Fortum Vakaa -elavtal

Ett bekymmersfritt elavtal utan överraskningar: fast pris för de första 2 åren, efter startperioden uppdateras energipriset halvårsvis.

F17

Förmånligt och stabilt pris

Förmånlig 24 månaders startperiod och därefter stabil halvårsprissättning.

F8

Ett lätt och tryggt avtal

Avtalet är ständigt i kraft, det behöver inte förnyas och priset är stabilt.

AU6

100 % vattenkraftsel

El producerat med vattenkraft ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Fortum Vakaa

100 % förnybar vattenkraft. Altid giltig.

Startperiod (24 mån), Allmän el

5,44 c/kWh

Grundavgift

4,02€/mån

 

Vakaa-avtalets egenskaper

Prissättnig: Giltighetstid: Fakturering: Elens ursprung:
Prisperioderna först 24 mån,
sedan 6 mån
Altid giltig.
Visstidsperiodens längd 24 mån
4, 6 eller 12 fakturor,
beroende på årsförburkningen
100% vattenkraftel eller 100% solenergi

 

Fortum Vakaa-priser

Startperiod (24 mån), Allmän el

5,44c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Startperiod (24 mån), nattel

4,98c/kWh

Pris för dagtid 6,00 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Startperiod (24 mån), Säsongel

4,98c/kWh

Pris för vinterdag 6,41 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Allmän el 1.7. - 31.12.2017

4,74c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Pris nu 1.1. - 30.6.2018

5,05c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period bekräftas i juni.

Grundavgift 4,02 €/mån

Nattel 1.7. - 31.12.2017

4,28c/kWh

Dagtid 5,30 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Pris nu 1.1. - 30.6.2018

4,59c/kWh

Dagtid 5,61 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period bekräftas i juni.

Grundavgift 4,02 €/mån

Säsongel 1.7. - 31.12.2017

4,38c/kWh

Vinterdag 5,71 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Pris nu 1.1. - 30.6.2018

4,69c/kWh

Energipris, vinterdag 6,02 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period bekräftas i juni.

Grundavgift 4,02 €/mån

Teckna Vakaa-elavtal

Fortum Vakaa-avtalet börjar med en tidsbunden startperiod med fast pris.Efter startperioden uppdateras energipriset måttligt halvårsvis 1.1 och 1.7. I priset ingår en förmedlingsavgift på 0,9 c/kWh och moms 24 %. Prisuppdateringarna för Vakaa-avtalet publiceras här en månad innan nästa prisperiod börjar.

Prisutveckling

Vakaa prisutveckling 18.12.


Skattebelagda priset för Fortum Vakaa, inkl. förmedlingsarvodet, c/kWh, moms 24 %. Läget 16.1.2018

Välkommen att ringa oss

CS1

Kundtjänsten för el och fjärrvärme

0200 19000*

Öppettider må - fr kl. 9 - 17

Ring oss i el- och fjärrvärmeärenden i ärenden om fakturor, avtal eller kundrådgivning.

Om du ringer från utlandet
+358 104 566 080

HC11
Avtalsvillkor
Visa