Avbrottsinformation

Ibland måste vi tillfälligt avbryta tillförseln av fjärrvärme på grund av ändrings- eller reparationsarbeten eller när vi ansluter nya fastigheter. Avbrotten är i regel kortvariga.

När det är fjärrvärmeavbrott är det bra att minnas:

• ett kortvarigt avbrott sänker inte inomhustemperaturen avsevärt
• du kan använda diskmaskin eller tvättmaskin normalt
• du ska inte vädra eller använda köksfläkten i onödan
• du ska kolla efter avbrottet att alla apparater fungerar normalt