Välj fjärrvärme till ditt hem

Vi kan ansluta till fjärrvärme både nya och äldre fastigheter som ligger nära fjärrvärmenätet. Genom att välja fjärrvärme får du boendetrivsel och blir en av våra nöjda kunder.

Energieffektiv och allt mer ekologisk värme

Bekväm och driftsäker uppvärmning

Förmånligt och jämnt pris

Anslutningsavgift för egnahemshus är 5 800 €

Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbruk.

Anslutningsavgiften höjs 370 €/m om totallängden på kundens ledningen som dras från distributionslinjen till mätcentralen överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från normala.

Priset innehåller moms 24 %.

Hushållsavdrag på anslutningsavgiften

Du kan få hushållsavdrag på anslutningsavgiften samt på själva arbetet vid installation av värmeväxlare när du byter till fjärrvärme från en annan uppvärmningsform. Du får mer information på skatteförvaltningens webbplats eller via vår kundtjänst. 

Gör fjärrvärmeavtal i god tid

Du kan göra ett avtal då byggnadslov har beviljats och byggnadstiden har säkrats. Äldre fastigheter kan vi ansluta genast.

Se var fjärrvärmenätet ligger

På kartan kan du se om det finns fjärrvärme nära din fastighet. Du kan ringa till kundtjänsten och fråga om planer att utbygga nätet på 0200 19000.

Kundtjänst

Vi hjälper dig mån - fre 8-17

0200 19009

(lna/msa)

kaukolampo@fortum.com