Förnybar energi som ursprung för elavtal

El som produceras med solkraft, vindkraft, vattenkraft eller bioenergi är förnybar energi. Du kan beställa byte av ursprung för ett nytt eller gällande Fortum-avtal och på så sätt ta ett litet steg mot ett mer ekologiskt och grönare levnadssätt. Välj din favorit bland tre alternativ.

Vill du byta ursprung för ditt nuvarande Fortum-avtal?

Du kan byta ursprung genom att logga in på Mitt Fortum. Byte av ursprung finns längst ner på avtalssidan.  

Byte av ursprung kan avbeställas via kundtjänsten. Ursprung är ett separat tillägg till avtal och är inte bundet till samma tidsgränser som elavtalen (Takuu och Tarkka 24 månader)

Mot ett gemensamt mål för en renare värld

Nu utgör andelen förnybara energikällor, inbegripet drivmedel, i Finland närmare 40 procent. Enligt den nationella energi- och klimatstrategin ska andelen förnybar energi överstiga 50 procent av den slutliga energiförbrukningen före 2030.

Frågor gällande förnybar energi

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kallas energi som produceras av förnybara energikällor som vatten, vind och solenergi. Förnybar energi anses också omfatta luftvärme-energi, geo- och hydrotermisk energi, havsenergi, biomassa, deponi gas, avloppsreningsgaser och biogas.

Blandas inte all el i elnätet? Hur verifieras urspunget?

Du har rätt.

Systemet för ursprungsgarantier erbjuder dig möjligheten att välja energi som är producerad med förnybara energikällor. El får säljas som förnybar energi endast om produktionen tilldelats ursprungsgarantier.

Hur verifieras ursprunget av el som säljs av Fortum?

Ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin säkerställer att miljömärkt el produceras av förnybara energikällor i enlighet med direktiv 2001/77 / EG. Verifieringen utförs årligen av produktionsanläggningar och av en extern revisor. Ursprunget av el har verifierats enligt Energistyrelsens vägledning för certifiering och anmälan av el ursprunget.

Vad är EKOenergi?

EKOenergi är det enda internationella miljömärket för el. I Finland administreras EKOenergi märket av Finlands Naturskyddsförbund.

Är kärnkraft förnybar energi?

Kärnkraft betraktas inte som förnybar energi. Jämfört med fossila bränslen, dvs. olja, stenkol och torv, är fördelen med kärnkraften att koldioxid inte släpps ut vid produktion av kärnkraft.

Klimatförändringarna och övergången till ett koldioxidsnålt energisystem innebär att en tillförlitlig och utsläppsfri elproduktion blir allt viktigare. Som en koldioxidfri energiproduktionsform har kärnkraft en viktig roll på vägen mot en renare energiproduktion.

Var kan jag kolla urpsprung och pris?

Du kan hitta all din avtalsinformation och priser i Oma Fortum applikationen eller onlinetjänsten. 

Avläsningar om förnybar energi på svenska och engelska

Vi hjälper dig med alla val av elavtal och ursprung

Moving

Elavtal och flytt

0200 80000

lna/msa

Fortum Muuttopuhelin: elavtal för det nya hemmet

mån-fre 8-20, lör 9-16

Customer service

Kundtjänst

0200 19000

lna/msa

Elavtal, fakturor, kundrådgivning

mån - fre 8-17