Fjärrvärmeprodukter och tjänster för egnahemshus

Vi erbjuder dig fjärrvärmeprodukter och tjänster som gör vardagen lättare i ett egnahemshus. De flesta tjänsterna är avgiftsfria.

Mitt Fortum

Nyttig information om energiförbrukning

Fortum Lämpövahti-tjänsten

Sms-tjänsten meddelar avgiftsfritt om värmeavbrott

Handledning av anläggningar

För nya kunder 0200 19009 mån-fre 8-17

Konsu­ment­kun­dernas fjärr­värme är 100 % förnybar

För att påskynda vår övergång till en helt koldioxidneutral värmeproducent, vill vi erbjuda förnybar fjärrvärme till alla våra konsumentkunder. Med hjälp av en extern revisor bekräftar vi årligen mängden av den förnybara fjärrvärmen som vi producerar och säljer.

Fortum Kestolämpö är bekant och trygg, 100 % förnybar

  • Fortum Eko-miljömärkt, 100 % förnybar värme
  • Energipriset uppdateras högst två gånger i året 1.1 och 1.7
  • Effektavgiften grundar sig på den värmeeffekt som uppmätts i ditt hem

Fortum Tarkkalämpö är den noggrannes val, 100 % förnybar

  • Fortum Eko-miljömärkt, 100 % förnybar värme
  • Fortum Tarkkalämpö är rätt produkt för dig om värmeförbrukningen i ditt hem är liten. Låg effektavgift samt olika sommar- och vinterpriser uppmuntrar att effektivisera värmeförbrukningen vintertid, till exempel eldning i öppen spis.

Jämför fjärrvärmeprodukter

Du kan byta din fjärrvärmeprodukt en gång i året

Färrvärmepriser för egnahemshus

Ta i bruk avgiftsfria tjänster

  • Fortum e-rapport och förbrukningsrapport ger förbrukningsinformation
  • Mitt Fortum innehåller information om förbrukning och fakturering
  • Sms-tjänsten Fortum Lämpövahti meddelar om värmeavbrott
  • Handledning i användning av värmeanläggningar för nya kunder
  • Dimensionering av värmeväxlare i samband med förnyelse