Fjärrvärmepriser för egnahemshus

Fjärrvärmepriser höjs i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Joensuu från och med den 1.1.2020

Energi- och effektavgifter för Fortum Kestolämpö och Tarkkalämpö höjs. Energiavgiften höjs på grund av förhöjda priser på bränsle och utsläppsrättigheter av koldioxid. Effektavgiften höjs på grund av de stigande underhållskostnaderna för fjärrvärmenätet.
Du hittar den nya prislistan nedan.

Fel upptäckt i prisbrevets kostnadsberäkning

Vi har upptäckt att en del av konsumenternas prisbrev har haft fel i effektavgiften. Detta fel inverkar speciellt på ändringar i årskostnaderna (€ och %) som finns i brevets tabell. Vi kommer att skicka en ny beräkning till de kunder som felet gäller. Korrigering av felet kräver inga åtgärder från kundernas sida. Vi beklagar det inträffade.

Om du har frågor gällande beräkningen kan du ringa vår kundtjänst på numret 0200 19000 må-fr kl. 8-17 (lna/msa) eller skicka e-post till [email protected].

Information om energi- och effektavgifter

Energiavgiften beror på den använda mängden värmeenergi (MWh). Effektavgiften grundar sig på den uppmätta värmeeffekten (kW). Den förbrukade effekten kontrolleras en gång om året.

Med energiavgiften täcker vi produktionskostnaderna t.ex. bränslen inklusive energiskatter. Med effektavgiften sörjer vi för våra kunders värmedistribution. Vi säkrar en störningsfri värmedistribution genom att underhålla och reparera vårt distributionsnät och våra anläggningar samt vid behov förnya nätet. Dessutom dejourerar vår jourtjänst dygnet runt.

Priser i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt

Priser 1.1.2020

 

Fortum Kestolämpö, 100 % koldioxidneutral 

 

Effektavgift €/mån

Energiavgift

5,15 x kW – 6,10

65,70 €/MWh

min. 45,36 €/mån

 

 

Fortum Tarkkalämpö, 100 % koldioxidneutral 

 

Effektavgift €/mån

Energiavgift

2,35 x kW

47,10 €/MWh sommarperiod 1.4-30.9

min. 23,55 €/mån

87,95 €/MWh vinterperiod 1.10-31.3

 

Priserna inkluderar mervärdesskatt 24 %.

 

Priser 1.1.2019

 

Fortum Kestolämpö

 

Effektavgift €/mån

Energiavgift

4,75 x kW - 6,12

62,85 €/MWh

min. 36,72 €/mån

 

 

Fortum Tarkkalämpö

 

Effektavgift €/mån

Energiavgift

2,25 x kW

45,00 €/MWh sommarperiod 1.4-30.9

min. 20,00 €/mån

84,35 €/MWh vinterperiod 1.10-31.3

 

Fortum Ekolämpö

 

Effektavgift €/mån

Energiavgift

4,28 x kW - 6,12

64,85 €/MWh

min. 36,72 €/mån

 

 

Priserna inkluderar mervärdesskatt 24 %.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbrukning.
 
Anslutningsavgiften för egnahemshus är 5 800 € 
Anslutningsavgiften höjs 370 €/m om totallängden på kundens ledningen som dras från distributionslinjen till mätcentralen överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller byggandet av anslutningsledningen avviker från normala.
 
Priset innehåller moms 24 %.

Serviceprislista

 

Serviceprislista 1.1.2019

Serviceavgifter

MOMS 24 %

Jourbesök utanför arbetstid

150,00 €

Kontroll av mätare på kundens begäran, berättigad

Kostnadsfri

Kontroll av mätare på kundens begäran, oberättigad

Enligt kostnaderna

 

Förmedling, rapportering och analysering av förbruksdata

MOMS 24 %

Förbrukningsrapport 4 gånger om året

30,00 €

Analysering av förbruksdata €/h 

60,00 €

 

Andra avgifter

MOMS  24 %

Avbrytandet av värmeleveransen 

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt under arbetstid

120,00 €

Inledande av värmeleverans på nytt utanför arbetstid

300,00 €

Betalningspåminnelse

5,00 € (MOMS 0 %)

Upprättande av betalningsavtal *)

5,00 €

  • *) En privatkund kan beviljas betalningstid förutsatt att kunden inte har några andra förfallna fakturor.
  • Under betalningstiden debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Förflyttning av fjärrvärmenät på kundens begäran och andra arbeten eller tjänster som inte ingår i prislistan faktureras enligt separat avtalad prissättning.