport ger förbrukningsinformation
  • Sms-tjänsten Fortum Lämpövahti meddelar om värmeavbrott
  • Handledning i användning av värmeanläggningar för nya kunder
  • Dimensionering av värmeväxlare i samband med förnyelse

Oma Fortum-verkkopalvelu

Heat Online innehåller nyttig infor­mation om din värmeförbrukning

Med den nya kostnadsfria rappor­te­rings­tjänsten Heat Online får du infor­mation om din fjärr­värme. Här hittar du förbruk­ningsdata, fakturor och rapporter för ditt hem samlade på ett ställe. Tjänsten är avsedd för alla Fortums kunder med fjärr­värme.

Ta del av Heat Online