Fjärrvärmepriser för egnahemshus

Information om energi- och effektavgifter

Energiavgiften beror på den använda mängden värmeenergi (MWh). Effektavgiften grundar sig på den uppmätta värmeeffekten (kW). Den förbrukade effekten kontrolleras en gång om året.

Med energiavgiften täcker vi produktionskostnaderna t.ex. bränslen inklusive energiskatter. Med effektavgiften sörjer vi för våra kunders värmedistribution. Vi säkrar en störningsfri värmedistribution genom att underhålla och reparera vårt distributionsnät och våra anläggningar samt vid behov förnya nätet. Dessutom dejourerar vår jourtjänst dygnet runt.

Priser i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt

Priser 2019

Fortum Kestolämpö

Fortum Kestolämpö passar dig som uppskattar en tydlig prissättning och ett bekymmersfritt avtal.

 

Effektavgift €/mån

Energiavgift

4,75 x kW - 6,12


62,85 €/MWh

min. 36,72 €/mån

 


Fortum Tarkkalämpö

Fortum Tarkkalämpö är rätt produkt för hem med liten värmeförbrukning. Avtalet gäller tillsvidare.

 

Effektavgift €/mån

Energiavgift

2,25 x kW

45,00 €/MWh under sommarperioden 1.4 -30.9

min. 20,00 €/mån

84,35 €/MWh under vinterperioden 1.10 - 31.3

 

Fortum Ekolämpö

Fortum Ekolämpö passar dig som vill påskynda övergången till förnybarenergi i större omfatting.

 

Effektavgift €/mån

Energiavgift

4,28 x kW - 6,12

64,85 €/MWh

min. 36,72 €/mån

 

Priserna inkluderar mervärdesskatt 24 %.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbrukning.
 
Anslutningsavgiften för egnahemshus är 5 800 € 
Anslutningsavgiften höjs 370 €/m om totallängden på kundens ledningen som dras från distributionslinjen till mätcentralen överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från normala.
 
Priset innehåller moms 24 %.

Serviceprislista

 

Serviceprislista 1.1.2019

Serviceavgifter

MOMS 24 %

Jourbesök utanför arbetstid

150,00 €

Kontroll av mätare på kundens begäran, berättigad

Kostnadsfri

Kontroll av mätare på kundens begäran, oberättigad

Enligt kostnaderna

 

Förmedling, rapportering och analysering av förbruksdata

MOMS 24 %

Förbrukningsrapport 4 gånger om året

30,00 €

Analysering av förbruksdata €/h 

60,00 €

 

Andra avgifter

MOMS  24 %

Avbrytandet av värmeleveransen 

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt under arbetstid

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt utanför arbetstid

300,00 €

Betalningspåminnelse

5,00 € (MOMS 0 %)

Upprättande av betalningsavtal *)

5,00 €

  • *) En privatkund kan beviljas betalningstid förutsatt att kunden inte har några andra förfallna fakturor.
  • Under betalningstiden debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Förflyttning av fjärrvärmenät på kundens begäran och andra arbeten eller tjänster som inte ingår i prislistan faktureras enligt separat avtalad prissättning.