Fortum Vakaa-elavtal

Fortum Vakaa är ett säkert och enkelt avtal. Kontraktspriset uppdateras halvårsvis och kontraktet fortsätter utan avbrott så länge du vill.

Förmånligt och stabilt pris

Priset uppdateras med 6 mån. mellanrum.

Ett lätt och tryggt avtal

Avtalet är ständigt i kraft, det behöver inte förnyas och priset är stabilt.

Fossilfritt prducerat el

Fortum Vakaa el ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Vakaa-avtalets egenskaper

Prissättning

Priset uppdateras regelbundet var sjätte månad

Giltighetstid

Avtal gäller tills vidare

Fakturering

4, 6 eller 12 fakturor, beroende på årsförburkningen

Vakaa-avtalet lämpar sig för dig som till exempel

  • vill få el i hemmet till ett pris som inte förändras särskilt ofta och vill veta priset i förväg
  • värmer upp hemmet med el. Vakaa passar särskilt bra för dig som använder natt- eller säsongsel
  • vill ha ett avtal där man inte använder olja, stenkol eller andra fossila bränslen i elproduktionen.

Verkar det här vara ett avtal för dig? Om inte ska du välja ett avtal som bättre motsvarar dina behov.

Se alla avtal och priser

Fortum Vakaa-priser

Allmän el

5,88c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Nattel

5,42c/kWh

Pris för dagtid 6,44 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Säsongel

5,52c/kWh

Pris för vinterdag 6,85 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Allmän el 1.1. - 30.6.2020

6,64c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Priset för tiden 1.7. - 31.12.2020

6,19c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Priset för tiden 1.1. - 30.6.2021

5,88c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Nattel 1.1. - 30.6.2020

6,18c/kWh

Dagtid 7,20 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Priset för tiden 1.7. - 31.12.2020

5,73c/kWh

Dagtid 6,75 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Priset för tiden 1.1. - 30.6.2021

5,42c/kWh

Dagtid 6,44 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Säsongel övrig tid 1.1. - 30.6.2020

6,28c/kWh

Energipris, vinterdag 7,61 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Priset för tiden 1.1. - 30.6.2020

5,83c/kWh

Energipris, vinterdag 7,16 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Priset för tiden 1.1. - 30.6.2021

5,52c/kWh

Vinter dag 6,85 c/kWh

Grundavgift 4,50 €/mån

Teckna Vakaa-elavtal

KWh-priset uppdateras måttligt halvårsvis 1.1 och 1.7. I priset ingår en förmedlingsavgift på 0,9 c/kWh och moms 24 %. Prisuppdateringarna för Vakaa-avtalet publiceras här en månad innan nästa prisperiod börjar.

Frågor om Vakaa-avtalet

Vad betyder ”gäller tills vidare”?

Vakaa-avtal som har ingåtts fr.o.m. den 2 januari 2019 gäller tills vidare, dvs. det finns inget överenskommet slutdatum för avtalet. Du kan alltså byta ut avtalet mot ett annat om du ändrar dig.

Varför ändras priset två gånger om året?

På elmarknaden förändras priset beroende på till exempel regnmängden, uppvärmningsbehovet i hemmen och elbehovet inom industrin. Priset tills vidare i ditt Vakaa-avtal följer marknadspriserna halvårsvis, dvs. priset är fast sex månader i taget. Den här modellen passar särskilt bra för kunder med eluppvärmning som vill ha ett stabilt pris. Det nya priset för det närmaste halvåret meddelas dig en månad i förväg på den här sidan. Prisperioderna börjar den 1 januari och den 1 juli.

Vad är allmän el?

Allmän el används oftast i flervåningshus, hus med fjärrvärme- och oljeuppvärmning och allt oftare även i nya egnahemshus. När det gäller Vakaa-avtalet har elen samma pris dagtid och nattetid i objekt med allmän el.

Kan jag få nattelprissättning?

Om du bor i eller ska flytta till ett egnahemshus med lagrande eluppvärmning eller varmvattenberedare har nattel troligtvis tagits i bruk där. Då får du ett Vakaa-avtal med nattelprissättning också av oss. Elen är billigare nattetid än på dagen. Elöverföringsavgifterna är också lägre nattetid. De lokala elöverföringsbolagen kallar vanligtvis sina nattelprodukter för Nattel eller Tidsel.

Alla egnahemshus har dock inte en lagrande uppvärmningslösning, utan direkt eluppvärmning och en varmvattenberedare med kontinuerlig uppvärmning. Då erbjuder programmet dig allmän el i Vakaa-avtalet när avtalet ingås. En del elöverföringsbolag använder även benämningen enkeltariff för allmän el, eftersom priset är detsamma på dagen och natten.

Kundtjänsten för el

0200 19000

lna/msa
mån - fre 8-17 

Avtal, fakturor, kundrådgivning

Om du ringer från utlandet:
+358 10 45 66080