Fortum Vakaa -elavtal

Ett bekymmersfritt elavtal utan överraskningar: fast pris för de första 2 åren, efter startperioden uppdateras energipriset halvårsvis.

F17

Förmånligt och stabilt pris

Edullinen 24 kk aloitusjakso ja sen jälkeen vakaa puolivuosihinnoittelu.

F8

Ett lätt och tryggt avtal

Sopimus on aina voimassa, sitä ei tarvitse uusia, ja hinta on vakaa.

AU6

100 % vattenkraftsel

El producerat med vattenkraft ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Är det här ditt val?

 

Vakaa-avtalets egenskaper

Prissättnig: Giltighetstid: Fakturering: Elens ursprung:
Prisperioderna först 24 mån,
sedan 6 mån
Altid giltig.
Visstidsperiodens längd 24 mån
4, 6 eller 12 fakturor.
beroende på årsförburkningen
100 % vattenkraftel

 

Fortum Vakaa-priser

Startperiod (24 mån), Allmän el

4,99c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Startperiod (24 mån), nattel

4,53c/kWh

Pris för dagtid 5,55 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Startperiod (24 mån), Säsongel

4,63c/kWh

Pris för vinterdag 5,96 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Allmän el 1.7. - 31.12.2017

4,74c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Pris nu 1.1. - 30.6.2018

5,05c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period bekräftas i juni.

Grundavgift 4,02 €/mån

Nattel 1.7. - 31.12.2017

4,28c/kWh

Dagtid 5,30 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Pris nu 1.1. - 30.6.2018

4,59c/kWh

Dagtid 5,61 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period bekräftas i juni.

Grundavgift 4,02 €/mån

Säsongel 1.7. - 31.12.2017

4,38c/kWh

Vinterdag 5,71 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Pris nu 1.1. - 30.6.2018

4,69c/kWh

Energipris, vinterdag 6,02 c/kWh

Grundavgift 4,02 €/mån

Energi priset för följande period bekräftas i juni.

Grundavgift 4,02 €/mån

Teckna Vakaa-elavtal

Fortum Vakaa-avtalet börjar med en tidsbunden startperiod med fast pris.Efter startperioden uppdateras energipriset måttligt halvårsvis 1.1 och 1.7. I priset ingår en förmedlingsavgift på 0,9 c/kWh och moms 24 %. Prisuppdateringarna för Vakaa-avtalet publiceras här en månad innan nästa prisperiod börjar.

Prisutveckling

Vakaa prisutveckling 18.12.


Skattebelagda priset för Fortum Vakaa, inkl. förmedlingsarvodet, c/kWh, moms 24 %. Läget 16.1.2018