Fjärrvärmepriser för egnahemshus

Information om energi- och effektavgifter

Energiavgiften beror på den använda mängden värmeenergi (MWh). Effektavgiften grundar sig på den uppmätta värmeeffekten (kW). Den förbrukade effekten kontrolleras en gång om året.

Med energiavgiften täcker vi produktionskostnaderna t.ex. bränslen. Med effektavgiften sörjer vi för våra kunders värmedistribution. Vi säkrar en störningsfri värmedistribution genom att underhålla och reparera vårt distributionsnät och våra anläggningar samt vid behov förnya nätet. Dessutom dejourerar vår jourtjänst dygnet runt.

Fjärrvärmepriser fr.o.m. 1.1.2022

Fortum Kestolämpö, 100 % koldioxidneutral

Effektavgift €/mån Energiavgift
5,15 x kW – 6,10 67,35 €/MWh
min. 45,36 €/mån  


 

Fortum Tarkkalämpö, 100 % koldioxidneutral

Effektavgift €/mån Energiavgift
2,35 x kW 48,30 €/MWh sommarperiod 1.4-30.9
min. 23,55 €/mån 90,15 €/MWh vinterperiod 1.10-31.3

Priserna inkluderar mervärdesskatt 24 %.

Läs mer om produkterna

Anslutningsavgift

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbrukning.
 
Anslutningsavgiften för egnahemshus är 5 800 € 
Anslutningsavgiften höjs 370 €/m om totallängden på kundens ledningen som dras från distributionslinjen till mätcentralen överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från normala.
 
Priset innehåller moms 24 %.

Serviceprislista

Serviceavgifter

MOMS 24 %

Jourbesök utanför arbetstid

150,00 €

Kontroll av mätare på kundens begäran, berättigad

Kostnadsfri

Kontroll av mätare på kundens begäran, oberättigad

Enligt kostnaderna

 

Förmedling, rapportering och analysering av förbruksdata

MOMS 24 %

Analysering av förbruksdata €/h 

60,00 €

 

Andra avgifter

MOMS  24 %

Avbrytandet av värmeleveransen 

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt under arbetstid

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt utanför arbetstid

300,00 €

Betalningspåminnelse

10,00 € (MOMS 0 %)

Upprättande av betalningsavtal *)

5,00 €

  • *) En privatkund kan beviljas betalningstid förutsatt att kunden inte har några andra förfallna fakturor.
  • Under betalningstiden debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Förflyttning av fjärrvärmenät på kundens begäran och andra arbeten eller tjänster som inte ingår i prislistan faktureras enligt separat avtalad prissättning.