Producera din el med solkraft, fr. 98€/mån

Med Fortums solpaneler minskar du din elfaktura & ökar värdet på ditt hem

Till solkalkylatorn

Ren energi direkt från hustaket

Med Fortum Solar blir du enkelt en solkraftsproducent. Vi har 4 olika Solar-paketen (S, M, L och XL) - välj med solkalkylatorn det som motsvarar dit behov. För endast från 98 euro i månaden får du högklassiga solpaneler – färdigt installerade på ditt tak och klara att använda.

”Investeringen har varit lönsam.
Med solpanelerna har vi producerat solkraft som motsvarar 20 % av vår årliga förbrukning.”

Jukka Ikuli, Åbo

Ägare till en Fortum Solar-anläggning sedan 2015

Be om en offert på vår nyckelfärdiga lösning.

Kartlägg din produktionspotential

1. Använd solkalkylatorn

Mängden solkraft du kan producera beror på solstrålningen och dessutom på bl.a. solcellernas lutningsvinkel och eventuella hinder i terrängen. Med vår kalkylator kan du räkna ut din produktionsmängd.

2. Installatör på hembesök

Vår installatör besöker huset i fråga för att säkerställa detaljerna i det tekniska utförandet. 

Gläd dig över egen produktion

3. Installation

Efter kartläggningsbesöket sammanställer vi en lämplig lösning till dig och sörjer för transport, installation och användarhandledning.

4. Användning

Ditt solkraftverk fungerar direkt efter installationen. Du kan sälja den el som du producerar till oss om du inte själv använder den.

Så här enkelt är det att bli solkratsproducent

Tillförlitligt

Hos oss får du en nyckelfärdig leverans, dvs. Solar-paketet är färdigt installerat och klart att använda. Du kan lita på våra högklassiga paneler och skickliga installatörer.

Flexibelt

Du kan bli solkraftsproducent för endast 98 €/månad: vi erbjuder dig möjlighet att få 5 års flexibel betalningstid. Du kan också betala installationen separat och utnyttja hushållsavdraget.

Enkelt

Om du behöver till exempel fler paneler eller information om hur mycket dina paneler producerar står våra experter till din tjänst och hjälper dig.

Fördelar med solkraft

Du gör en insats för miljön

Eftersom elförbrukningen ökar behöver vi nya sätt att producera energi och minska utsläppen. Solen är en ren och förnybar energikälla.

Din fastighet ökar i värde

Med solpaneler producerar du egen el och samlar energi som du själv kan använda. Du ökar din fastighets värde genom att välja ett Fortum Solar-paket. Vi utvecklar hela tiden nya tjänster som anknyter till Fortum Solar.

Du minskar din elfaktura

Din elfaktura minskar avsevärt. Om dina solpaneler dessutom producerar mer el än du förbrukar kan du använda överskottsproduktionen till att ladda din elbil i Fortums nätverk Charge & Drive. Vi gottgör din överskottsproduktion till dubbel mängd.

Vanliga frågor

Är det lönsamt att använda solpaneler i Finland?

Solkraft har god lönsamhet i Finland. Den årliga productionen ligger på samma nivå som i Mellaneuropa. Exempelvis finns det samma potential att producera solkraft i Villmanstrand som i Frankfurt i Tyskland. I Finland är solen uppe länge på sommaren och under den mörka tiden på året bidrar det svala klimatet till att öka solpanelernas production, eftersom kalla solpaneler producerar el mer effektivt än varma. Ett enskilt system är som mest lönsamt för enskilda konsumenter när de använder den producerade solkraften själva, dvs. systemet är dimensionerat efter konsumentens elförbrukning. Våra experter hjälper dig med planeringen så att systemet blir optimalt dimensionerat.

Betalar sig systemet?

Solpanelsystemet ger besparingar på elfakturorna, genom att mängden köpt el minskar. Enligt undersökningar höjer solpaneler dessutom värdet på fastigheten och påskyndar även en eventuell försäljning av fastigheten. Solpanelerna ökar intresset för fastigheten framfört allt på grund av de låga boendekostnaderna, men också tack vare miljövänligheten. Panelsystemets återbetalningstid beror på fastighetens värdestegring och bland annat på hur marknadspriset på el utvecklas och hur systemet är dimensionerat i förhållande till elförbrukningen i fastigheten.

Varför välja just Fortums solpaneler?

•    Vi erbjuder våra solpanelskunder 5 års flexibel betalningstid.
•    Våra solpaneler och växelriktare är mycket högklassiga och har vunnit många kvalitetspriser. Våra installationspartner hör också till de bästa i Finland. 
•    Vi är ett stabilt och tillförlitligt företag som ger kunderna stöd under hela tjänstens långa livscykel.
•    Vi utvecklar hela tiden nya tjänster för solkraftsproducenter, bland annat i mobilappen Mitt Fortum.
•    Om du kör elbil kan du med solkraft som du själv producerat ladda din elbil i Finlands mest heltäckande laddningsnätverk för elbilar.
•    Vi erbjuder dig en bekymmersfri och smidig nyckelfärdig lösning. Våra experter hjälper dig bland annat med att dimensionera systemet optimalt. Vi ger även stöd till exempel i olika tillståndsärenden.
 

Mot vilket väderstreck ska solpanelerna riktas?

Solpanelerna riktas vanligen mot söder. Paneler riktade mot sydost och sydväst producerar också bra, men toppeffekten infaller vid andra tidpunkter. Paneler riktade mot sydost producerar mest på morgonen och paneler riktade mot sydväst mest på kvällen. Installationer på två takfall görs också. Solpaneler riktade mot norr rekommenderas inte. 

Håller mitt tak för takkonstruktionerna?

I Fortum Solar ingår ett kartläggningsbesök i fastigheten och i samband med det kontrolleras takets kondition. I Finland är hustak som är byggda enligt byggbestämmelserna dimensionerade för så stort snötryck att den extra vikt på högst ett par hundra kg som panelerna medför inte utgör någon betydande extra belastning på taket.

En solpanel på cirka 1,7 kvadratmeter väger mindre än 20 kg, medan snölasten på vintern på samma area är mer än tio gånger så stort. 
 

Vilka tillstånd behövs för att installera solpaneler?

Praxis varierar beroende på kommun, kontrollera de kommunspecifika anvisningarna på webbplatsen för din stad/kommun. Vi hjälper dig att ansöka om det eventuella åtgärdstillstånd som behövs, men om kommunen kräver det måste fastighetsägaren själv ansöka. 

De lokala nätbolagen har också egna anvisningar i fråga om säkerhetsföreskrifterna och de tekniska kraven för solkraftverk. Våra installatörer sköter kontakten med nätbolaget för din räkning. Alla våra komponenter uppfyller nätbolagens krav. Vår installatör genomför en ibruktagandebesiktning och gör alla nödvändiga anmälningar till nätbolaget.
 

Hur mycket el producerar ett solpanelssystem?

Störst produktion erhålls när solpanelerna placeras mot söder i cirka 35 graders vinkel. Om takfallen på huset vetter mot öster och väster är den mest lönsamma lösningen att installera paneler på båda takfallen, en del av panelerna mot öster och en del mot väster. Totalt kommer systemet att producera ungefär lika mycket el som vid installation mot söder, men produktionen sker under ett större antal timmar av dygnet. 
 

Tillverkningsuppgifter om solpanelerna och växelriktarna?

I våra system ingår för närvarande polykristallina solpaneler av modellen Q-Plus BFR G4.1 280 från Hanwha och växelriktare från SMA. Växelriktarna designas och tillverkas i Tyskland. Panelerna tillverkas i Sydkorea och designas i Tyskland. Vi vill erbjuda våra kunder högklassiga produkter till ett konkurrenskraftigt pris. Våra paneler har vunnit många kvalitetspriser i internationella solpanelsjämförelser.

 

 

Är du intresserad av Fortum Solar?

Lämna dina kontaktuppgifter och be om en mer detaljerad offert på Fortums solpaneler av vår expert.

Käsittelylupa SV
Ta del av vår förnyande dataskyddsdeklaration.