Information om värmeförbrukningen

Du kan följa din värmeförbrukning på många olika sätt.

Rapporter om värmeförbrukningen

Jämförande uppgifter via förbrukningsrapporten 

Med hjälp av förbrukningsrapporten kan du följa upp värmeförbrukning i din fastighet på månadsnivå och jämföra förbrukningen med motsvarande fastigheter. Med hjälp av informationen kan du effektivisera din värmeförbrukning. Vi skickar förbrukningsrapporten med fakturan i februari. Du kan också ta del av förbrukningsrapporterna genom att logga in i Mitt Fortum-tjänsten.

Fortum e-rapporten direkt till dig per e-post

Du får avgiftsfritt en lättläst e-rapport om värmeförbrukningen varje månad per e-post. Beställ e-rapporten (på finska).

Fortum Valpas ger information om din fjärrvärmeförbrukning

Via den avgiftsfria tjänsten Fortum Valpas kan du följa upp din förbrukning av fjärrvärme och el. Tjänsten visar hur mycket och när energi förbrukas i ditt hem, så att du kan effektivisera din energiförbrukning. Fortum Valpas ger dig utöver förbrukningsuppgifterna också andra viktiga fjärrvärmeuppgifter, till exempel avkylningen av fjärrvärmevattnet, framlednings- och returtemperaturerna samt temperaturen utomhus. Begreppet avkylning avser skillnaden i temperaturen på det vatten som leds in i anläggningen och det vatten som leds ut. I en välfungerande fjärrvärmeanläggning ska avkylningen vara över 25 °C och temperaturen på returvattnet under +65 °C. 

Logga in och ta Mitt Fortum-tjänsten i bruk! 

Börja med att logga in i tjänsten Mitt Fortum, så får du på en gång tillgång till alla dina tjänster – även Fortum Valpas. Du kan enkelt använda tjänsten Mitt Fortum via din telefon. Ladda ned appen Mitt Fortum till din iPhone- eller Android-telefon genast när du har registrerat dig i tjänsten.