Välj fjärrvärme till ditt hem

Både äldre och nyare fastigheter kan lätt anslutas till vårt fjärrvärmenät förutsatt, att fjärrvärmenätet ligger nära tomten. Genom att välja fjärrvärme får du boendetrivsel och blir en av våra nöjda kunder.

Climate and resources
Energieffektiv och allt mer ekologisk värme
District heating
Bekväm och driftssäker uppvärmning
Cost efficient
Förmånligt och stabilt pris
Etuja Fortumin asiakkaille

Så här skaffar du en fjärrvärmeanslutning till ditt egnahemshus

1. Ta reda på om det finns fjärrvärme nära ditt hus
  • Ta reda på om ditt hus ligger nära Fortums fjärrvärmenät. Fjärrvärmekartan hittar du här . Du kan också beräkna dina kostnader med en kostnadsräknare (på finska).

2. När ditt val är fjärrvärme
  • Kontakta Fortum och ge oss dina kontaktuppgifter och en preliminär tidsplan. Kontaktformulären hittar du här (på finska) och telefonnummer till kundtjänsten nedan.

3. Fjärrvärmeanbud
  • Fortum ger dig ett anbud för fjärrvärmeanslutningen.

4. Arkitektonisk planering
  • Placering och platsreservation för fjärrvärmesystemet bestäms av kundens arkitekt.

5. VVS-planering
  • Kundens VVS-planerare lämnar in fjärrvärmeplanerna elektroniskt till Fortum för granskning. 

6. Undertecknande av avtalet och fakturering av anslutningsavgiften
  • Fortum skickar anslutningsavtalet som ska undertecknas samt en tidsplan för anslutningen. Fortum fakturerar anslutningsavgiften.

7. Byggandet av fjärrvärmeanslutningen
  • Fortum ansvarar för byggandet av anslutningen, inklusive material, grävningsarbeten och för tillståndsansökan. Tiden för genomförandet är 2-3 månader.

8. Inlämning av entreprenörsbilder
  • Kundens VVS-entreprenör, som skall vara godkänd av Fortum, lämnar in fjärrvärmebilderna elektroniskt till Fortum. Entreprenörslistan hittar du här.

New contract

Gör fjärrvärmeavtalet i god tid

Du kan göra ett avtal då byggnadslov har beviljats och byggnadstiden har säkrats. Äldre fastigheter kan vi ansluta genast.

Customer service

Se var fjärrvärmenätet ligger

På kartan kan du se om det finns fjärrvärme nära din fastighet. Du kan ringa till kundtjänsten och fråga om planer att utbygga nätet.

Anslutningsavgiften för egnahemshus

Anslutningsavgiften för egnahemshus är fr.o.m. 5 800 €. Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbruking.

Anslutningsavgiften höjs 370 €/m om totallängden på ledningen, som dras från distributionslinjen till kundens mätcentral överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från det normala.

Priset innehåller moms 24 %.

Hushållsavdrag på anslutningsavgiften

Du kan få hushållsavdrag på anslutningsavgiften samt på själva arbetet vid installation av värmeväxlare när du byter till fjärrvärme från en annan uppvärmningsform. Du får mer information på skatteförvaltningens webbplats.

Services for customers

Kundtjänst

Vi hjälper dig mån–fre 8–17

0200 19009
(lna/msa)

kaukolampo [snabel-a] fortum [punktum] com