Fortum Vakaa-elavtal

Fortum Vakaa är ett säkert och enkelt avtal. Kontraktspriset uppdateras halvårsvis och kontraktet fortsätter utan avbrott så länge du vill.

F17
Förmånligt och stabilt pris

Priset uppdateras med 6 mån. mellanrum.

F8
Ett lätt och tryggt avtal

Avtalet är ständigt i kraft, det behöver inte förnyas och priset är stabilt.

AU6
Fossilfritt prducerat el

Fortum Vakaa el ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Vakaa-avtalets egenskaper

Prissättning

Priset uppdateras regelbundet var sjätte månad

Giltighetstid

Avtal gäller tills vidare

Fakturering

4, 6 eller 12 fakturor, beroende på årsförburkningen

Fortum Vakaa-priser

Allmän el

6,30c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Nattel

5,84c/kWh

Pris för dagtid 6,86 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Säsongel

5,94c/kWh

Pris för vinterdag 7,27 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Allmän el 1.7. - 31.12.2018

5,19c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.1. - 30.6.2019

6,25c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.7. - 31.12.2019

6,30c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Nattel 1.7. - 31.12.2018

4,73c/kWh

Dagtid 5,75 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.1. - 30.6.2019

5,79c/kWh

Dagtid 6,81 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.7. - 31.12.2019

5,84c/kWh

Dagtid 6,86 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Säsongel övrig tid 1.7. - 31.12.2018

4,83c/kWh

Energipris, vinterdag 6,16 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.1. - 30.6.2019

5,89c/kWh

Energipris, vinterdag 7,22 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Priset för tiden 1.7. - 31.12.2019

5,94c/kWh

Vinter dag 7,27 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Teckna Vakaa-elavtal

Fortum Vakaa-avtalet uppdateras måttligt halvårsvis 1.1 och 1.7. I priset ingår en förmedlingsavgift på 0,9 c/kWh och moms 24 %. Prisuppdateringarna för Vakaa-avtalet publiceras här en månad innan nästa prisperiod börjar.

Välkommen att ringa oss

CS1

Kundtjänsten för el och fjärrvärme

0200 19000*

Öppettider må - fr kl. 8 - 17

Ring oss i el- och fjärrvärmeärenden i ärenden om fakturor, avtal eller kundrådgivning.

Om du ringer från utlandet
+358 104 566 080