Vindkraft galant med Fortum Tuuli vindel

Fortum Tuuli vindel är ett uppskattat elavtal, där det första avtalsåret är garanterat med fasta priser. Avtalet fortlöper automatiskt med flexibelt och enlighet med årstiderna uppdaterat pris. Vindkraften är förnybar energi.

E3
Flexibel prissättning

Prisperioderna först 12 mån, sedan 3 mån

F6
Alltid i kraft

Avtalet behöver inte förnyas separat efter en tidsfrist

F3
100 % vindel

El producerat med vindkraft ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Fortum Tuuli-priserna

Fortum Tuuli-avtalet börjar med en tidsbunden startperiod som pågår ungefär i ett år och med fast pris. Efter det updateras priset 1.1., 1.4. 1.7. ja 1.10. Priser för fortlöpande avtalsperiod 1.1.-31.3.2019:

Allmän el 7,81 c/kWh
Nattel 7,27 c/kWh
Natel, dagtid 8,22 c/kWh
Säsongel 7,49 c/kWh
Säsongel, vinterdag 8,68 c/kWh
Grundavgift (för allmän el, nattel och säsongel) 4,02 €/mån
   
Priser för avtalsperiod 1.4.-30.6.2019  
Allmän el 7,16 c/kWh
Nattel 6,63 c/kWh
Nattel, dagtid 7,57 c/kWh
Säsongel 6,84 c/kWh
Säsongel, vinterdag 8,03 c/kWh
Grundavgift (för allmän el, nattel och säsongel) 4,02 €/mån

 

CS1

El och fjärrvärme, kundtjänst i Finland​

0200 19000

mån - fre
08.00 - 17.00
(lna/msa)

Kontaktformular

Logga in