Fortum Tarkka-börsel för en som är noggrann med klimatet och ekonomin

Om du är noggrann till naturen, rekommenderar vi Fortum Tarkka-elavtalet för dig. Med hjälp av timprissättningen kan du utnyttja elens prisvariationer.

F17
Prissättningen på börsel

Varje timme har sitt eget pris, som du kan ta fördel av.

E24
Flexibelt avtal

Avtalet är inte bundet till tidsfrister: friheten att byta när som helst.

AU6
Fossilfritt prducerat el

Fortum Tarkka el ökar inte på luftens koldioxidhalt.

Tarkka-avtalets egenskaper

Prissättning

Varje timme på dygnet har ett eget pris

Giltighetstid

Tillsvidare

Fakturering

4, 6 eller 12 fakturor

Fortum Tarkka-avtalet passar dig, till exempel om

checkmark Created with Sketch.

du vill ha ett avtal som är fortlöpande utan behov av förnyande

checkmark Created with Sketch.

du vill spara i elfakturan genom att använda el då när den är som förmånligast

checkmark Created with Sketch.

du har till ditt förfogande en elmätare för Allmän el, och du skulle inte utan ett timprissatt avtal kunna utnyttja de förmånliga elpriserna under natten och veckosluten.

 

Frågor som ställts om Fortum Tarkka-avtalet

Vad betyder "gäller tills vidare"?

Avtalet har inget överenskommet avslutningsdatum. Du kan alltså byta avtalet till ett annat, om du ångrar dig.

Hur fungerar timvis prissättning?

Priset på elmarknaden varierar till exempel på grund av regnmängden, hemmens uppvärmningsbehov och industrins elbehov. I ett timvis prissatt avtal bestäms energipriset på föregående dags auktion på den nordiska elbörsen.

Dygnets timpriser uppdateras på fortum.fi-sidorna varje natt kl. 24.  Om du vill studera nästa dygns priser i förväg, hittar du dem i Mitt Fortum-applikationen samt i Valpas-tjänsten cirka kl. 15.
 

Hur bildas energiavgiften? Hur kan jag spara?

Energiavgiften bildas när energimängden du använder vid var timme multipliceras med den ifrågavarande timmens pris. Om du förlägger förbrukningen till de förmånliga timmarna sparar du euron. På så sätt kan även andra, än de eluppvärmare som använder nattel, utnyttja Tarkka-avtalets förmånliga priser under natten.

Elen är förmånligare typiskt på natten, eftersom industrins och offentliga tjänsternas förbrukning (efterfrågan) då är mindre.

Prisen är de samma för objekt med Allmän, Natt- och Säsongel. Grundavgiften är 4,02 €/mån. Det fluktuerande priset i Tarkka-avtalet bestäms enligt elbörsen Nord Pools Spot-pris för Finlands prisområde, alltså enligt timpriset. Därutöver tillkommer mervärdesskatt 24 % samt en förmedlingsavgift på 0,3 c/kWh.

Kan jag ta i bruk prissättningen för Nattel?

Med Tarkka-avtalet utnyttjar du alltid det förmånliga priset under natten, oberoende av om du har nattel eller inte. Elen är typiskt förmånligare under natten, eftersom industrins och offentliga tjänsternas förbrukning (efterfrågan) då är mindre.

Om du bor eller tänker flytta till egnahemshus, där det finns ackumulerande elvärme eller  varmvattenberedare, finns där med stor säkerhet nattel. I sådana fall sparar du dessutom i elöverföringen och elskatterna. Oftast kallar de lokala elöverföringsbolagen nattelsprodukten för Nattel eller Tidsel

Jag har Opiskelija Tarkka / Solel

Om du har Tarkka elavtal för studenter eller solel, priserna kan inkludera rabatter eller andra priskomponenter. Timpriset är dock detsamma för alla. Priserna och komponenterna i ditt avtal finns på din faktura.
 

Välkommen att ringa oss

CS1

Kundtjänsten för el och fjärrvärme

0200 19000*

Öppettider må - fr kl. 8 - 17

Ring oss i el- och fjärrvärmeärenden i ärenden om fakturor, avtal eller kundrådgivning.

Om du ringer från utlandet
+358 104 566 080