Till Fortum Kesto kunder

Fortum Kesto - el behändigt som tills­vi­da­re­avtal

Fortum Kesto är i kraft så länge du vill utan att du förbinder dig till en lång tidsfrist. Också priset är flexibelt och följer årsti­dernas växlingar.  Med Kesto-avtalet får du fast priset alltid för 3 månader framåt och underviker de högsta pristopparna på marknaden.  

Market driven
Flexibel prissättning

Priset är alltid aktuellt, det uppdateras med 3 mån. mellanrum.

Contract comparison
Flexibelt avtal

Avtalet är inte bundet till tidsfrister: friheten att byta när som helst.

Circular economy
Fossilfritt prducerat el

Fortum Kesto el ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Fortum Kesto-priser


Här ser du priserna på Fortum Kesto under den giltiga prisperioden samt priserna för den kommande prisperioden, när de offentliggörs. Priserna inkluderar moms 24%. Det nya priset blir synligt cirka 30 dagar innan prisberjodens begynnelse. Perioderna förändras den 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10.


Kesto priser
 
1.10.-30.11.
Priser moms. 24%
1.12.-31.12.
Priser moms. 10%
1.1.-31.3.23
Priser moms. 10%

Grundavgift €/mån.

4,02 €/mån.

3,57 €/mån.

3,57 €/mån.

Allmän el

c/kWh

c/kWh

c/kWh

Energi

35,16 

31,19

46,73 

Nattel

c/kWh

c/kWh

c/kWh

Energi, dag

35,57

31,55 

47,10 

Energi, natt

34,62 

30,71 

46,25 

Säsongel

c/kWh

c/kWh

c/kWh

Energi, vinterdag

36,03 

31,96 

47,50 

Energi, övrig tid

34,84 

30,91 

46,45 

Enligt riksdagens beslut är mervärdesskatten tillfälligt 10 % mellan den 1.12.2022 och 30.4.2023. Därefter tillämpas åter den normala mervärdesskatten på 24 %. För våra elavtalskunder betyder detta en nedsatt mervärdesskatt för elenergin, grundavgiften samt månadsavgiften för förnybar energi. Sänkningen syns automatiskt som en inbesparing på fakturan. Sänkningen syns första gången på din faktura är när elen du använt i december 2022 faktureras.

Mervärdesskattesänkningen gäller inte elöverföringen eller Fortums övriga tjänster.

Sähköä pieneen kulutukseen helposti

Fortum Kesto

  • Förutsägbarhet för priset med fast prisperiod i 3 månader
  • Priset följer säsongsförändringar och elbörskursen
  • Prisuppdateringar 1.1, 1.4, 1.7. och 1.10
  • Information om de nya priserna för de kommande 3 månaderna i förväg
  • El har producerats utan att belasta klimatet

Kesto-avtalets egenskaper

Prissättning

Uppdateras regelbundet var tredje månad

Giltighetstid

Gäller tills vidare

Fakturering

4, 6 eller 12 fakturor / år

Vaihtoehtoja sähkösopimuksiin

Är du oroad över elpriset?

På de höga elmarknadspriserna inverkar för närvarande i synnerhet det höga naturgaspriset, vattensituationen som är sämre än normalt i Norden, osäkerheten kring full produktionsdrift av Olkiluoto 3 samt upphörandet av elimporten från Ryssland.

Vi vill ge dig information om elmarknadsläget och ge tips om hur du själv kan påverka förbrukningen och slutsumman på din faktura.

Läs våra tips på www.fortum.fi/markkinakatsaus (på finska).

Mies kirjautuu läppärillä Oma Fortumiin

Allt som gäller ditt avtal finns i Mitt Fortum

I appen eller webbtjänsten Mitt Fortum kan du följa upp bland annat din elförbrukning eller dina kostnader. Läs mer om Mitt Fortum på fortum.fi/mittfortum.

Frågor som ställts om Fortum Kesto-avtalet

Vad betyder "gäller tills vidare"?

Avtalet har inget överenskommet avslutningsdatum. Du kan alltså byta avtalet till ett annat, om du ångrar dig.

Varför uppdateras priset 4 gånger om året?

Priset på elmarknaden varierar till exempel på grund av regnmängden, hemmens uppvärmningsbehov och industrins elbehov. Vid en kvartalsprissättning följer ditt elavtalspris marknadspriset kvartalsvis, det vill säga priset är fast 3 månader i taget.

Prisperioderna för Fortum Kesto ändras 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Du får information om de nya priserna en månad i förväg enligt ditt eget val, per e-post eller sms.

Kan jag få prismeddelanden till min adress?

Kunder med Kesto-avtal får ett meddelande om det nya priset till den faktureringsadress som de har angett.

Du kan byta ut prismeddelandet på papper mot ett sms eller ett e-postmeddelande. Det gör du genom att ringa kundtjänsten eller göra ändringen i webbtjänsten Mitt Fortum.

Vad är Allmän el?

Allmän el används oftast i höghus, fjärr- och oljeuppvärmda hus samt allt oftare i nya egnahemshus. För Kesto-avtalens del är priset, för objekt med Allmän el, det samma på dagen som natten.

Kan jag ta i bruk prissättningen för Nattel?

Om du bor eller tänker flytta till egnahemshus, där det finns ackumulerande elvärme eller  varmvattenberedare, finns där med stor säkerhet färdigt Nattel. Då får du ett Kesto-avtal prissatt med Nattel. Elen är förmånligare under nattid än under dagtid. Även överföringsavgifterna är förmånligare under natten. De lokala elöverföringsbolagen har namngett nattelsprodukten oftast till Nattel eller Tidsel.

Alla egnahemshus har inte elvärme med ackumulerande lösningar, utan direkt elväme samt en ständigt uppvärmd varmvattenberedare. I sådana fall erbjuder applikationen Allmän el för ditt Kesto-avtal när du gör ditt elavtal. En del av elöverföringsbolagen använder i stället för Allmän el också namnet Tariff för Allmän el, där priset är samma både dag och natt.

Vad är el som produceras med förnybar energi?

Förnybar energi är en form av energiproduktion där energikällan är outtömlig. All förnybar energi anses vara en klimatneutral form av energiproduktion.

Om du föredrar en viss form av förnybar energiproduktion kan du välja ett av dessa alternativ till en liten månadsavgift och uppgradera ditt Kesto-avtal till förnybar el. Valet kan göras när avtalet ingås eller i Oma Fortum-tjänsten. Om du inte ser det alternativ du vill kan du ringa kundtjänsten.

100% aurinkoa: Om du föredrar en viss form av förnybar energiproduktion kan du välja ett av dessa alternativ till en liten månadsavgift och uppgradera ditt Kesto-avtal till förnybar el. Valet kan göras när avtalet ingås eller i Oma Fortum-tjänsten. Om du inte ser det alternativ du vill kan du ringa kundtjänsten.

100% vindkarft: Fortums EKO-Tuuli produceras enbart av vindkraft. När du väljer vindkraftens ursprung i ditt elavtal får du också miljömärkt EKOenergi.
Avtalet inkluderar en donation till EKOenergi klimatfond och, efter eget val, också subventioner för förnybar energi i utvecklingsländer.

Sopimus sisältää lahjoituksen EKOenergian Ilmastorahastoon ja tuet valinnallasi myös uusiutuvaa energiaa kehittyvissä maissa.

100% förnybar: Fortums 100% Uusiutuva energia är en blandning av el som produceras av vatten, vind, sol och bioenergi. Dessa produktionsmetoder ökar inte koldioxidhalten i luften.

Inga fossila bränslen eller kärnkraft har använts i produktionen av förnybar energi.

El med fast pris utan ändringar