Överlåt fjärrvärmeavtal när du flyttar

Fjärrvärmeavtalen överlåts inte automatiskt då ägaren i fastigheten byts. När du flyttar till en fastighet med fjärrvärme är det bra att ta hand om fjärrvärmeavtalet i god tid.

​ Fjärrvärmeavtalet överlåts alltid skriftligen

Överlåtelse av en fjärrvärmeanslutning till den nya ägaren ska nämnas antingen i köpebrevet eller så kan det avtalas i ett separat överlåtelsebrev. Skicka en kopia av köpebrevet eller ett undertecknat överlåtelsebrev till oss per e-post på kaukolampo [snabel-a] fortum [punktum] com

Köpebrevet ska innehålla följande information: 

  • Med detta köpebrev överlåter försäljarna sina rättigheter som bygger på det med Fortum Power and Heat Oy tecknade fjärrvärmeanslutningsavtalet till köparen utan separat ersättning.
  • Försäljarna intygar att alla avgifter som bygger på anslutningsavtalet har betalats under försäljarens innehavstid.
  • Köparna förbinder sig att anmäla överlåtelsen av anslutningsavtalet till Fortum Power and Heat Oy.

Du kan skriva ut överlåtelsebrevet på finska längst ner på sidan.

Återbetalning av anslutningsavgiften

Anslutningsavgiften har vanligtvis varit returbar om anslutningsavtalet har ingåtts före 2013. Vi granskar saken för varje avtal. Anslutningsavgiften är inte returbar om anslutningsavtalet har ingåtts år 2013 eller senare.