Vindkraft galant med Fortum Vindel

Fortum Vindel är ett uppskattat elavtal, där det första avtalsåret är garanterat med fasta priser. Avtalet fortlöper automatiskt med flexibelt och enlighet med årstiderna uppdaterat pris. Vindkraften är förnybar energi.

E3

Förmånlig start

Vi erbjuder ett förmånligt pris under startperioden

F6

Alltid i kraft

Avtalet behöver inte förnyas separat efter en tidsfrist

F3

100 % vindel

El producerat med vindkraft ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Är det här ditt val?

 

Tuuli-avtalets egenskaper

Prissättnig Giltighetstid Fakturering Elens ursprung
Prisperioderna fört 12 mån,
sedan 3 mån
Altid giltig,
visstidsperiodens längd 12 mån
4, 6 eller 12 fakturor Vindkraft

 

 

Fortum Tuuli-priserna

Startperiod (12 mån), Allmän el

4,99c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Startperiod (12 mån), nattel

4,53c/kWh

Energipris, dagtid 5,55 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Startperiod (12 mån), säsongel

4,63c/kWh

Vinterdag 5,96 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Föregående kvartal 1.10. - 31.12.2017

5,37c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Pris nu 1.1. - 31.3.2018

5,87c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period bekräftas i mars.

Grundavgift 4,02 €/mån

Föregående kvartal 1.10. - 31.12.2017

4,83c/kWh

Energipris, dagtid 5,78 c/kWh

4,02 €/mån

Pris nu 1.1. - 31.3.2018

5,33c/kWh

Dagtid 6,28 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period bekräftas i mars.

Grundavgift 4,02 €/mån

Föregående pris 1.10. - 31.12.2017

5,05c/kWh

Energipris, vinterdag 6,24 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/kk

Pris nu 1.1. - 31.3.2018

5,55c/kWh

Vinterdag 6,74 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period bekräftas i mars.

Grundavgift 4,02 €/mån

Teckna Tuuli-elavtal

Fortum Tuuli-avtalet börjar med en tidsbunden startperiod som pågår ungefär i ett år och med fast pris. Efter det pris updateras 1.1., 1.4. 1.7. ja 1.10.

Prisutveckling

Tuuli-avtals prisutveckling

I prisutvecklingsprognosen och de realiserade priserna ingår en förmedlingsavgift på 1,1 c/kWh och moms 24 %. Med partipris avses här det pris som uppstår när elköpare och -försäljare handlar på Nasdaq-elbörsen. På bilden ser du de dagliga prisnoteringarna samt deras medelvärde, som hjälper dig att få en uppfattning om i vilken riktning Fortum Tuulis pris utvecklas. I nedanstående pristabell ser du de uppdaterade priserna, som gäller tidigare ingångna Tuuli-avtal.

HC11
Fortum Tuulisähkö-avtalsvillkor
Visa
HC11
Elleverans och försäljningsvillkor
Visa