Avbrottsinformation om fjärrvärme

Ibland har vi avbrott i distri­bu­tionen på grund av repara­tions­ar­beten eller när vi ansluter nya fastig­heter till nätet. Avbrotten är i regel kortvariga.

Felanmälningstjänst för fjärrvärme 0800 1 90090 hjälper avgiftsfritt 24/7

I detta numret hjälper vi endast till med fjärrvärmeavbrott. Obs. vi kan inte hjälpa till med elfrågor.

District heating outages on the map

Se planerade avbrott

Se kartan
District heating outage

Inrormation om plötsliga avbrott

Läs mer på finska

När det är fjärrvärmeavbrott är det bra att minnas:

• ett kortvarigt avbrott sänker inte inomhustemperaturen avsevärt
• du kan använda diskmaskin eller tvättmaskin normalt
• du ska inte vädra eller använda köksfläkten i onödan
• du ska kolla efter avbrottet att alla apparater fungerar normalt

Inverkan av ett elavbrott i fjärruppvärmda hem och fastigheter

På vintern har finländarna fått rådet att förbereda sig på två timmar långa regionala begränsningar i eldistributionen på grund av elbristen. Vid elavbrott fungerar inte fjärrvärmes cirkulationspump och kan inte cirkulera värme till fastigheten. Inomhustemperaturen i fjärrvärmda hem och fastigheter sjunker inte nämnvärt vid ett två timmar långt elavbrott, om man inte släpper ut värmen.

Obs! Akta dig för exceptionellt varmt vatten. Under och efter ett elavbrott är det bra att vara försiktig när du tappar vatten från kranen eller duschen, eftersom temperaturen på vattnet kan variera och vara exceptionellt varmt.

Elavbrott har vanligtvis ingen inverkan på återhämtningen av uppvärmningen. Om uppvärmningen inte börjar fungera efter ett elavbrott, kontakta först disponenten och underhållsföretaget eller i sista hand Fortums kundtjänst.

Den avgiftsfria SMS-tjänsten Fortum Lämpövahti informerar dig om fjärrvärme och varmvatten inte finns tillgängligt. Tyvärr kan vi inte skicka ett SMS för att meddela om de avbrott i fjärrvärmedistributionen som beror på elavbrott.

Fortum lampovahti

Ta i bruk den avgiftsfria SMS-tjänsten

Du får textmeddelande om fjärrvärme och varmvatten inte finns tillgängligt

Beställ här (på finska)
District heating

Grönt vatten indikerar en fjärrvärmeläcka

Upptäcker du grönt vatten på marken, ring på 0800 1 90090

Läs mer (på finska)

Obs! Man får inte använda denna karta för planerging av grävningsarbete

Noggrann platsinformation för fjärrvärmerör måste hämtas från:

Esbo och Grankulla: Esbo stad

Kyrkslätt: Johtotieto Oy