Fortum Maksujousto-tjänst

Fortum Maksujousto är en tjänst för våra elavtalskunder. Tjänsten erbjuder en stor flexibilitet för betalningen, men utjämnar också enskilda betalningar på månadsnivå.

Vad är Maksujousto?

Maksujousto är en tjänst där du friare än i fråga om en vanlig elräkning kan välja när du vill betala elräkningar och hur mycket på en gång.

Särskilt nyttig är en funktion som föreslår jämna månadsavgifter även om din förbrukning varierar.

Hur fungerar den?

Som Fortum Maksujousto-kund får du tolv betalningsförslag per år och utifrån dem kan du vid behov betala årets elräkningar i mindre, jämna delbetalningar. Du bestämmer själv hur mycket och när du ska betala inom ramen för en flexibilitet som motsvarar två månadsavgifter. Principen är att du under en kumulativ period på tolv månader betalar för hela den årliga förbrukningen.

I betalningsförslaget ser du betalningstransaktionerna, saldot och beloppet på den utnyttjade flexibiliteten förra månaden. Du får en betalningstid på14 dagar, till förfallodagen. Om du inte har betalat räkningen före förfallodagen, tolkar tjänsten att du utnyttjar flexibiliteten.

Jag skulle vilja betala elräkningen efter den månatliga lönebetalningsdagen.

Oberoende av elförbrukning eller elavtal får du ett kontoutdrag inklusive ett betalningsförslag i början av varje månad, när du använder tjänsten Maksujousto.

Du kan betala räkningen i förväg på en dag som du valt eller inom ramen för flexibiliteten två månader efter att du fått kontoutdraget.

Kan jag betala elräkningar i förväg? Till exempel innan jag går på semester?

Ja. Om du använder Maksujousto, kan du betala räkningar i förväg. Du kan också utnyttja två månaders flexibilitet inom ramen för ditt eget spelrum och betala elräkningar i efterhand.

Är de månatliga delbetalningarna belagda med minimibelopp?

Det beror på hur du utnyttjar Maksujousto. Tjänsten syftar till att fördela avgifterna jämnt på varje månad. Om du alltid betalar en räkning enligt förslaget, är månadsavgifterna jämnare även om variationerna i elförbrukningen är stora. Det gynnar till exempel kunder med eluppvärmning, eftersom elförbrukningen är stor under vintermånaderna.

Om du däremot vill utnyttja flexibiliteten genom att betala räkningarna på dagar som passar dig bäst, ser du alltid flexibiliteten på kontoutdraget. Om du ännu inte har utnyttjat flexibiliteten, är den totala flexibiliteten ett belopp motsvarande beloppet på två månatliga förbrukningsprognoser.

Kan jag hoppa över en månadsavgift?

När du använder Maksujousto, får du en flexibilitet motsvarande två månadsavgifter så att du kan hoppa över en månadsavgift. Kontrollera dock alltid först betalningshistoriken på kontoutdraget.

Mina elräkningarna är stora på vintarna. Är Maksujousto en lösning?

Ja. Betalningsförslaget syftar till att fördela avgifterna jämnt på en period av tolv månader. Trots att din elförbrukning är störst vintertid fördelas avgifterna jämnare än om du fick vanliga månadsräkningar.

Summan i betalningsförslaget är inte nödvändigtvis lika stor varje månad, eftersom Maksujousto automatiskt justerar tolvmånadersprognosen med två månaders mellanrum beroende på om din förbrukning motsvarar den normala förbrukningsprofilen för en kund med eluppvärmning.

Ibruktagande av Maksujousto och priset på tjänsten

Jag vill använda denna tilläggstjänst. Hur kommer jag igång?

Ring oss. Vår kundtjänst går igenom dina avtal och aktiverar Maksujousto för dig.

Vad kostar tjänsten? Är tjänsten räntefri?

Serviceavgiften för Maksujousto är 4,90 euro per månad, oberoende av elavtal eller elförbrukning. Alla dina elavtal knyts till tjänsten. Serviceavgiften täcker alla kostnader.

 

Hur kan jag avbeställa tjänsten?

Beställningar och avbeställningar kan göras via vår kundtjänst.

Jag har två elavtal. Kan de knytas till tjänsten?

Ja. Då får du ett betalningsförslag som visar alla fakturatransaktioner och betalningar gjorda inom ramen för de avtal som är knutna till ditt Maksujoustokonto.

På så sätt kan du samtidigt betala och hantera båda avtalen mot en enda serviceavgift på 4,90 euro per månad.

På vilket sätt skiljer sig betalningen från betalningen av vanliga elräkningar?

Antalet räkningar

Elräkningarnas storlek beror på kundens elförbrukning. Ju mindre elförbrukningen är, desto mer sällan får kunden räkningar. Antalet räkningar kan vara fyra, sex eller tolv per år. Ett betalningsförslag skickas dock varje månad oberoende av förbrukning.

Betalning

När du ingår ett avtal om Maksujousto, skickas det första betalningsförslaget (kontoutdraget) i pappersform till din faktureringsadress. Vid behov kan du utifrån förslaget ingå ett nytt e-fakturaavtal med din bank och vi skickar därefter betalningsförslaget som e-faktura till din internetbank.

Om du på internetbanken fastställer att fakturorna ska betalas automatiskt, debiteras beloppen enligt betalningsförslagen. Du kan också ändra slutsumman inom ramen för flexibiliteten.

 

Tjänster som också debiteras utifrån

Palvelun nimi Ingår i Maksujousto
Aurinkovalinta Ja
EkoTuuli Ja
100% Uusiutuva Ja
Vaihtotakuu Ja
Hintatakuu Ja
Fritidsbostad eller något annat tilläggsobjekt Ja
Överföring av elektricitet Ja, om de ingår i samfaktureringen, t.ex. Caruna Espoo. I annat fall inte.
Fortum Kotivakuutus Nei
Fiksu-producter Nej
Solpaneler Nej
Fjärrvärme Nej
Charge&Drive-tjänster Nej
Smart Living-tjänster Nej
Företags eller bostadsbolags elektricitet Nej

 

Passa på och fråga mer om Maksujousto

Contact by phone

Fakturor, betalningstid

0200 19000

lna/msa
mån - fre 8-17

Från utlandet:

+358 10 45 660