Fjärrvärmeprodukter och tjänster för egnahemshus

Vi erbjuder dig fjärrvärmeprodukter och tjänster som gör vardagen lättare i ett egnahemshus. De flesta tjänsterna är avgifstfria.

SE3

Mitt Fortum

Tjänst för registrerade kunder

AU11

Kundtidning fyra gånger om året

HC1

Handledning av värmeanläggningar

för nya kunder, vardagar kl. 9 -17 tel. 0200 19000 (lna/msa)

Fortum Kestolämpö är bekant och trygg

Fortum Kestolämpö är en bekant, trygg basprodukt för egnahemshus med fjärrvärme.
Energipriset är stabilt hela året och du betalar effektavgift utifrån den uppmätta värmeeffekten.

Fortum Tarkkalämpö är den noggrannes val

Fortum Tarkkalämpö är rätt produkt för dig om värmeförbrukningen i ditt hem är liten. Låg effektavgift samt olika  sommar- och vinterpriser uppmuntrar att effektivisera värmeförbrukningen vintertid, till exempel eldning i öppen spis.

Fortum Ekolämpö är miljöns vän

Ekolämpö produceras till 100 % med förnybar energi eller spillvärme. Produkten passar dig som vill påskynda övergången till förnybar energi i större omfattning. Ekolämpö lämpar sig för alla egnahemshus med fjärrvärme.

Du kan byta din fjärrvärmeprodukt en gång om året

Fjärrvärmepriser för egnahemshus

Ta i bruk avgiftsfria tjänster

  • Fortum e-rapporten informerar om förbrukningen till din e-post
  • Förbrukningsuppgifter i tjänsten Fortum Valpas
  • Förbrukningsrapport en gång om året
  • Mitt Fortum-tjänsten på internet
  • Sms-tjänsten Lämpövahti meddelar om värmeavbrott
  • Kundtidning fyra gånger om året
  • Handledning i användning av värmeanläggningar för nya kunder
  • Dimensionering av värmeväxlare i samband med förnyelse av anläggning