Flyttanmälan som kund hos Fortum

Flytta smidigt ditt elavtal hos Fortum till en ny adress eller testa först vilket avtal som passar dig bäst.

Smart home man tablet

Är du nöjd med ditt nuvarande avtal?

Ta med dig ditt nuvarande avtal till ditt nya hem

Med flyttanmälan flyttar du ditt avtal med gällande avtalsvillkor till ditt nya hem och meddelar samtidigt datum då avtalet för din gamla bostad avslutas.

Flytta ditt avtal
Image

Behöver du någonting helt annat för ditt nya hem?

Välj det avtal som passar dig bäst

Berätta om din bostad och dina önskemål och se de tre alternativ som passar dig bäst.

Starta testet

Frågor om flyttanmälan

Om jag beställer nu, när inleds elleveransen till mitt nya hem?

I samband med beställningen kan du själv välja dagen då leveransen inleds. I samband med flytt inleds avtalet tidigaste följande vardag efter beställningen (mån–fre).

Om du behöver el snabbare ska du välja snabbflyttjänsten på beställningsblanketten då du ingår ett nytt avtal.

  • Snabbeställning för samma vardag (mån–fre): gör beställningen under förmiddagen. Serviceavgift 20 €.
  • Snabbeställning för påföljande veckoslut (lör–sön): gör beställningen senast på fredag förmiddag. Serviceavgift 20 €.
Hur fastställs priset?

Då du för över avtalet genom att klicka på ”Flytta ditt avtal” ovan förs avtalet över som sådant. Priset (eller prisnivån) är samma som i ditt nuvarande avtal

I mitt gamla hem hade jag nattel men i mitt nya har jag allmän el.

Om avtalet har ett kWh-pris, såsom Fortum Kesto, Vakaa och Takuu-avtalen, kan du flytta avtalet på samma sätt men prissättningen fastställs enligt mätningsmetoden för den nya bostaden.

Timprissatta Fortum Tarkka (Börsel) -> samma villkor och priser. Om du har Prisgaranti-tjänsten i anslutning till ditt Tarkka-avtal överförs även denna.

Fortum Vakio S, M, L och XL flyttas till en bostad med motsvarande förbrukning med samma månadspris som din gamla bostad.

Jag har ett tidsbundet Fortum Takuu-avtal. Kan jag flytta avtalet?

Ja, det flyttas till ditt nya hem med gällande villkor och priser. Om mätningsmetoden ändras (Allmän el, Nattel eller Säsongsel) tillämpar vi priserna under den ursprungliga prissättningsdagen.

Om du har tilläggstjänsten Bytesgaranti överförs även dennas.

Jag har Aurinkovalinta/EKO Tuuli/100% Uusiutuva energia. Flyttas även detta?

Ja, val av elens ursprung flyttas även till den nya bostaden i samband med att avtalet flyttas.

Jag flyttar till ett egnahemshus/radhus. Kan jag föra över avtalet?

Om du har månadsprissatta Fortum Vakio, S, M, L eller XL, kan du inte överföra det till ett egnahemshus.

Om du flyttar till en radhuslägenhet som saknar eluppvärmning, lägenhetsspecifik varmvattenberedare eller större förbrukning av hushållsel än tidigare kan du flytta Vakio även till din radhuslägenhet.

Jag har Fortum Hemförsäkring. Överförs även denna?

För hemförsäkringens del ska du alltid först kontrollera att försäkringen även omfattar behoven hos den nya bostaden och att den överhuvudtaget passar det nya hemmet. Ring alltså vår kundtjänst så att vi kan gå igenom detaljerna för överföringen av försäkringen. Ring oss i god tid före flytten, så att försäkringen omfattar skador i både den gamla och nya bostaden samtidigt samt under själva flytten.

Hur säger jag upp det gamla elavtalet?

Då du ingår avtalet med länken  ”Flytta ditt avtal” ovan är det smidigare att säga upp avtalet. Där frågar vi dig när du vill avsluta ditt Fortum-elavtal för ditt gamla hem. Om du ännu inte känner till detta kan du lämna fältet tomt och avsluta avtalet senare separat genom att meddela vår kundtjänst.

Hmm...vilket avtal har jag nu igen?

Om du vill kontrollera uppgifterna och priserna för ditt avtal hittar du dessa på elräkningen eller i tjänsten Mitt Fortum. Mitt Fortum fungerar som webbtjänst (logga in/registrera dig upp på högra sidan på webbplatsen) och som mobilapp (ladda ner i telefonen i appbutiken)

Det blev bråttom! Får jag elen redan idag eller imorgon?

Då du gör beställningen här på Fortums webbplats under förmiddagen görs snabbeställning för samma dag från måndag till fredag. Om du behöver el för påföljande veckoslut (lör-sön), kan du göra en snabbeställning på förmiddagen under fredagen. Serviceavgiften för snabbeställningen är 20 €.

Om du har tid att vänta kopplas elen utan serviceavgift till din bostad följande vardag.

Du väljer startdagen och eventuell snabbflyttjänst på avtalsblanketten då du gör beställningen. Du kan även ringa Fortums Flyttelefon för att beställa snabbflytt.

Flyttanmälan i undantagssituationer

Tillfällig flytt

Gör ett helt nytt avtal för den tillfälliga bostaden för att fortsätta elleveransen till den egentliga bostaden.

Flytt utomlands

Om du inte längre behöver ett elavtal i Finland ska du kontakta vår kundtjänst.

Ändring av faktureringsadress

Om avtalet redan är klart ska du ändra dina kunduppgifter i Mitt Fortum eller meddela adressen per telefon

Gör flyttanmälan snabbt i vår kundtjänst

Behöver du el genast eller till veckoslutet? Ring oss så kollar vi hur snabbt elen kan kopplas på.

Moving

Elavtal och flytt

0200 80000

lna/msa

Fortum Muuttopuhelin: elavtal för det nya hemmet

mån-fre 8-17

Customer service

Kundtjänst

0200 19000

lna/msa

Elavtal, fakturor, kundrådgivning

mån - fre 8-17

Earth globe

Från utlandet

+358 10 45 66080 mån - fre 8-17

UTC/GMT:2:00