Fjärrvärme

Fjärrvärme håller ditt hem varmt i alla väder. Den passar till fastigheter som ligger nära fjärrvärmenätet. Genom att välja fjärrvärme får du en driftsäker, förmånlig och allt mer ekologisk uppvärmningsform.

Koldioxidneutral fjärrvärme i Esbo på 2020-talet

Fortum och Esbo stad har förbundit sig till en koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt -regionen under 2020-talet. Nu sätter vi fart på utvecklingen genom att upprätta ett nytt delmål, enligt vilket vi avstår från stenkol 2025. Den nya generationens fjärrvärme baserar sig på att fossila energikällor ersätts med smarta och flexibla lösningar som bland annat utnyttjar spillvärme, förnybar el, geotermisk energi och bioenergi. Smart värmereglering dvs. flexibel förbrukning optimerar systemet i framtiden.

Läs mer på finska

Konsumentkundernas fjärrvärme är 100 % koldioxidneutral

För att påskynda vår övergång till en helt koldioxidneutral värmeproducent, vill vi erbjuda koldioxidneutral fjärrvärme till alla våra konsumentkunder från och med den 1.1.2020. Med hjälp av en extern revisor bekräftar vi årligen mängden av den koldioxidneutrala fjärrvärmen som vi producerar och säljer.

Läs mer på finska

Är du representant för husbolaget?

E14

Kundtjänst

Vi hälper dig må-fr kl. 8-17

0200 19000 (lna/msa)

[email protected]

HC8

Fjärrvärmeavbrott

Vi hjälper dig 24/7

0800 1 90090 (avgiftsfri)

Se avbrott på kartan