Överlåt fjärrvärmeavtal när du flyttar

Fjärrvärmeavtalen överlåts inte automatiskt då ägaren i fastigheten byts. När du flyttar till en fastighet med fjärrvärme är det bra att ta hand om fjärrvärmeavtalet i god tid.

Fjärrvärmeavtal har vanligtvis varit returbar om anslutningsavtalet har ingåtts före 2013

​Om man vill att värmeavtalet ska överlåtas till den nya ägaren ska ett separat överlåtelsebrev upprättas eller överlåtelsen nämnas i köpebrevet.

Anslutningsavgiften är inte returbar om anslutningsavtalet har ingåtts år 2013 eller senare

Fyll i överlåtelseblanketten så skickar vi ett överlåtelseavtal för underteckning antingen elektronisk eller per post.

Köpebrevet ska innehålla följande information:

  • Med detta köpebrev överlåter försäljarna sina rättigheter som bygger på det med Fortum Power and Heat Oy tecknade fjärrvärmeanslutningsavtalet till köparen utan separat ersättning.
  • Försäljarna intygar att alla avgifter som bygger på anslutningsavtalet har betalats under försäljarens innehavstid.
  • Köparna förbinder sig att anmäla överlåtelsen av anslutningsavtalet till Fortum Power and Heat Oy.

 

Du kan underteckna elektroniskt

Du kan underteckna överlåtelsebrevet med dina bankkoder när det passar bäst.
Vi skickar dig en e-post som innehåller en länk till underteckningstjänsten.

Överlåt värmeavtalet