Solpaneler producerar ren energi

Producera din el med solkraft, fr. 49€/mån

Med Fortums solpaneler minskar du din elfaktura & ökar värdet på ditt hem

Till solkalkylatorn

Fortums solpaneler

Med Fortum Solar blir du enkelt en solkraftsproducent. Vi har 4 olika solar-paketen (S, M, L och XL) - välj med solkalkylatorn det som motsvarar dit behov. För endast från 49 euro i månaden får du högklassiga solpaneler – färdigt installerade på ditt tak och klara att använda.

E5

S-paket med 6-10 solpaneler

För små egnahemshus och sommarstugor med el

Från 49€/mån

Med S-paketet producerar du i genomsnitt 2.350 kWh om året.

Besparing

Du producerar egen el och sparar i genomsnitt 325€ per år på din elfaktura.

E6

M-paket med 12–18 solpaneler

För medelstora eluppvärmda hus

För medelstora eluppvärmda hus eller större hus med någon annan huvudsaklig uppvärmningsform än el.

Från 85,50€/mån

Med M-paketet producerar du i genomsnitt 4.475 kWh om året.

Besparing

Du producerar egen el och sparar i genomsnitt 650€ per år på din elfaktura.

E7

L-paket med 20–28 solpaneler

För eluppvärmda egnahemshus

För eluppvärmda egnahemshus med en förbrukning på minst 20.000 kWh om året.

Från 129€/mån

Genomsnittlig årlig produktion 6.150 kWh.

Besparing

Du producerar egen el och sparar i genomsnitt 950€ per år på din elfaktura.

E8

XL-paket med 30–40 solpaneler

För stora egnahemshus eller lantgårdar

Med XL-paketet krävs det en stor takyta för installation av solpanelerna.

Från 173,50€/mån

XL-paketet producerar i genomsnitt 9.815 kWh om året.

Besparing

Du producerar egen el och sparar i genomsnitt 1.150€ per år på din elfaktura.

För små egnahemshus och sommarstugor med el

Från 49€/mån

Med S-paketet producerar du i genomsnitt 2.350 kWh om året.

Besparing

Du producerar egen el och sparar i genomsnitt 325€ per år på din elfaktura.

För medelstora eluppvärmda hus

För medelstora eluppvärmda hus eller större hus med någon annan huvudsaklig uppvärmningsform än el.

Från 85,50€/mån

Med M-paketet producerar du i genomsnitt 4.475 kWh om året.

Besparing

Du producerar egen el och sparar i genomsnitt 650€ per år på din elfaktura.

För eluppvärmda egnahemshus

För eluppvärmda egnahemshus med en förbrukning på minst 20.000 kWh om året.

Från 129€/mån

Genomsnittlig årlig produktion 6.150 kWh.

Besparing

Du producerar egen el och sparar i genomsnitt 950€ per år på din elfaktura.

För stora egnahemshus eller lantgårdar

Med XL-paketet krävs det en stor takyta för installation av solpanelerna.

Från 173,50€/mån

XL-paketet producerar i genomsnitt 9.815 kWh om året.

Besparing

Du producerar egen el och sparar i genomsnitt 1.150€ per år på din elfaktura.


Så här enkelt är det att bli solkraftsproducent

Kartlägg din produktionspotential

1. Använd solkalkylatorn

Mängden solkraft du kan producera beror på solstrålningen och dessutom på bl.a. solcellernas lutningsvinkel och eventuella hinder i terrängen. Med vår kalkylator kan du räkna ut din produktionsmängd.

2. Installatör på hembesök

Vår installatör besöker huset i fråga för att säkerställa detaljerna i det tekniska utförandet. 

Gläd dig över egen produktion

3. Installation

Efter kartläggningsbesöket sammanställer vi en lämplig lösning till dig och sörjer för transport, installation och användarhandledning.

4. Användning

Ditt solkraftverk fungerar direkt efter installationen. Du kan sälja den el som du producerar till oss om du inte själv använder den.

Tre skäl att välja Fortum som din leverantör

F24
Tillförlitligt

Hos oss får du en nyckelfärdig leverans, dvs. Solar-paketet är färdigt installerat och klart att använda. Du kan lita på våra högklassiga paneler och skickliga installatörer.

F6
Flexibelt

Vi erbjuder dig möjlighet att få 10 års flexibel betalningstid. Du kan också betala installationen separat och utnyttja hushållsavdraget.

F17
Enkelt

Om du behöver till exempel fler paneler eller information om hur mycket dina paneler producerar står våra experter till din tjänst och hjälper dig.

Vad kostar solpaneler? Använd kalkylatorn för att beräkna pris och besparingspotential.

Välja ditt hemtak på kartan först.

https://aurinkolaskuri.fortum.fi

 

Be om en offert på vår nyckelfärdiga lösning.

”Investeringen har varit lönsam.
Med solpanelerna har vi producerat solkraft som motsvarar 20 % av vår årliga förbrukning.”

Jukka Ikuli, Åbo

Ägare till en Fortum Solar-anläggning sedan 2015

Fördelar med solkraft

F3
Du gör en insats för miljön

Eftersom elförbrukningen ökar behöver vi nya sätt att producera energi och minska utsläppen. Solen är en ren och förnybar energikälla.

E4
Din fastighet ökar i värde

En högkvalitativ panellösning ökar värdet på fastigheten. Överskott el som produceras på fastigheten kan säljas. Se: fortum.fi/lahisahko.

F17
Du minskar din elfaktura

Din elfaktura minskar avsevärt. Du kan också använda överskottsproduktionen till att ladda din elbil i Fortums nätverk Charge & Drive.

Vanliga frågor

Är det lönsamt att använda solpaneler i Finland?

Solkraft har god lönsamhet i Finland. Den årliga productionen ligger på samma nivå som i Mellaneuropa. Exempelvis finns det samma potential att producera solkraft i Villmanstrand som i Frankfurt i Tyskland. I Finland är solen uppe länge på sommaren och under den mörka tiden på året bidrar det svala klimatet till att öka solpanelernas production, eftersom kalla solpaneler producerar el mer effektivt än varma. Ett enskilt system är som mest lönsamt för enskilda konsumenter när de använder den producerade solkraften själva, dvs. systemet är dimensionerat efter konsumentens elförbrukning. Våra experter hjälper dig med planeringen så att systemet blir optimalt dimensionerat.

Betalar sig systemet?

Solpanelsystemet ger besparingar på elfakturorna, genom att mängden köpt el minskar. Enligt undersökningar höjer solpaneler dessutom värdet på fastigheten och påskyndar även en eventuell försäljning av fastigheten. Solpanelerna ökar intresset för fastigheten framfört allt på grund av de låga boendekostnaderna, men också tack vare miljövänligheten. Panelsystemets återbetalningstid beror på fastighetens värdestegring och bland annat på hur marknadspriset på el utvecklas och hur systemet är dimensionerat i förhållande till elförbrukningen i fastigheten.

Vilka tillstånd behövs för att installera solpaneler?

Praxis varierar beroende på kommun, kontrollera de kommunspecifika anvisningarna på webbplatsen för din stad/kommun. Vi hjälper dig att ansöka om det eventuella åtgärdstillstånd som behövs, men om kommunen kräver det måste fastighetsägaren själv ansöka. 

De lokala nätbolagen har också egna anvisningar i fråga om säkerhetsföreskrifterna och de tekniska kraven för solkraftverk. Våra installatörer sköter kontakten med nätbolaget för din räkning. Alla våra komponenter uppfyller nätbolagens krav. Vår installatör genomför en ibruktagandebesiktning och gör alla nödvändiga anmälningar till nätbolaget.
 

Tillverkningsuppgifter om solpanelerna och växelriktarna?

I våra system ingår för närvarande polykristallina solpaneler av modellen Q CELLS Q.PEAK-G4.1 305 från Hanwha och växelriktare från SMA. Växelriktarna designas och tillverkas i Tyskland. Panelerna tillverkas i Sydkorea och designas i Tyskland. Vi vill erbjuda våra kunder högklassiga produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Våra paneler har vunnit många kvalitetspriser i internationella solpanelsjämförelser.

 

 

Är du intresserad av Fortum Solar?

Lämna dina kontaktuppgifter och be om en mer detaljerad offert på Fortums solpaneler av vår expert.

Käsittelylupa SV
Ta del av vår förnyande dataskyddsdeklaration.